ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล "อื่นๆ" บน iPhone หรือ iPad

หากคุณมี iOS หรือ iPadOS 13 แล้วพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน iPhone หรือ iPad ของคุณเต็ม และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ถูกใช้โดยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล "อื่นๆ" ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS 13.6.1 หรือใหม่กว่า

อัพเดทอุปกรณ์ของคุณ

ปัญหาใน iOS หรือ iPadOS 13 อาจทำให้ระบบไม่สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้คุณได้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัพเดท iPhone หรือ iPad ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS 13.6.1 หรือใหม่กว่า

หากคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอที่จะอัพเดทแบบไร้สาย ให้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS หรือ iPadOS 14.1 โดยใช้คอมพิวเตอร์

วันที่เผยแพร่: