ใช้มุมมองการอ่านใน Pages, Numbers และ Keynote

ใช้มุมมองการอ่านใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad และ iPod touch เพื่อดูเอกสารโดยไม่เผลอแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ

เปิดมุมมองการอ่าน

คุณสามารถใช้มุมมองการอ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือแสดงแป้นพิมพ์เมื่อคุณดู เลื่อน และโต้ตอบกับข้อความและวัตถุโดยไม่ตั้งใจ มุมมองการอ่านจะย่อขนาดตัวควบคุมให้เหลือเพียงสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการดูเนื้อหาและทำงานบางอย่าง 

หากต้องการเปิดมุมมองการอ่าน ให้แตะปุ่มมุมมองการอ่าน ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หากคุณไม่เห็นปุ่มมุมมองการอ่าน ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะหยุดแก้ไข

ขณะที่อยู่ในมุมมองการอ่าน ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม เพื่อทำสิ่งอื่นๆ กับเอกสารของคุณดังนี้

  • แชร์เอกสาร
  • ส่งออกเอกสาร
  • พิมพ์เอกสาร

ในมุมมองการอ่านใน Pages คุณสามารถเปิดหรือปิดแถบนำทางของหน้า มุมมองสองหน้า หรือจำนวนคำได้ แตะปุ่มตัวเลือกมุมมอง หรือปุ่มเพิ่มเติม เพื่อเข้าใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

ในมุมมองการอ่านใน Keynote คุณสามารถเล่นการนำเสนอได้

แก้ไขเอกสาร

หากต้องการแก้ไขเอกสาร ให้แตะปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

คุณยังสามารถเริ่มแก้ไขได้ หากคุณเลือกข้อความ วัตถุ หรือตารางขณะที่อยู่ในมุมมองการอ่าน โดยทำดังนี้

  • แตะสองครั้งที่ข้อความ จากนั้นแตะแก้ไขในเมนูที่ปรากฏขึ้น  
  • แตะวัตถุหรือตารางค้างไว้ แล้วแตะแก้ไขในเมนูที่ปรากฏขึ้น


เปิดและแชร์เอกสารในมุมมองการอ่าน

หลังจากคุณอัพเดทเป็น Pages, Numbers หรือ Keynote 10.1 เป็นครั้งแรกในอุปกรณ์ของคุณ เอกสารที่มีอยู่ของคุณจะเปิดในมุมมองการอ่าน เพียงแตะปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือเพื่อเริ่มแก้ไขเอกสารของคุณ

แชร์เอกสาร

เมื่อมีผู้แชร์เอกสารกับคุณ เอกสารจะเปิดขึ้นในมุมมองการอ่านในครั้งแรกที่คุณเปิดเอกสาร เมื่อคุณแชร์เอกสารกับผู้อื่น เอกสารจะเปิดในมุมมองการอ่านในครั้งแรกที่พวกเขาเปิดเอกสาร 

เปิดเอกสารอีกครั้ง

เมื่อคุณเปิดเอกสารอีกครั้ง เอกสารจะเปิดส่วนที่คุณค้างไว้ในมุมมองการอ่านหรือการแก้ไข 

วันที่เผยแพร่: