หากคุณเห็นข้อความ 'ไม่สามารถตรวจสอบการอัพเดท' เมื่ออัพเดท Apple Watch

ดูสิ่งที่ควรทำหาก Apple Watch ของคุณแจ้งว่าไม่สามารถยืนยันการอัพเดท watchOS ของคุณได้เนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะผ่าน iPhone ของคุณหรือผ่าน Wi-Fi หรือเซลลูลาร์โดยตรง

หากคุณแน่ใจว่านาฬิกาของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อถัดไป

รีสตาร์ทนาฬิกา

รีสตาร์ท Apple Watch ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นลองอัพเดทอีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อถัดไป

ลบสื่อและแอพต่างๆ ออก

ลองเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Apple Watch ของคุณด้วยการลบ เพลงหรือรูปภาพที่ซิงค์กับนาฬิกา จากนั้นลองติดตั้งรายการอัพเดท watchOS หากคุณยังไม่สามารถอัพเดทได้ให้ลบแอพบางตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างจากนั้นลองอัพเดท

หากคุณไม่สามารถอัพเดทได้หลังจากลบสื่อและแอพออกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนถัดไป

ยกเลิกการจับคู่แล้วอัพเดท Apple Watch ของคุณ

  1. วาง Apple Watch และ iPhone ของคุณให้อยู่ใกล้กันขณะยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์
  2. เปิดแอพ Watch บน iPhone ของคุณ
  3. ไปที่แท็บนาฬิกาของฉัน จากนั้นแตะนาฬิกาทั้งหมดที่ด้านบนสุดของหน้าจอ 
  4. แตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากนาฬิกาที่ต้องการเลิกจับคู่ 
  5. แตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch
  6. สำหรับรุ่น GPS + Cellular ให้เลือกเก็บแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณไว้ 
  7. แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อhttps://support.apple.com/th-th/HT205009ปิดใช้งานการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ก่อนที่จะลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมดบน Apple Watch ของคุณ iPhone จะสร้างข้อมูลสำรองใหม่สำหรับ Apple Watch ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองนี้เพื่อกู้คืนไปยัง Apple Watch เรือนใหม่ได้

ถัดไป ให้ตั้งค่า Apple Watch ด้วย iPhone ของคุณ หากระบบถามว่าคุณต้องการตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่หรือกู้คืนจากข้อมูลสำรอง ให้เลือกตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่ จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการอัพเดทเป็น watchOS รุ่นเบต้า ให้ติดตั้งโปรไฟล์เบต้าอีกครั้งหลังตั้งค่าเสร็จ

สุดท้ายให้อัพเดท Apple Watch ของคุณ

กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

หากคุณต้องการกู้คืน Apple Watch ของคุณจากข้อมูลสำรองล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้เพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง จากนั้นตั้งค่านาฬิกาด้วย iPhone ของคุณอีกครั้ง ตอนนี้ ให้เลือกกู้คืนจากข้อมูลสำรองแทนการตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่

วันที่เผยแพร่: