เกี่ยวกับเนื้อหาด้านความปลอดภัยของ macOS Ventura 13

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาด้านความปลอดภัยของ macOS Ventura 13

เกี่ยวกับรายการอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการตรวจสอบ และมีแพตช์หรือมีการเปิดตัวออกมาแล้ว รายการที่เปิดตัวล่าสุดจะแสดงอยู่ในหน้ารายการอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

เอกสารด้านความปลอดภัยของ Apple จะอ้างอิงช่องโหว่ต่างๆ ตาม CVE-ID หากทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดูที่หน้าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

macOS Ventura 13

เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022

Accelerate Framework

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาการใช้หน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42795: ryuzaki

APFS

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงข้อจำกัดการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-48577: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

Apple Neural Engine

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจทำให้สถานะเคอร์เนลที่ละเอียดอ่อนรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32858: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Apple Neural Engine

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32898: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2022-32899: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2022-46721: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2022-47915: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2022-47965: Mohamed Ghannam (@_simo36)

CVE-2022-32889: Mohamed Ghannam (@_simo36)

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

AppleAVD

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32907: Yinyi Wu, ABC Research s.r.o, Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero, Tommaso Bianco (@cutesmilee__), Antonio Zekic (@antoniozekic) และ John Aakerblom (@jaakerblom)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

AppleAVD

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจทำให้เกิด Denial of Service ได้

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32827: Antonio Zekic (@antoniozekic), Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero และนักวิจัยนิรนาม

AppleMobileFileIntegrity

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาในการกำหนดค่าได้รับการแก้ไขแล้วด้วยข้อจำกัดเพิ่มเติม

CVE-2022-32877: Wojciech Reguła (@_r3ggi) จาก SecuRing

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

AppleMobileFileIntegrity

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องลายเซ็นโค้ดได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดีขึ้น

CVE-2022-42789: Koh M. Nakagawa จาก FFRI Security, Inc.

AppleMobileFileIntegrity

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการนำสิทธิ์เพิ่มเติมออก

CVE-2022-42825: Mickey Jin (@patch1t)

Assets

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-46722: Mickey Jin (@patch1t)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

ATS

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32902: Mickey Jin (@patch1t)

ATS

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขแล้วด้วยข้อจำกัด Sandbox เพิ่มเติม

CVE-2022-32904: Mickey Jin (@patch1t)

ATS

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: โปรเซสที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์อาจเลี่ยงข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32890: Mickey Jin (@patch1t)

Audio

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจได้รับสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการลบโค้ดที่มีความเสี่ยงออก

CVE-2022-42796: Mickey Jin (@patch1t)

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

Audio

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การแยกวิเคราะห์ไฟล์เสียงที่ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น 

CVE-2022-42798: บุคคลนิรนามที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

AVEVideoEncoder

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบขอบเขตที่ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32940: ABC Research s.r.o.

Beta Access Utility

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42816: Mickey Jin (@patch1t)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

BOM

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเลี่ยงการตรวจสอบของ Gatekeeper ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42821: Jonathan Bar Or จาก Microsoft

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2022

Boot Camp

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

CVE-2022-42860: Mickey Jin (@patch1t) จาก Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

Calendar

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจอ่านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ละเอียดอ่อนได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงข้อจำกัดการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42819: นักวิจัยนิรนาม

CFNetwork

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลใบรับรองที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบใบรับรองในการจัดการ WKWebView ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42813: Jonathan Zhang จาก Open Computing Facility (ocf.berkeley.edu)

ColorSync

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยพลการ

คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำเสียหายในการประมวลผลโปรไฟล์ ICC ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-26730: David Hoyt จาก Hoyt LLC

Core Bluetooth

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจบันทึกเสียงโดยใช้ AirPods ที่จับคู่

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการเพิ่มข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์บนแอปของบริษัทอื่น

CVE-2022-32945: Guilherme Rambo จาก Best Buddy Apps (rambo.codes)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022

CoreMedia

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ส่วนต่อขยายกล้องอาจยังคงรับสัญญาณวิดีโอต่อไปได้หลังจากที่ปิดใช้งานแอปที่เปิดกล้องแล้ว

คำอธิบาย: ปัญหาแอปเข้าถึงข้อมูลของกล้องได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงตรรกะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42838: Halle Winkler (@hallewinkler) จาก Politepix

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022

CoreServices

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสามารถทะลุผ่าน Sandbox ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขแล้วด้วยข้อจำกัด Sandbox เพิ่มเติม

CVE-2022-48683: Thijs Alkemade จาก Computest Sector 7, Wojciech Reguła (@_r3ggi) จาก SecuRing และ Arsenii Kostromin

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2024

CoreTypes

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายอาจบายพาสการตรวจสอบ Gatekeeper

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

CVE-2022-22663: Arsenii Kostromin (0x3c3e)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

Crash Reporter

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ที่เข้าถึงตัวเครื่องของอุปกรณ์ iOS ได้อาจอ่านบันทึกการวินิจฉัยที่ผ่านมาได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32867: Kshitij Kumar และ Jai Musunuri จาก Crowdstrike

curl

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: มีปัญหาหลายประการใน curl

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัปเดต curl เป็นเวอร์ชั่น 7.84.0

CVE-2022-32205

CVE-2022-32206

CVE-2022-32207

CVE-2022-32208

Directory Utility

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42814: Sergii Kryvoblotskyi จาก MacPaw Inc.

DriverKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32865: Linus Henze จาก Pinauten GmbH (pinauten.de)

DriverKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาความสับสนในประเภทได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32915: Tommy Muir (@Muirey03)

Exchange

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ในตำแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิ์อาจดักจับข้อมูลประจำตัวในเมลได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32928: Jiří Vinopal (@vinopaljiri) จาก Check Point Research

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

FaceTime

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจส่งเสียงและภาพในการโทร FaceTime โดยไม่รู้ตัว

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-22643: Sonali Luthar จาก University of Virginia, Michael Liao จาก University of Illinois เมือง Urbana-Champaign, Rohan Pahwa จาก Rutgers University และ Bao Nguyen จาก University of Florida

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

FaceTime

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจดูคอนเทนต์ที่ถูกจำกัดไว้จากหน้าจอล็อคได้ 

คำอธิบาย: ปัญหาหน้าจอล็อคได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น 

CVE-2022-32935: Bistrit Dahal

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Find My

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปพลิเคชันที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถอ่านข้อมูลที่อ่อนไหวเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งได้

คำอธิบาย: มีปัญหาสิทธิ์อนุญาต ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42788: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security, Wojciech Reguła จาก SecuRing (wojciechregula.blog)

Find My

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการแคช

CVE-2022-48504: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

Finder

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ DMG ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการด้วยสิทธิ์ของระบบได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของ symlinks ให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32905: Ron Masas (breakpoint.sh) จาก BreakPoint Technologies LTD

GPU Drivers

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42833: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022

GPU Drivers

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32947: Asahi Lina (@LinaAsahi)

Grapher

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ gcx ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอปหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42809: Yutao Wang (@Jack) และ Yu Zhou (@yuzhou6666)

Heimdal

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจสามารถทำให้แอปหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-3437: Evgeny Legerov จาก Intevydis

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2022

iCloud Photo Library

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วโดยการลบโค้ดที่มีความเสี่ยง

CVE-2022-32849: Joshua Jones

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022

Image Processing

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปในแซนด์บ็อกซ์อาจระบุได้ว่าแอปใดกำลังใช้กล้องอยู่

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการเพิ่มข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถในการสังเกตสถานะแอป

CVE-2022-32913: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

ImageIO

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการให้บริการ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32809: Mickey Jin (@patch1t)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

ImageIO

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการให้บริการ

คำอธิบาย: ปัญหา Denial of Service ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-1622

Intel Graphics Driver

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเปิดเผยหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32936: Antonio Zekic (@antoniozekic)

IOHIDFamily

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเป็นเหตุให้แอปหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้โค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42820: Peter Pan ZhenPeng จาก STAR Labs

IOKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการล็อคให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42806: Tingting Yin จาก Tsinghua University

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเปิดเผยหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32864: Linus Henze จาก Pinauten GmbH (pinauten.de)

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32866: Linus Henze จาก Pinauten GmbH (pinauten.de)

CVE-2022-32911: Zweig จาก Kunlun Lab

CVE-2022-32924: Ian Beer จาก Google Project Zero

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32914: Zweig จาก Kunlun Lab

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ระยะไกลอาจทำให้เกิดการใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42808: Zweig จาก Kunlun Lab

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น 

CVE-2022-32944: Tim Michaud (@TimGMichaud) จาก Moveworks.ai

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล 

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการล็อคให้ดียิ่งขึ้น 

CVE-2022-42803: Xinru Chi จาก Pangu Lab, John Aakerblom (@jaakerblom)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปที่มีสิทธิ์ระดับรูทอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล 

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบขอบเขตที่ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32926: Tim Michaud (@TimGMichaud) จาก Moveworks.ai

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42801: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Kernel

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจทำให้ระบบหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรืออาจรันโค้ดด้วยสิทธิ์เคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-46712: Tommy Muir (@Muirey03)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023

Mail

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42815: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

Mail

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงไฟล์แนบในโฟลเดอร์เมลได้ผ่านไดเรกทอรีชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการบีบอัด

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงข้อจำกัดการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42834: Wojciech Reguła (@_r3ggi) จาก SecuRing

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2023

Maps

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจอ่านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ละเอียดอ่อนได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-46707: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

Maps

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจอ่านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ละเอียดอ่อนได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32883: Ron Masas จาก breakpointhq.com

MediaLibrary

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจสามารถยกระดับสิทธิ์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32908: นักวิจัยนิรนาม

Model I/O

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ USD ที่ออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ร้ายอาจเปิดเผยคอนเทนต์หน่วยความจำ 

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น 

CVE-2022-42810: Xingwei Lin (@xwlin_roy) และ Yinyi Wu จาก Ant Security Light-Year Lab

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

ncurses

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจสามารถทำให้แอปหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาบัฟเฟอร์ล้นได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2021-39537

ncurses

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิด Denial of Service หรืออาจเปิดเผยคอนเทนต์ในหน่วยความจำได้

คำอธิบาย: ปัญหา Denial of Service ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-29458

Notes

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ในตําแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิ์อาจติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42818: Gustav Hansen จาก WithSecure

Notifications

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ที่เข้าถึงตัวเครื่องของอุปกรณ์อาจเข้าถึงรายชื่อจากหน้าจอล็อคได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32879: Ubeydullah Sümer

PackageKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32895: Mickey Jin (@patch1t) จาก Trend Micro, Mickey Jin (@patch1t)

PackageKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

CVE-2022-46713: Mickey Jin (@patch1t) จาก Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023

Photos

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจไม่ได้ตั้งใจเพิ่มผู้เข้าร่วมในอัลบั้มที่แชร์ด้วยการกดปุ่ม "ลบ"

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42807: Ezekiel Elin

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 และอัปเดตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

Photos

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32918: Ashwani Rajput จาก Nagarro Software Pvt. Ltd, Srijan Shivam Mishra จาก The Hack Report, Jugal Goradia จาก Aastha Technologies, Evan Ricafort (evanricafort.com) จาก Invalid Web Security, Shesha Sai C (linkedin.com/in/shesha-sai-c-18585b125), และ Amod Raghunath Patwardhan จาก Pune, India

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

ppp

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปที่มีสิทธิ์ระดับรูทอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42829: นักวิจัยนิรนาม

ppp

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปที่มีสิทธิ์ระดับรูทอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42830: นักวิจัยนิรนาม

ppp

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปที่มีสิทธิ์ระดับรูทอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการล็อคให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42831: นักวิจัยนิรนาม

CVE-2022-42832: นักวิจัยนิรนาม

ppp

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ปัญหาบัฟเฟอร์ล้นอาจส่งผลให้เกิดการใช้โค้ดโดยอำเภอใจ 

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบขอบเขตที่ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32941: นักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

Ruby

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ระยะไกลอาจเป็นเหตุให้แอปพลิเคชันหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการใช้โค้ดโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการอัปเดต Ruby เป็นเวอร์ชั่น 2.6.10

CVE-2022-28739

Sandbox

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32881: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

Sandbox

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปที่มีสิทธิ์ระดับรูทอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32862: Rohit Chatterjee จาก University of Illinois Urbana-Champaign

CVE-2022-32931: นักวิจัยนิรนาม

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023, อัปเดตเมื่อ 21 ธันวาคม 2023

Sandbox

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขแล้วด้วยข้อจำกัด Sandbox เพิ่มเติม

CVE-2022-42811: Justin Bui (@slyd0g) จาก Snowflake

Security

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเลี่ยงการตรวจสอบการเซ็นโค้ดได้

คำอธิบาย: ปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องลายเซ็นโค้ดได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดีขึ้น

CVE-2022-42793: Linus Henze จาก Pinauten GmbH (pinauten.de)

Shortcuts

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: คำสั่งลัดอาจดูอัลบั้มรูปภาพที่ซ่อนอยู่ได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32876: นักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

Shortcuts

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: คำสั่งลัดอาจตรวจสอบการมีอยู่ของพาธในระบบไฟล์ได้โดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาการแยกวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในการจัดการกับพาธไดเรกทอรีได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบพาธให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32938: Cristian Dinca จาก Tudor Vianu National High School of Computer Science of Romania

Sidecar

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจดูคอนเทนต์ที่ถูกจำกัดไว้จากหน้าจอล็อคได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42790: Om kothawade จาก Zaprico Digital

Siri

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องของอุปกรณ์อาจสามารถใช้ Siri เพื่อขอข้อมูลประวัติการโทรได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32870: Andrew Goldberg จาก The McCombs School of Business, The University of Texas ที่ Austin (linkedin.com/in/andrew-goldberg-/)

SMB

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ระยะไกลอาจทำให้เกิดการใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32934: Felix Poulin-Belanger

Software Update

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42791: Mickey Jin (@patch1t) จาก Trend Micro

SQLite

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้ระยะไกลอาจสามารถทำให้ระบบเกิดปัญหาการปฏิเสธการให้บริการ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2021-36690

System Settings

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-48505: Adam Chester จาก TrustedSec และ Thijs Alkemade (@xnyhps) จาก Computest Sector 7

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2023

TCC

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจทำให้เกิด Denial of Service ไปยังไคลเอ็นต์ Endpoint Security

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-26699: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

Vim

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: มีปัญหาหลายประการใน Vim

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัปเดต Vim

CVE-2022-0261

CVE-2022-0318

CVE-2022-0319

CVE-2022-0351

CVE-2022-0359

CVE-2022-0361

CVE-2022-0368

CVE-2022-0392

CVE-2022-0554

CVE-2022-0572

CVE-2022-0629

CVE-2022-0685

CVE-2022-0696

CVE-2022-0714

CVE-2022-0729

CVE-2022-0943

CVE-2022-1381

CVE-2022-1420

CVE-2022-1725

CVE-2022-1616

CVE-2022-1619

CVE-2022-1620

CVE-2022-1621

CVE-2022-1629

CVE-2022-1674

CVE-2022-1733

CVE-2022-1735

CVE-2022-1769

CVE-2022-1927

CVE-2022-1942

CVE-2022-1968

CVE-2022-1851

CVE-2022-1897

CVE-2022-1898

CVE-2022-1720

CVE-2022-2000

CVE-2022-2042

CVE-2022-2124

CVE-2022-2125

CVE-2022-2126

VPN

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-42828: นักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

Weather

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจอ่านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ละเอียดอ่อนได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-32875: นักวิจัยนิรนาม

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 246669
CVE-2022-42826: Francisco Alonso (@revskills)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาบัฟเฟอร์ล้นได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 241969
CVE-2022-32886: P1umer (@p1umer), afang (@afang5472), xmzyshypnc (@xmzyshypnc1)

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 242047
CVE-2022-32888: P1umer (@p1umer)

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 242762
CVE-2022-32912: Jeonghoon Shin (@singi21a) จาก Theori ที่ทำงานร่วมกับ Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การเข้าดูเว็บไซต์ที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการปลอมแปลงอินเทอร์เฟซผู้ใช้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการ UI ให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 243693
CVE-2022-42799: Jihwan Kim (@gPayl0ad), Dohyun Lee (@l33d0hyun)

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหาเกี่ยวกับความสับสนในประเภทได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 244622
CVE-2022-42823: Dohyun Lee (@l33d0hyun) จาก SSD Labs

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจเปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 245058
CVE-2022-42824: Abdulrahman Alqabandi จาก Microsoft Browser Vulnerability Research, Ryan Shin จาก IAAI SecLab ที่ Korea University, Dohyun Lee (@l33d0hyun) จาก DNSLab ที่ Korea University

WebKit

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจเปิดเผยสถานะภายในของแอป

คำอธิบาย: ปัญหาความถูกต้องใน JIT ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 242964
CVE-2022-32923: Wonyoung Jung (@nonetype_pwn) จาก KAIST Hacking Lab

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

WebKit PDF

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์บนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการรันโค้ดโดยพลการ

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 242781
CVE-2022-32922: Yonghwi Jin (@jinmo123) จาก Theori ที่ทำงานร่วมกับ Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit Sandboxing

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: โปรเซสที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์อาจเลี่ยงข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุง Sandbox ให้ดียิ่งขึ้น

WebKit Bugzilla: 243181
CVE-2022-32892: @18楼梦想改造家 และ @jq0904 จาก WeBin lab ของ DBAppSecurity

WebKit Storage

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการแคช

CVE-2022-32833: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security, Jeff Johnson

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2022

Wi-Fi

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: แอปอาจสั่งให้โค้ดทำงานโดยพลการภายใต้สิทธิ์เคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-46709: Wang Yu จาก Cyberserval

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

zlib

มีให้บริการสำหรับ: Mac Studio (ปี 2022), Mac Pro (ปี 2019 และใหม่กว่า), MacBook Air (ปี 2018 และใหม่กว่า), MacBook Pro (ปี 2017 และใหม่กว่า), Mac mini (ปี 2018 และใหม่กว่า), iMac (ปี 2017 และใหม่กว่า), MacBook (ปี 2017) และ iMac Pro (ปี 2017)

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจทำให้แอปหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือมีการรันโค้ดโดยพลการได้ 

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2022-37434: Evgeny Legerov

CVE-2022-42800: Evgeny Legerov

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2022

คำขอบคุณพิเศษ

AirPort

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Joseph Salazar Acuña และ Renato Llamoca จาก Intrado-Life & Safety/Globant

apache

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Tricia Lee จาก Enterprise Service Center

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

AppleCredentialManager

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก @jonathandata1

ATS

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Mickey Jin (@patch1t)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2023

FaceTime

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักวิจัยนิรนาม

FileVault

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Timothy Perfitt จาก Twocanoes Software

Find My

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักวิจัยนิรนาม

Identity Services

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Joshua Jones

IOAcceleratorFamily

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Antonio Zekic (@antoniozekic)

IOGPUFamily

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Wang Yu จาก cyberserval

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022

Kernel

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Peter Nguyen จาก STAR Labs, Tim Michaud (@TimGMichaud) จาก Moveworks.ai, Tingting Yin จาก Tsinghua University และ Min Zheng จาก Ant Group, Tommy Muir (@Muirey03) และนักวิจัยนิรนาม

Login Window

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Simon Tang (simontang.dev)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022

Mail

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Taavi Eomäe จาก Zone Media OÜ และและนักวิจัยนิรนาม

อัปเดตรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

Mail Drafts

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักวิจัยนิรนาม

Networking

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Tim Michaud (@TimGMichaud) จาก Zoom Video Communications

Photo Booth

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Prashanth Kannan จาก Dremio

Quick Look

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Hilary “It’s off by a Pixel” Street

Safari

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Scott Hatfield จาก Sub-Zero Group

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2023

Sandbox

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

SecurityAgent

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Security Team Netservice de Toekomst และนักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

smbx

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก HD Moore จาก runZero Asset Inventory

System

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Mickey Jin (@patch1t) จาก Trend Micro

System Settings

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Bjorn Hellenbrand

UIKit

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Aleczander Ewing

WebKit

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Maddie Stone จาก Google Project Zero, Narendra Bhati (@imnarendrabhati) จาก Suma Soft Pvt. Ltd. และนักวิจัยนิรนาม

WebRTC

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักวิจัยนิรนาม

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: