ใช้วิดีโอจากเว็บใน Pages, Numbers และ Keynote

เล่นวิดีโอ YouTube และ Vimeo ได้โดยตรงในเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac

คัดลอกที่อยู่บนเว็บ (URL) ของวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube หรือ Vimeo แล้วใส่ลงในเอกสารของคุณ คุณและผู้ที่แชร์เอกสารร่วมกันสามารถเล่นวิดีโอในเอกสารได้โดยตรง ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นวิดีโอ

คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

เพิ่มวิดีโอจากเว็บบน iPhone หรือ iPad

 1. คัดลอก URL ของวิดีโอโดยทำดังนี้
  • หากคุณใช้เว็บเบราเซอร์ เช่น Safari ให้เข้าไปหาวิดีโอที่ต้องการบนเว็บไซต์ YouTube หรือ Vimeo แล้วแตะ URL ในแถบที่อยู่ที่ด้านบนของหน้าเว็บ แตะอีกครั้งตามด้วยแตะคัดลอก ดูให้แน่ใจว่าไฮไลต์ลิงก์ครบทั้งหมด เช่น "https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo"
  • หากคุณติดตั้งแอพ YouTube หรือ Vimeo ไว้ในอุปกรณ์ ให้เข้าไปที่วิดีโอที่ต้องการ แตะปุ่มแชร์ที่วิดีโอ แล้วแตะคัดลอกลิงก์
 2. ใน Pages, Numbers และ Keynote ให้แตะตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการให้วิดีโอปรากฏ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองสไลด์ใน Keynote
 3. แตะปุ่มแทรก  ปุ่มสื่อ  ตามด้วยวิดีโอบนเว็บ
 4. แตะในช่องป้อน URL แล้วแตะวาง 
 5. แตะแทรก*

หากต้องการดูวิดีโอ ให้แตะปุ่มเล่น  ที่วิดีโอในเอกสาร คุณอาจต้องแตะปุ่มเล่นอีกครั้ง คุณจะดูวิดีโอในมุมมองสำหรับแก้ไขหรือมุมมองสำหรับอ่านก็ได้

คุณสามารถลากวิดีโอไปยังส่วนต่างๆ ของหน้า ปรับขนาด และจัดวางวิดีโอได้เหมือนกับวัตถุอื่นๆ รวมทั้งใส่ชื่อและคำบรรยายได้ด้วย

* URL บางรายการที่คัดลอกจากแอพ Vimeo อาจใช้ไม่ได้ หากคุณติดตั้งแอพ Vimeo เอาไว้และต้องการคัดลอก URL ให้ค้นหาวิดีโอโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ แตะวิดีโอในผลการค้นหาค้างไว้ แล้วแตะคัดลอก จากนั้นจึงเพิ่มวิดีโอลงในเอกสาร

ใส่ชื่อเรื่องและคำบรรยาย

 1. แตะวิดีโอในเอกสาร แล้วแตะปุ่มรูปแบบ 
 2. แตะวิดีโอบนเว็บ แตะชื่อเรื่องและคำบรรยาย แล้วเปิดตัวเลือกที่คุณต้องการ
 3. แตะสองครั้งที่ข้อความตัวยึดตำแหน่ง แล้วพิมพ์ชื่อหรือคำบรรยาย หากข้อความไม่พอดี ให้ลากขอบจับของช่องข้อความ หากไม่เห็นขอบจับ ให้แตะตรงไหนก็ได้นอกช่องข้อความ แล้วแตะข้อความหนึ่งครั้ง


เพิ่มวิดีโอจากเว็บบน Mac

 1. ในเว็บเบราเซอร์ เช่น Safari ให้คัดลอก URL ของวิดีโอโดยทำดังนี้
  • หาวิดีโอที่ต้องการบนเว็บไซต์ YouTube หรือ Vimeo
  • ไฮไลต์ URL ทั้งหมดในแถบที่อยู่ เช่น "https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo"
  • เลือกแก้ไข > คัดลอก
 2. ใน Pages, Numbers และ Keynote ให้คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการให้วิดีโอปรากฏ
 3. คลิกปุ่มสื่อ  ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกวิดีโอบนเว็บ 
 4. เลือกแก้ไข > วาง แล้วคลิกแทรก
  โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะแทรกลิงก์วิดีโอที่รองรับซึ่งวางไว้ในเอกสารหรือสเปรดชีตในรูปแบบวิดีโอบนเว็บ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้เลือก Pages หรือ Numbers > การตั้งค่า แล้วยกเลิกการเลือกช่อง "วางลิงก์ YouTube และ Vimeo เป็นวิดีโอบนเว็บ"

หากต้องการดูวิดีโอ ให้คลิกปุ่มเล่น  ที่วิดีโอในเอกสาร คุณอาจต้องคลิกปุ่มเล่นอีกครั้ง

คุณสามารถลากวิดีโอไปยังส่วนต่างๆ ของหน้า ปรับขนาด และจัดวางวิดีโอได้เหมือนกับวัตถุอื่นๆ รวมทั้งใส่ชื่อและคำบรรยายได้ด้วย

ใส่ชื่อและคำบรรยายบน Mac

 1. เลือกวิดีโอ คลิกปุ่มรูปแบบ  แล้วคลิกวิดีโอบนเว็บในตัวตรวจสอบ
 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้
 3. คลิกสองครั้งที่ข้อความตัวยึดตำแหน่ง แล้วพิมพ์ชื่อหรือคำบรรยาย

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: