หากคุณแชร์ไฟล์กับ Apple ID ที่ได้รับการจัดการและผู้ใช้ไม่เห็นไฟล์

หากคุณแชร์ไฟล์กับ Apple ID ที่ได้รับการจัดการและผู้ใช้ไม่เห็นไฟล์ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์กับ Apple ID อื่นๆ ที่ได้รับการจัดการใน Apple School Manager หรือองค์กร Apple Business Manager ของคุณได้ หากคุณแชร์ไฟล์กับ Apple ID อื่นที่ได้รับการจัดการและผู้ใช้ไม่เห็นไฟล์ หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์

วันที่เผยแพร่: