วิธีใช้แอพแปลภาษาบน iPhone

แอพแปลภาษาที่มาพร้อม iOS 14 ช่วยให้การแปลคำและวลีเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังช่วยให้คุณสนทนาข้ามภาษาได้บน iPhone

คุณสามารถใช้แอพแปลภาษาเพื่อแปลคำและวลีได้ถึง 11 ภาษา คุณยังสามารถบันทึกคำแปลเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ดูคำจำกัดความของคำที่แปล และดาวน์โหลดภาษาต่างๆ เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้ด้วย

วิธีแปลคำและวลี

  1. เปิดแอพแปลภาษา
  2. เลือกคู่ภาษา
  3. แตะปุ่มไมโครโฟน  แล้วพูด หาก iPhone ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียง แอพจะอ่านออกเสียงคำแปลโดยอัตโนมัติและแสดงคำแปลใต้ข้อความเดิม หากแอพไม่อ่านออกเสียงคำแปลโดยอัตโนมัติหรือหากคุณต้องการฟังอีกครั้ง ให้แตะปุ่มเล่น 

คุณยังสามารถพิมพ์คำและวลีที่ต้องการแปลได้อีกด้วย เพียงแตะกล่องข้อความ จากนั้นพิมพ์คำหรือวลี แล้วแตะ "ไป" คุณยังสามารถสลับไปมาระหว่างคู่ภาษาได้โดยแตะที่แท็บภาษาเหนือคีย์บอร์ด

หากต้องการดูคำจำกัดความ ให้แตะคำในกล่องข้อความที่แปลแล้วหรือแตะปุ่มพจนานุกรม  คุณยังสามารถบันทึกคำแปลลงในแท็บรายการโปรดเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการได้อีกด้วย เพียงแค่แตะรายการโปรด ใต้คำแปลเพื่อบันทึก

วิธีใช้แอพแปลภาษาเพื่อสนทนา

เมื่อเปิดการตรวจจับอัตโนมัติ แอพแปลภาษาจะตรวจจับว่าผู้ใช้พูดภาษาใดจากที่เลือกไว้ 2 ภาษา แล้วแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง แอพจะแปลภาษาที่ได้ยินโดยอัตโนมัติ คุณจึงสนทนากับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีสนทนากับผู้อื่น 

  1. เปิดแอพแปลภาษาและเลือกคู่ภาษาที่ต้องการ
  2. แตะปุ่มไมโครโฟน แล้วเริ่มพูด เมื่อแอพตรวจพบว่าคุณพูดจบแล้ว แอพจะแปลสิ่งที่คุณพูดเป็นอีกภาษาที่เลือกไว้
  3. แตะปุ่มไมโครโฟน  และให้อีกฝ่ายพูด แอพจะตรวจจับเมื่ออีกฝ่ายพูดจบและแปลเป็นภาษาของคุณ

หากคุณต้องการฟังคำแปลอีกครั้งให้แตะปุ่มเล่น 

คุณสามารถขยายคำแปลให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นอ่านได้ง่ายขึ้น เพียงแค่หมุน iPhone ของคุณให้อยู่ในแนวนอนแล้วแตะปุ่มขยาย  ปุ่มขยายหน้าจอจะใช้ไม่ได้ หากคุณเปิด "การล็อคแนวตั้ง" เอาไว้

วิธีดาวน์โหลดภาษาเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์

คุณสามารถดาวน์โหลดภาษาลงใน iPhone เพื่อทำการแปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ วิธีการมีดังนี้

  1. เปิดแอพแปลภาษา จากนั้นแตะช่องภาษาที่ด้านบน 
  2. เลื่อนลงไปจนกว่าจะเห็นภาษาออฟไลน์ที่มี 
  3. แตะไอคอนดาวน์โหลด ที่อยู่ถัดจากภาษา
  4. แตะเสร็จสิ้น

เมื่อคุณดาวน์โหลดภาษาเพื่อใช้แบบออฟไลน์ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาอาจใช้พื้นที่บน iPhone คุณสามารถลบภาษาที่ดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-2 จากนั้นปัดไปทางซ้ายบนภาษานั้น แล้วแตะลบ

วันที่เผยแพร่: