iTunes: การส่งของขวัญ iTunes

เรียนรู้วิธีส่งของขวัญ iTunes ใน iTunes Store, iBooks Store1 และ App Store ใน iTunes Store คุณสามารถให้ของขวัญเป็นจำนวนเงินดอลลาร์หรือหนังสือ หนังสือเสียง เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือแอปฯ จาก iPhone, iPod touch, iPad, Mac, หรือ PC ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งของขวัญจาก iTunes Store

ให้ของขวัญเป็นจำนวนเงินบนอุปกรณ์ iOS 

 1. เลื่อนลงไปยังด้านล่างของหน้าหลักของ iTunes store หรือ App Store
 2. แตะส่งของขวัญ
 3. ส่งของขวัญ

 4. ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID ของคุณ
 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ที่คุณส่งของขวัญ iTunes ให้
 6. ป้อนรายละเอียด

 7. แตะจำนวนที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ หรือพิมพ์จำนวนอื่น
 8. หากคุณต้องการ ก็สามารถเพิ่มข้อความได้
 9. เลือกวันที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ
 10. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ
 11. แตะ ซื้อ จากนั้นแตะ ซื้อ เพื่อยืนยัน
 12. ซื้อของขวัญ

ให้ของขวัญเป็นรายการบนอุปกรณ์ iOS

 1. หารายการใน App Store หรือ iTunes Store ที่คุณต้องการจะให้ของขวัญ
 2. แตะไอคอน แบ่งปัน ที่ด้านขวาบน
 3. แตะแบ่งปัน

 4. แตะไอคอนของขวัญ
 5. ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID ของคุณ
 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ iTunes ให้
 7. ป้อนรายละเอียด

 8. หากคุณต้องการ ก็สามารถเพิ่มข้อความได้
 9. เลือกวันที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ
 10. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณ
 11. แตะ ซื้อ จากนั้นแตะ ซื้อ เพื่อยืนยัน
 12. ซื้อสินค้า

 

ให้ของขวัญเป็นจำนวนเงินบน Mac หรือ PC 

 1. ไปที่ iTunes Store ใน iTunes 11 หรือใหม่กว่า
 2. ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID ของคุณ
 3. คลิก ส่งของขวัญ iTunes ใต้ Quick Links
 4. Quick Links
 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ iTunes ให้
 6. คลิกจำนวนที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ หรือพิมพ์จำนวนอื่น
 7. หากคุณต้องการ ก็สามารถเพิ่มข้อความได้
 8. เลือกวันที่คุณต้องการจะส่งของขวัญและคลิก ถัดไป
 9. รายละเอียดจำนวนของขวัญ

 10. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณแล้วคลิกถัดไป
   
 11. เลือกธีม

 12. ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและคลิก ซื้อของขวัญ
   
 13. ยืนยันจำนวนของขวัญ

ให้ของขวัญเป็นรายการบน Mac หรือ PC

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID ของคุณ
 2. หารายการใน App Store หรือ iTunes Store ที่คุณต้องการจะให้ของขวัญ
 3. คลิกลูกศรทางขวาของราคาแล้วเลือกส่งเป็นของขวัญ
   
 4. เลือกรายการของขวัญ

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการจะส่งของขวัญ iTunes ให้
 6. หากคุณต้องการ ก็สามารถเพิ่มข้อความได้
 7. เลือกวันที่คุณต้องการจะส่งของขวัญและคลิก ถัดไป
   
 8. รายละเอียดรายการของขวัญ

 9. เลือกธีมสำหรับของขวัญของคุณแล้วคลิกถัดไป
   
 10. ธีมรายการของขวัญ

 11. ยืนยันการซื้อของขวัญของคุณ และคลิก ซื้อของขวัญ
   
 12. ยืนยันรายการของขวัญ

หมายเหตุ: เมื่อซื้อของขวัญ iTunes ต้องมีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้อยู่บนไฟล์ คุณจะไม่สามารถซื้อของขวัญ iTunes ด้วยเครดิตร้านค้าได้ คุณไม่สามารถแลกของขวัญที่ซื้อนอกประเทศที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ของขวัญ iTunes ที่ซื้อในประเทศฝรั่งเศสจะไม่สามารถแลกสิทธิ์ใน iTunes Store นอกประเทศฝรั่งเศสได้ คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Apple เพื่อยกเลิกของขวัญ iTunes ได้สูงสุดสองวันก่อนการนำส่งตามกำหนดเวลา

เรียนรู้วิธี ส่งของขวัญ iTunes ใหม่

1คุณต้องมี iTunes 11 หรือใหม่กว่าเพื่อให้หนังสือเป็นของขวัญบนคอมพิวเตอร์ คุณต้องมี iBooks 3.2 หรือใหม่กว่าเพื่อให้หนังสือเป็นของขวัญโดยใช้ iOS 7 หรือใหม่กว่า

 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: