ล้างมือด้วย Apple Watch Series 4 หรือใหม่กว่า

Apple Watch ของคุณสามารถตรวจจับเมื่อคุณเริ่มล้างมือโดยอัตโนมัติและเริ่มจับเวลา 20 วินาที

เปิดการล้างมือและแจ้งเตือนให้ล้างมือ

ก่อนเปิดการล้างมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ของคุณใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ Apple Watch ของคุณใช้ watchOS เวอร์ชั่นล่าสุด

  1. เปิดแอพ Apple Watch ของฉันบน iPhone แล้วแตะการล้างมือ
  2. แตะนับเวลาถอยหลังขณะล้างมือ เพื่อให้นาฬิกาตรวจจับเมื่อคุณล้างมือโดยอัตโนมัติและเริ่มจับเวลา 20 วินาที
  3. แตะแจ้งเตือนให้ล้างมือเพื่อให้นาฬิกาเตือนให้คุณล้างมือหลังจากกลับบ้าน

คุณยังสามารถเปิดหรือปิดการตั้งค่าเหล่านี้บน Apple Watch ของคุณภายใต้ "การล้างมือ" ในแอพการตั้งค่า

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

เริ่มจับเวลา

ตัวจับเวลาจะเริ่มต้นเมื่อข้อมูลเซ็นเซอร์เสียงและการเคลื่อนไหวใน Apple Watch Series 4 และใหม่กว่าตรวจพบว่าคุณกำลังล้างมือ นอกจากนี้คุณจะรู้สึกการสั่นเตือนเมื่อเริ่มจับเวลา หากคุณหยุดล้างมือก่อนหมดเวลา นาฬิกาจะเตือนให้คุณล้างต่อไป หากคุณไม่ล้างมือ คุณสามารถแตะเพื่อปิดทิ้งตัวจับเวลาได้

วันที่เผยแพร่: