เกี่ยวกับการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งใน iOS 14.5

ทำความเข้าใจการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งใน iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max

การปรับเทียบอีกครั้งใน iOS 14.5 และใหม่กว่า

iOS 14.5 ที่จะเปิดตัวในช่วงก่อนกลางปีนี้จะมีการอัพเดทอย่างหนึ่งที่ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่จะปรับเทียบความจุแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดใหม่ใน iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เพื่อแก้ไขปัญหาที่การประเมินรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้บางราย อาการของข้อบกพร่องนี้ได้แก่ แบตเตอรี่หมดไม่คาดคิด หรือในกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นพบว่าประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดลดลง การรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องนี้ไม่ได้แปลว่าแบตเตอรี่มีปัญหาจริง

ความจุแบตเตอรี่สูงสุดจะคำนวณโดยใช้อัลกอริทึมและค่าวัดต่างๆ ระหว่างการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการอัพเดทอัลกอริทึมเหล่านี้เพื่อให้ประเมินความจุแบตเตอรี่สูงสุดได้แม่นยำที่สุด

ขณะที่ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบอีกครั้ง คุณจะเห็นข้อความในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่ การปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นระหว่างรอบการชาร์จปกติ และกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดที่แสดงจะไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการปรับเทียบใหม่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่สังเกตเห็น หากข้อความแบตเตอรี่เสื่อมก่อนหน้านี้แสดงขึ้น ข้อความนี้จะหายไปหลังจากอัพเดทเป็น iOS 14.5 

เมื่อปรับเทียบใหม่เสร็จแล้ว เปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจะมีการอัพเดท ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปด้วย ซึ่งแสดงว่ากระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

หากการปรับเทียบการรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งบ่งชี้ว่าสุขภาพของแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างมาก จะมีข้อความการให้บริการแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น  

ในกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น การปรับเทียบอีกครั้งอาจทำไม่สำเร็จและข้อความการให้บริการแบตเตอรี่ใหม่จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่มีปัญหาด้านความปลอดภัย และคุณก็สามารถแบตเตอรี่ต่อไปได้

การให้บริการแบตเตอรี่

เนื่องจากการรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ในปัจจุบันอาจไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้รอจนกว่ากระบวนการปรับเทียบอีกครั้งจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หากอุปกรณ์ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกัน AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะขยายระยะเวลาคุ้มครองการให้บริการแก่แบตเตอรี่ที่มีปัญหานี้ชั่วคราวเพื่อให้ครอบคลุมเวลาการปรับเทียบใหม่ หากคุณเคยชําระเงินเพื่อรับบริการแบตเตอรี่ใน iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหลังจากได้รับข้อความแจ้งว่าสุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลงหรือพบว่าแบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อ AppleCare ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ

ข้อความของการปรับเทียบแบตเตอรี่อีกครั้ง

หลังจากที่อัพเดท iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ไปใช้ iOS 14.5 คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่

 

กำลังปรับเทียบแบตเตอรี่อีกครั้ง

หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ใน iPhone กำลังปรับเทียบอีกครั้งอยู่

ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

การปรับเทียบความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามรอบการชาร์จปกติ หากกระบวนการสำเร็จ ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปและเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดมีการอัพเดท

 

ไม่สามารถแนะนำบริการ

หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ใน iPhone กำลังปรับเทียบอีกครั้งอยู่ ในระหว่างกระบวนการนี้ iPhone จะไม่สามารถแนะนำบริการแบตเตอรี่

ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ ไม่สามารถแนะนำบริการได้ในขณะนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

หากข้อความแบตเตอรี่เสื่อมก่อนหน้านี้แสดงขึ้น ข้อความนี้จะหายไปหลังจากอัพเดทเป็น iOS 14.5 การปรับเทียบความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามรอบการชาร์จปกติ หากกระบวนการสำเร็จ ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปและเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดมีการอัพเดท

 

การปรับเทียบอีกครั้งไม่สำเร็จ

 หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งไม่สำเร็จ

การปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งไม่สำเร็จ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ...

ข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่มีปัญหาด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่ของคุณยังสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่สังเกตได้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ

ดูเพิ่มเติม

อ่านเกี่ยวกับแบตเตอรี่ iPhone และประสิทธิภาพการทำงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone และผลที่มีต่อแบตเตอรี่ของคุณ

วันที่เผยแพร่: