เพิ่มและลบบุคคลในข้อความกลุ่มบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีเพิ่มและลบบุคคลในข้อความกลุ่มบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 

  • เมื่อมี iMessage ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Apple คุณสามารถเพิ่มบุคคลในข้อความกลุ่มได้ตราบใดที่มีบุคคลอย่างน้อยสามคนในกลุ่มและทุกคนใช้อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ iPod touch หากต้องการลบบางคน คุณต้องมีอย่างน้อยสี่คนในกลุ่มและทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ Apple
  • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบบุคคลในข้อความ SMS/MMS กลุ่ม และไม่สามารถเพิ่มหรือลบบางคนได้หากพวกเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างข้อความ iMessage และข้อความ SMS/MMS

 

iPhone ที่แสดงวิธีเพิ่มบุคคลในข้อความกลุ่ม 

วิธีเพิ่มบุคคลในข้อความกลุ่ม

  1. แตะข้อความกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มบุคคล
  2. แตะไอคอนกลุ่มที่ด้านบนของกลุ่มชื่อเรื่อง
  3. แตะไอคอนลูกศรสีเทาที่ด้านขวาของรายชื่อ แล้วแตะเพิ่มรายชื่อ
  4. พิมพ์รายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

หากคุณต้องการเพิ่มบุคคลในข้อความกลุ่ม แต่พวกเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple คุณต้องสร้างข้อความ SMS/MMS เป็นกลุ่มใหม่ เนื่องจากคุณจะเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในข้อความกลุ่มโดยใช้ iMessage ไม่ได้ ทั้งนี้คุณจะเพิ่มบุคคลในการสนทนาทางข้อความที่คุณได้เริ่มพูดคุยกับอีกคนหนึ่งไปแล้วไม่ได้

iPhone ที่แสดงวิธีลบบุคคลออกจากข้อความกลุ่ม

วิธีลบบุคคลออกจากข้อความกลุ่ม

  1. แตะข้อความกลุ่มที่มีรายชื่อที่คุณต้องการลบออก
  2. แตะไอคอนกลุ่มที่ด้านบนของกลุ่มชื่อเรื่อง
  3. แตะไอคอนลูกศรสีเทาที่ด้านขวาของรายชื่อ จากนั้นปัดชื่อของบุคคลที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
  4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบบางคนได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มนั้นมีอย่างน้อยสี่คน และทุกคนใช้อุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad หรือ iPod touch

ต้องการลบตัวเองออกจากข้อความกลุ่มใช่หรือไม่ เรียนรู้วิธีปิดเสียงการแจ้งเตือนจากข้อความกลุ่มหรือออกจากการสนทนาในแอปข้อความ

วันที่เผยแพร่: