วิธีปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS ใน macOS

เรียนรู้วิธีปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบองค์กรและการศึกษา

SMB 1 และ NetBIOS จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน macOS เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น macOS จะพยายามใช้ SMB เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง DNS และพอร์ต 445 พร้อมกับสลับใช้งานไปยังพอร์ต 139 และ SMB 1 ตามต้องการ คุณสามารถปิดใช้งาน SMB 1 หรือ NetBIOS เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดนี้

หากต้องการปิดใช้งาน SMB 1 ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ /etc/nsmb.conf:

protocol_vers_map=6

หากต้องการปิดใช้งาน NetBIOS ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในไฟล์ /etc/nsmb.conf:

port445=no_netbios

ไม่มีไฟล์ /etc/nsmb.conf ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการสร้างไฟล์ดังกล่าวและใช้การเปลี่ยนแปลงทั้งสองข้างต้น ให้ใช้คำสั่ง Terminal ต่อไปนี้:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คุณสามารถลบไฟล์ /etc/nsmb.conf ได้อย่างปลอดภัย

วันที่เผยแพร่: