ใช้จอแสดงผลหลายจอกับ MacBook Pro ของคุณ (13 นิ้ว ปี 2020 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล 4K สูงสุดสองจอ, จอแสดงผล 5K หนึ่งจอ หรือจอแสดงผล 6K หนึ่งจอโดยใช้พอร์ต Thunderbolt 3 สี่พอร์ตบน MacBook Pro ของคุณ

เชื่อมต่อกับจอแสดงผล 4K, 5K และ 6K

คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลได้สูงสุดสี่จอด้วยการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล 6K ความละเอียด 6016 x 3384 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ
  • จอแสดงผล 5K ความละเอียด 5120 x 2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ
  • จอแสดงผล 4K ที่มีความละเอียด 4096 x 2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ

เชื่อมต่อกับจอแสดงผล LG UltraFine 4K และ 5K

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล LG UltraFine 4K และ 5K ในการกำหนดค่าเหล่านี้

  • จอแสดงผล LG UltraFine 5K จำนวนหนึ่งจอที่กำหนดค่าที่ความละเอียด 5120 x 2880 10bpc ที่ความถี่ 60Hz
  • จอแสดงผล LG UltraFine 4K จำนวนสองจอที่กำหนดค่าที่ความละเอียด 4096 x 2304 8bpc ที่ความถี่ 60Hz

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: