ตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งใน iPhone, iPad และ iPod touch

iOS 14 และ iPadOS 14 และใหม่กว่าช่วยให้คุณตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งได้โดยตรงและใช้การกล่าวถึงเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของข้อความบางอย่างและใช้เรียกคนบางคนได้

iPhone ที่แสดงเมนูการตอบกลับแบบแทรกหลังจากที่คุณแตะฟองข้อความค้างไว้เพื่อตอบกลับแบบแทรก

วิธีตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งโดยเฉพาะ

  1. เปิดการสนทนาในแอปข้อความ
  2. แตะฟองข้อความค้างไว้ จากนั้นแตะปุ่มตอบกลับ
  3. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นแตะปุ่มส่ง 

คุณสามารถตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งในการสนทนาแบบเดี่ยวหรือกลุ่มสนทนาได้โดยตรง

iPhone แสดงวิธีกล่าวถึงบุคคลอื่นในข้อความ พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อบุคคล

วิธีใช้การกล่าวถึง

  1. เปิดการสนทนาในแอปข้อความ
  2. พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นแตะที่ชื่อของบุคคลที่ปรากฏขึ้น หรือพิมพ์ @ ตามด้วยชื่อบุคคล

การกล่าวถึงสามารถแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทราบว่าได้รับข้อความ แม้ว่าพวกเขาจะปิดเสียงการสนทนาแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ติดต่อของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ไปที่ "การตั้งค่า > ข้อความ" จากนั้นเปิดหรือปิดตัวเลือก "แจ้งฉัน"

 

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอปข้อความ

สำรวจคุณสมบัติล่าสุดในแอปข้อความเพื่อติดตามการสนทนาที่สำคัญที่สุดได้ตลอดเวลา

วันที่เผยแพร่: