ใช้มุมมองการอ่านใน Pages, Numbers และ Keynote

ใช้มุมมองการอ่านใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad และ iPod touch เพื่อดูเอกสารโดยไม่เผลอแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ

เปิดมุมมองการอ่าน

คุณสามารถใช้มุมมองการอ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือแสดงแป้นพิมพ์เมื่อคุณดู เลื่อน และโต้ตอบกับข้อความและวัตถุโดยไม่ตั้งใจ มุมมองการอ่านจะย่อขนาดตัวควบคุมให้เหลือเพียงสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการดูเนื้อหาและทำงานบางอย่าง 

หากต้องการเปิดมุมมองการอ่าน ให้แตะปุ่มมุมมองการอ่าน ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หากคุณไม่เห็นปุ่มมุมมองการอ่าน ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะหยุดแก้ไข

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในขณะที่อยู่ในมุมมองการอ่านมีดังต่อไปนี้

  • หากต้องการแชร์ ส่งออก หรือพิมพ์เอกสารใน Pages, Numbers และ Keynote ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม 
  • ในการเปิดหรือปิดความคิดเห็นใน Pages, Numbers และ Keynote ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะการตั้งค่า
  • หากต้องการเปิดหรือปิดแถบนำทางหน้า มุมมองแบบหน้าคู่ และจำนวนคำใน Pages ให้แตะปุ่มเพิ่มเติมบน iPhone หรือ iPad หรือแตะปุ่มตัวเลือกมุมมอง บน iPad
  • หากต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายประกอบใน Pages บน iPad ให้แตะปุ่มตัวเลือกมุมมอง
  • ใน Keynote คุณสามารถเล่นการนำเสนของคุณในมุมมองการอ่านได้

 

แก้ไขเอกสาร

หากต้องการแก้ไขเอกสาร ให้แตะปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

คุณยังสามารถเริ่มแก้ไขได้ หากคุณเลือกข้อความ วัตถุ หรือตารางขณะที่อยู่ในมุมมองการอ่าน โดยทำดังนี้

  • แตะสองครั้งที่ข้อความ จากนั้นแตะแก้ไขในเมนูที่ปรากฏขึ้น  
  • แตะวัตถุหรือตารางค้างไว้ แล้วแตะแก้ไขในเมนูที่ปรากฏขึ้น


เปิดและแชร์เอกสารในมุมมองการอ่าน

หลังจากคุณอัปเดตเป็น Pages, Numbers หรือ Keynote 10.1 หรือใหม่กว่าเป็นครั้งแรกในอุปกรณ์ของคุณ เอกสารที่มีอยู่ของคุณจะเปิดในมุมมองการอ่าน เพียงแตะปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือเพื่อเริ่มแก้ไขเอกสารของคุณ 

หากคุณต้องการให้เอกสารเปิดในมุมมองแก้ไขทุกครั้งเมื่อเปิดเป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม แตะการตั้งค่า แตะการแก้ไข จากนั้นเปิด "เปิดในมุมมองแก้ไข"

แชร์เอกสาร

เมื่อมีผู้แชร์เอกสารกับคุณ เอกสารจะเปิดขึ้นในมุมมองการอ่านในครั้งแรกที่คุณเปิดเอกสาร เมื่อคุณแชร์เอกสารกับผู้อื่น เอกสารจะเปิดในมุมมองการอ่านในครั้งแรกที่พวกเขาเปิดเอกสาร 

เปิดเอกสารอีกครั้ง

เมื่อคุณเปิดเอกสารอีกครั้ง เอกสารจะเปิดส่วนที่คุณค้างไว้ในมุมมองการอ่านหรือแก้ไข 

วันที่เผยแพร่: