Mac ขั้นพื้นฐาน: TextEdit

TextEdit คือหน่วยประมวลผลคำแบบเอนกประสงค์ที่มีอยู่ใน OS X เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ไขและรูปแบบไฟล์ต่างๆ ที่รองรับ

TextEdit ทำให้คุณสามารถสร้างเอกสารข้อความทุกประเภทได้ โดยมีเครื่องมือในการจัดรูปแบบและกำหนดเค้าโครงหน้าของคุณ แก้ไขและทำให้ข้อความดูทันสมัยขึ้น ตรวจสอบการสะกด สร้างตารางและรายการ นำเข้ากราฟิก ใช้งานกับ HTML และแม้แต่เพิ่มไฟล์เพลงและภาพยนตร์ได้ นี้เป็นเพียงบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน TextEdit

TextEdit ทำได้มากกว่าการเพียงให้คุณสามารถแก้ไขข้อความได้ ดูสิ่งที่คุณสามารถทำกับเอกสารของคุณ

  1. เปิด TextEdit จากโฟลเดอร์ แอปพลิเคชัน หรือด้วย Launchpad (OS X Lion และ Mountain Lion)

  2. เริ่มพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้มีในหน้าต่าง หากคุณต้องการเปลี่ยนการจัดตำแหน่งข้อความจากการจัดตำแหน่งข้อความชิดซ้ายตามค่าเริ่มต้น ไฮไลท์ข้อความ และคลิกหนึ่งในสี่ปุ่มการจัดตำแหน่งข้อความในแถบเครื่องมือ เพื่อจัดตำแหน่งชิดซ้าย ตรงกลาง จัดเต็มแนว หรือชิดขวา

  3. TextEdit จะตรวจสอบการสะกดในขณะที่คุณพิมพ์และจะขีดเส้นใต้คำที่คิดว่าสะกดผิดด้วยเส้นประสีแดงโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสะกดคำ ให้ไฮไลท์คำที่เลือก แก้ไข > การสะกดและไวยากรณ์ > แสดงการสะกดและไวยากรณ์ หน้าต่างจะแสดงการคาดเดาที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่คุณกำลังพยายามจะสะกด หากต้องการแก้ไขการสะกดให้ถูกต้อง เลือกคำที่ถูกต้องและคลิก แก้ไข TextEdit จะแก้ไขการสะกดของคุณให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์หรือเสนอตัวเลือกการสะกดสำหรับคำที่คุณกำลังพยายามจะสะกดให้กับคุณ

  4. หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษร จากเมนู รูปแบบ เลือก แบบอักษร > แสดงแบบอักษร ในหน้าต่างผลลัพธ์แบบอักษร เลือกตัวพิมพ์แบบอักษรและขนาดจากคอลัมน์ คุณยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มเส้นใต้ เพิ่มขีดทับ เปลี่ยนสีข้อความ และเพิ่มเงาข้อความได้จากเมนูป๊อปอัพที่ด้านบนของหน้าต่างแบบอักษรได้อีกด้วย

  5. วิธีเพิ่มไฟล์รูปภาพ เพลง หรือภาพยนตร์ เพียงลากไฟล์จากหน้าต่าง Finder ไปที่เอกสาร

  6. วิธีสร้างรายการ เลือกรูปแบบรายการจากเมนูป๊อปอัพ คุณสามารถเลือกตัวเลือก อย่างเช่น รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวเลข หรือตัวอักษร

  7. เริ่มพิมพ์รายการของคุณ หากต้องการจบรายการของคุณ เลือก ไม่มี จากเมนูป๊อปอัพรายการ


    แทนที่จะป้อนสัญลักษณ์จุดหัวข้อย่อย ตัวเลข หรือตัวอักษรด้วยตนเอง ให้ใช้เมนูป๊อปอัพรายการเพื่อให้ TextEdit สร้างการจัดรูปแบบรายการให้กับคุณ

  8. วิธีสร้างตาราง จากเมนู รูปแบบ เลือก ตาราง ในหน้าต่างตารางผลลัพธ์ ป้อนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ เลือกการจัดตำแหน่งข้อความ เลือกความหนาและสีของเส้นขอบเซลล์ และเลือกสีพื้นหลัง เอกสาร TextEdit ของคุณจะอัพเดทในขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง

เคล็ดลับ: ใน OS X Mountain Lion คุณสามารถใช้ การป้อนตามคำบอก เพื่อให้ TextEdit พิมพ์สิ่งที่คุณพูด

เพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TextEdit ให้เลือก วิธีใช้ TextEdit จากเมนู วิธีใช้

วันที่เผยแพร่: