เกี่ยวกับการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งใน iOS 14.5

ทำความเข้าใจการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งใน iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max

การปรับเทียบอีกครั้งใน iOS 14.5 และใหม่กว่า

iOS 14.5 จะมีรายการอัพเดทซึ่งระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่จะปรับเทียบความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแบตเตอรี่ใหม่ใน iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เพื่อแก้ไขการประเมินที่ไม่ถูกต้องถูกต้องในรายงานสุขภาพแบตเตอรี่สำหรับผู้ใช้บางราย อาการของข้อบกพร่องนี้ได้แก่ แบตเตอรี่หมดไม่คาดคิด หรือในกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นพบว่าประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดลดลง การรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องนี้ไม่ได้แปลว่าแบตเตอรี่มีปัญหาจริง

ขณะที่ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบอีกครั้ง คุณจะเห็นข้อความในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่ การปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นระหว่างรอบการชาร์จปกติ และกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดที่แสดงจะไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการปรับเทียบใหม่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่สังเกตเห็น หากข้อความแบตเตอรี่เสื่อมก่อนหน้านี้แสดงขึ้น ข้อความนี้จะหายไปหลังจากอัพเดทเป็น iOS 14.5 

เมื่อปรับเทียบใหม่เสร็จแล้ว เปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจะมีการอัพเดท ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปด้วย ซึ่งแสดงว่ากระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

หากการปรับเทียบการรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งบ่งชี้ว่าสุขภาพของแบตเตอรี่เสื่อมลงอย่างมาก จะมีข้อความการให้บริการแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น  

ในกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น การปรับเทียบอีกครั้งอาจทำไม่สำเร็จและข้อความการให้บริการแบตเตอรี่ใหม่จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่มีปัญหาด้านความปลอดภัย และคุณก็สามารถแบตเตอรี่ต่อไปได้

* ความจุแบตเตอรี่สูงสุดจะกำหนดโดยใช้ชุดของอัลกอริทึมและการวัดต่างๆ ระหว่างการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไป อาจมีการอัพเดทอัลกอริทึมเหล่านี้เพื่อให้ประเมินความจุแบตเตอรี่สูงสุดได้แม่นยำที่สุด

ข้อความของการปรับเทียบแบตเตอรี่อีกครั้ง

หลังจากที่อัพเดท iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ไปใช้ iOS 14.5 คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ในการตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่

 

กำลังปรับเทียบแบตเตอรี่อีกครั้ง

หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ใน iPhone กำลังปรับเทียบอีกครั้งอยู่

ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

การปรับเทียบความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามรอบการชาร์จปกติ หากกระบวนการสำเร็จ ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปและเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดมีการอัพเดท

 

ไม่สามารถแนะนำบริการ

หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ใน iPhone กำลังปรับเทียบอีกครั้งอยู่ ในระหว่างกระบวนการนี้ iPhone จะไม่สามารถแนะนำบริการแบตเตอรี่

ระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่กำลังปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ ไม่สามารถแนะนำบริการได้ในขณะนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม...

หากข้อความแบตเตอรี่เสื่อมก่อนหน้านี้แสดงขึ้น ข้อความนี้จะหายไปหลังจากอัพเดทเป็น iOS 14.5 การปรับเทียบความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตามรอบการชาร์จปกติ หากกระบวนการสำเร็จ ข้อความการปรับเทียบอีกครั้งจะหายไปและเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดมีการอัพเดท

 

การปรับเทียบอีกครั้งไม่สำเร็จ

 หากคุณเห็นข้อความด้านล่าง แสดงว่าการปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งไม่สำเร็จ

การปรับเทียบระบบรายงานสุขภาพแบตเตอรี่อีกครั้งไม่สำเร็จ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการ...

ข้อความนี้ไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่มีปัญหาด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่ของคุณยังสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ ที่สังเกตได้ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความจุสมบูรณ์ดังเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริการสำหรับแบตเตอรี่ของคุณ

การให้บริการแบตเตอรี่

เนื่องจากการรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ในปัจจุบันอาจไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้รอจนกว่ากระบวนการปรับเทียบอีกครั้งจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะขยายความคุ้มครองการให้บริการสำหรับแบตเตอรี่ที่มีปัญหานี้ไปชั่วคราวเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาการปรับเทียบอีกครั้งของคุณ หาก iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ของคุณแนะนำให้เข้ารับบริการแบตเตอรี่หลังการปรับเทียบอีกครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการ หาก iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมให้เสร็จสิ้นได้ เช่น หน้าจอแตกร้าว ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขก่อนรับบริการ ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเพิ่มเติมด้วย

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ได้หากคุณเคยชําระเงินเพื่อรับบริการแบตเตอรี่ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันของ iPhone 11, iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max หลังจากเห็นข้อความสุขภาพแบตเตอรี่เสื่อมลงหรือพบกับลักษณะอาการของแบตเตอรี่ที่ไม่คาดคิด

ดูเพิ่มเติม

อ่านเกี่ยวกับแบตเตอรี่ iPhone และประสิทธิภาพการทำงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของ iPhone และผลที่มีต่อแบตเตอรี่ของคุณ

วันที่เผยแพร่: