วิธีใช้ที่ชาร์จ MagSafe กับ iPhone 14, iPhone 13 และ iPhone 12

เรียนรู้วิธีชาร์จ iPhone 14, iPhone 13 หรือ iPhone 12 แบบไร้สายด้วยที่ชาร์จ MagSafe 


ที่ชาร์จ MagSafe

เตรียมการใช้งานที่ชาร์จ MagSafe ของคุณ

เสียบขั้วต่อ USB-C ของที่ชาร์จ MagSafe เข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB-C ของ Apple ที่มีกำลังไฟ 20 วัตต์ (W) ขึ้นไปที่แนะนำ หรืออะแดปเตอร์แบบ USB-C ของบริษัทอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถต่อกับพอร์ต USB-C ใน Mac หรือ PC ได้เช่นกัน

วางที่ชาร์จ MagSafe ให้หงายขึ้นดังภาพ โดยวางบนพื้นราบที่ไม่มีวัตถุโลหะหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ อยู่

ชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 15W ได้เร็วขึ้น

ที่ชาร์จ MagSafe ออกแบบมาให้ชาร์จ iPhone แบบไร้สายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ระบบจะปรับให้รับกับสภาวะอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จ iPhone โดยให้กำลังไฟสูงสุดถึง 15 วัตต์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่เร็วยิ่งขึ้น กำลังไฟที่จ่ายจริงไปยัง iPhone จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของอะแดปเตอร์แปลงไฟและสภาวะของระบบ สำหรับ iPhone 13 mini และ iPhone 12 mini ที่ชาร์จ MagSafe จะจ่ายไฟสูงสุด 12 วัตต์

สำคัญมากที่ต้องเสียบที่ชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อนวาง iPhone บนที่ชาร์จ MagSafe เพราะจะช่วยให้ MagSafe ตรวจสอบยืนยันได้ว่าจะสามารถจ่ายกำลังไฟอย่างเต็มขีดความสามารถได้อย่างปลอดภัย หากคุณวาง iPhone บนที่ชาร์จ MagSafe ก่อนที่จะเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ให้นำ iPhone ของคุณออกจากที่ชาร์จ MagSafe แล้วรอสามวินาที จากนั้นวางเครื่องกลับลงบนที่ชาร์จเพื่อรับกำลังไฟอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

ที่ชาร์จ MagSafe ออกแบบมาให้ปรับกำลังไฟเต็มขีดความสามารถสูงสุด 9 โวลต์ (V) และ 3 แอมป์ (A) ให้รับกับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ใช้งานร่วมกันได้กับ USB PD MagSafe จะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกำลังไฟไปยัง iPhone อย่างต่อเนื่อง กำลังไฟที่จ่ายไปยัง iPhone สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิและกิจกรรมของระบบ

อะแดปเตอร์แปลงไฟทั้งหมดมีพิกัดปริมาณและอัตราการจ่ายกำลังไฟที่แตกต่างกันไป ที่ชาร์จ MagSafe ต้องใช้พิกัดกำลังต่อไปนี้เพื่อมอบการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็ว

อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อการชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 15W ที่เร็วขึ้น

 • ขั้วต่อ USB-C ไม่รองรับ USB-A
 • 9V/2.22A หรือ 9V/2.56A และสูงกว่า
 • iPhone 13 mini และ iPhone 12 mini สามารถชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 12 วัตต์ได้เร็วขึ้นเมื่อมีพิกัดกำลังอย่างน้อย 9V/2.03A
 • อะแดปเตอร์ที่มีกำลังวัตต์ที่หรือสูงกว่า 9V/2.56A จะสามารถจ่ายกำลังไฟให้ iPhone ได้สูงสุด 15 วัตต์ด้วยเช่นกัน*

เมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสริม Lightning อย่างเช่นหูฟัง ระบบจะจำกัดการชาร์จให้ไม่เกิน 7.5W เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานการกำกับดูแล

* ที่ชาร์จ MagSafe จะทำงานร่วมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่จ่ายกำลังไฟได้อย่างน้อย 12W (5V/2.4A) ด้วยเช่นกัน แต่จะส่งผลให้ชาร์จได้ช้าลง

ดูเพิ่มเติม

 • ที่ชาร์จ MagSafe ของคุณออกแบบมาให้ชาร์จได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สุดกับ iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 และอุปกรณ์เสริม MagSafe ของ Apple
 • เมื่อนำอุปกรณ์ที่รองรับ Qi ซึ่งไม่ใช่ MagSafe มาชาร์จกับที่ชาร์จ MagSafe กำลังไฟจะลดลงและระยะเวลาในการชาร์จอาจนานกว่าที่ชาร์จ Qi ทั่วไป 
 • อย่าวางบัตรเครดิต บัตรรักษาความปลอดภัย หนังสือเดินทาง และกุญแจรีโมตคั่นระหว่าง iPhone กับที่ชาร์จ MagSafe เพราะอาจทำให้แถบแม่เหล็กหรือชิป RFID ในสิ่งของเหล่านี้เสียหายได้ 
 • หากคุณใช้เคสที่มีที่เก็บสิ่งที่ไวต่อสนามแม่เหล็กเหล่านี้ ให้นำออกก่อนที่จะชาร์จ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้คั่นอยู่ระหว่างด้านหลังของอุปกรณ์กับที่ชาร์จ
 • หาก iPhone ของคุณต่ออยู่กับทั้งที่ชาร์จ MagSafe และแหล่งจ่ายไฟผ่านพอร์ต Lightning เครื่อง iPhone ของคุณจะชาร์จผ่านขั้วต่อ Lightning
 • เช่นเดียวกับที่ชาร์จแบบไร้สายอื่นๆ iPhone หรือที่ชาร์จ MagSafe อาจอุ่นขึ้นเล็กน้อยระหว่างที่ iPhone ของคุณชาร์จอยู่ หากแบตเตอรี่อุ่นเกินไป ซอฟต์แวร์อาจจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณ 
 • หาก iPhone ของคุณสวมเคสหนังขณะชาร์จอยู่บนที่ชาร์จ MagSafe เคสอาจมีรอยประทับเป็นวงกลมจากการกดทับของหนัง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากคุณรู้สึกกังวล เราขอแนะนำให้ใช้เคสที่ไม่ได้ทำจากหนัง  
 • ดูวิธีทำความสะอาดที่ชาร์จ MagSafe
 • ดูข้อมูลเกี่ยวกับแม่เหล็กในผลิตภัณฑ์ MagSafe

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: