เกี่ยวกับตัวแสดงสถานะสีส้มหรือสีเขียวในแถบสถานะ iPhone

สำหรับ iOS 14 จุดสีส้ม สี่เหลี่ยมสีส้ม หรือจุดสีเขียวจะบ่งบอกว่าแอพกำลังใช้ไมโครโฟนหรือกล้องเมื่อใด 

iPhone ที่มีตัวแสดงสถานะสีส้มในแถบสถานะ

ตัวแสดงสถานะสีส้ม หมายถึงไมโครโฟน
กำลังใช้แอพบน iPhone ของคุณ

ตัวแสดงสถานะจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมสีส้มหากการตั้งค่า "แยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สี" เปิดอยู่
ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > จอภาพและขนาดข้อความ 

iPhone ที่มีตัวแสดงสถานะสีเขียวในแถบสถานะ

ตัวแสดงสถานะสีเขียว หมายความว่าแอพบน iPhone ของคุณกำลังใช้กล้องหรือไมโครโฟนอยู่

 

เรียนรู้เกี่ยวกับไอคอนสถานะและสัญลักษณ์บน iPhone 

 

วันที่เผยแพร่: