ค้นหาหรือลบแอพคลิปบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

แอพคลิปคือแอพเวอร์ชั่นขนาดเล็กที่มีให้ใช้งานฟรี คุณสามารถรับแอพคลิปบนเว็บไซต์ ในร้านค้า ในแผนที่หรือข้อความ และอีกมากมาย

วิธีลบแอพคลิป

หากคุณไม่ใช้แอพคลิปเป็นเวลา 30 วัน แอพคลิปจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถลบแอพคลิปในการตั้งค่าได้โดยทำดังนี้

  1. เปิดแอพการตั้งค่า
  2. แตะแอพคลิป
  3. แตะลบ

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดแอพคลิป

หากคุณคาดว่าจะเห็นแอพคลิป แต่แอพคลิปไม่ปรากฏขึ้น ให้ลองทำดังนี้

  • คุณอาจมีแอพเวอร์ชั่นเต็มอยู่แล้ว หาแอพนั้นบนหน้าจอโฮมหรือค้นหาในคลังแอพของคุณ
  • คุณอาจปิดใช้งานแอพคลิปอยู่ ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ > จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว > การจำกัดเนื้อหา จากนั้นเลือกอนุญาตให้กับแอพคลิป
  • คุณอาจไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ App Store อยู่ เปิด App Store แตะปุ่มลงชื่อเข้า แล้วลงชื่อเข้าด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

ปิดการแจ้งเตือนจากแอพคลิป

หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนจากแอพคลิป คุณสามารถปิดได้ ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > แอพคลิป แล้วปิดแอพคลิป


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: