เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ใน Keynote บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์ลงในสไลด์หลายอัน ไฟล์นั้นจะเล่นไปเรื่อยๆ ขณะที่เปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไป แม้ว่าจะมีการใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างสไลด์ก็ตาม 

ในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ ให้เพิ่มไฟล์เดียวกันลงในสไลด์ติดกัน จากนั้นคุณจะสามารถปรับการตั้งค่าไฟล์เพื่อเปลี่ยนลักษณะของภาพและเสียงที่เล่นจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของไฟล์ในแต่ละสไลด์แยกกัน หรือเปลี่ยนตำแหน่งภาพยนตร์บนสไลด์ขณะกำลังเล่นได้ด้วย นอกจากนี้ ลำดับภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น ฉากเคลื่อนไหวเข้า ฉากแอ็คชั่น และฉากเคลื่อนไหวออกสำหรับวัตถุอื่นๆ ในสไลด์ จะยังคงทำงานต่อไปขณะที่เล่นภาพยนตร์


เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์

ในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงข้ามสไลด์ ให้เพิ่มไฟล์ในสไลด์ที่ต่อเนื่องกันในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์บน iPhone หรือ iPad

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเริ่มเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง แล้วแตะปุ่มแทรก  
 2. เพิ่มไฟล์ในสไลด์โดยทำดังนี้
  • ในการเพิ่มไฟล์จากคลังรูปภาพ ให้แตะรูปภาพหรือวิดีโอ หาไฟล์ที่ต้องการแล้วแตะที่ไฟล์นั้น จากนั้นแตะเลือก
  • หากต้องการเพิ่มไฟล์จาก iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่น ให้แตะ "แทรกจาก" ค้นหาไฟล์แล้วแตะไฟล์ดังกล่าว
 3. เพิ่มไฟล์เดียวกันนั้นในแต่ละสไลด์ที่อยู่ติดกันที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง
 4. ในแต่ละสไลด์ ให้แตะไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงเพื่อเลือก แตะปุ่มรูปแบบ  จากนั้นเปิด "เล่นข้ามสไลด์"
 5. ปิด "เล่นข้ามสไลด์" สำหรับสไลด์สุดท้ายที่ต้องการเล่นไฟล์ในหลายสไลด์

เมื่อคุณเปิด "เล่นข้ามสไลด์" ในสไลด์ ภาพยนตร์หรือเสียงจะเล่นในสไลด์ถัดไปด้วย แม้ว่าคุณจะปิดการตั้งค่าในสไลด์ถัดไปก็ตาม เช่น หากคุณต้องการเล่นภาพยนตร์ในห้าสไลด์ แต่ไม่ต้องการให้เล่นในสไลด์ที่หก ให้ตรวจสอบว่าได้เปิด "เล่นข้ามสไลด์" ในสี่สไลด์ก่อนหน้า แล้วปิดการตั้งค่าในสไลด์ที่ 5 ไฟล์ภาพยนตร์จะเล่นไปจนถึงสไลด์ที่ 5 และจะหยุดเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่ 6

เพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในสไลด์บน Mac

ใช้ไฟล์ภาพยนตร์และไฟล์เสียงบน Mac ของคุณซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ QuickTime รองรับ หากคุณไม่สามารถเพิ่มหรือเล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้ ให้ลองใช้ iMovie, QuickTime Player หรือ Compressor เพื่อแปลงเป็นไฟล์ MPEG-4 (นามสกุล .m4a) สำหรับไฟล์เสียง หรือแปลงเป็นไฟล์ QuickTime (นามสกุล .mov) สำหรับไฟล์วิดีโอ

 1. เพิ่มไฟล์ในสไลด์ที่คุณต้องการให้ไฟล์เริ่มเล่น
  • หากต้องการเพิ่มไฟล์จากคลังรูปภาพหรือเพลงจากคลังเพลงของคุณ ให้คลิกปุ่มสื่อในแถบเครื่องมือ คลิกภาพยนตร์หรือเพลง จากนั้นลากไฟล์ไปยังสไลด์
  • ในการเพิ่มไฟล์จาก iCloud Drive หรือตำแหน่งอื่น ให้คลิกเลือก ค้นหาไฟล์ จากนั้นคลิกแทรก
 2. เพิ่มไฟล์เดียวกันนั้นในแต่ละสไลด์ที่อยู่ติดกันที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียง
 3. ในแต่ละสไลด์ ให้คลิกไฟล์เพื่อเลือก คลิกปุ่มรูปแบบ คลิกภาพยนตร์ จากนั้นเปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์" 
 4. ปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์" สำหรับสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเล่นไฟล์ข้ามสไลด์

เมื่อคุณเปิด "เล่นภาพยนตร์ (เสียง) ข้ามสไลด์" ในสไลด์ ภาพยนตร์หรือเสียงจะเล่นข้ามไปยังสไลด์ถัดไปด้วย แม้ว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้ในสไลด์ถัดไปก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ในสไลด์ 5 อัน แต่ไม่ต้องการให้เล่นในสไลด์ที่ 6 ให้ตรวจสอบว่าได้เปิด "เล่นไฟล์ภาพยนตร์ข้ามสไลด์" แค่ใน 4 สไลด์แรก แล้วปิดการตั้งค่าในสไลด์ที่ 5 ไฟล์ภาพยนตร์จะเล่นไปจนถึงสไลด์ที่ 5 และจะหยุดเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่ 6

ใช้เค้าโครงสไลด์

คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงลงในเค้าโครงสไลด์ จากนั้นก็ใช้เค้าโครงสไลด์นั้นกับสไลด์อื่นได้ด้วย ไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงจะเล่นต่อเนื่องบนสไลด์ที่อยู่ติดกันซึ่งใช้เค้าโครงสไลด์เดียวกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวและแน่ใจได้ว่าการเล่นจากสไลด์ไปยังสไลด์จะลื่นไหลและสอดคล้องกันทุกประการ


ปรับระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงสำหรับแต่ละสไลด์

คุณสามารถตั้งค่าระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงในแต่ละสไลด์แยกกันบน Mac หรือไฟล์เสียงบน iPhone หรือ iPad ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลดระดับเสียงของสไลด์ที่คุณกำลังพูดอยู่ จากนั้นจึงเพิ่มระดับเสียงสำหรับสไลด์ที่คุณไม่ได้พูด

ปรับระดับเสียงของไฟล์เสียงบน iPhone หรือ iPad

 1. แตะไฟล์เสียงบนสไลด์ที่คุณต้องการปรับแต่ง
 2. แตะปุ่มรูปแบบ แตะเสียง แล้วลากตัวควบคุมระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงบน Mac

 1. เลือกไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงบนสไลด์ คลิกปุ่มรูปแบบ จากนั้นคลิกภาพยนตร์หรือเสียง
 2. ลากตัวควบคุมระดับเสียง


ปรับการตั้งค่าอื่นๆ และใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านเมื่อเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์

คุณสามารถปรับตำแหน่ง ขนาด และการหมุนของภาพยนตร์จากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่ง และหากคุณกำลังใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านอื่นๆ ภาพยนตร์จะยังคงเล่นทั้งในช่วงขาออกและขาเข้าของลักษณะเปลี่ยนผ่านนั้น

ภาพเคลื่อนไหวบางรูปแบบจะช่วยสร้างเอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจเมื่อเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์ เมื่อคุณใช้การเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์เป็นภาพเคลื่อนไหวของลักษณะเปลี่ยนผ่าน ภาพยนตร์จะเล่นต่อไปและขยายจนเต็มสไลด์ทั้งหมดในขณะที่การนำเสนอดำเนินไปเรื่อยๆ จากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไป

หากไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าบางอย่างตรงกันในแต่ละสไลด์


เล่นข้ามสไลด์เมื่อโน้ตสำหรับผู้บรรยายค่อนข้างยาว

การเล่นภาพยนตร์ข้ามสไลด์อาจมีประโยชน์ในกรณีที่โน้ตสำหรับผู้บรรยายค่อนข้างยาวจนแสดงไม่พอดีในจอภาพของผู้นำเสนอ โดยคุณอาจคัดลอกสไลด์ที่มีภาพยนตร์ให้เป็นหลายชุดแล้ววางต่อกัน จากนั้นแบ่งโน้ตสำหรับผู้บรรยายเพื่อเอาไปใส่ในสไลด์เหล่านั้นแยกกัน ด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถคลิกเพื่อแสดงส่วนถัดไปของโน้ตในขณะที่ภาพยนตร์ยังคงเล่นได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบใด


หากไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงของคุณไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์

หากไฟล์ภาพยนตร์ของคุณไม่ยอมเล่นข้ามสไลด์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการให้เล่นไฟล์

 • การตั้งค่าเล่นซ้ำ (ไม่มี, วนซ้ำ, วนกลับไปมา) สำหรับภาพยนตร์จะต้องเหมือนกันในแต่ละสไลด์
 • การตั้งค่าการตัดแต่งจะต้องเหมือนกันในแต่ละสไลด์ (Mac เท่านั้น)
 • หากคุณใช้การเคลื่อนไหวออกในสไลด์หนึ่งและการเคลื่อนไหวเข้าในสไลด์ถัดไป ไฟล์ภาพยนตร์จะไม่เล่นข้ามสไลด์
วันที่เผยแพร่: