หากกล้องในตัวไม่ทำงานบน Mac

ดูสิ่งที่ควรทำหากกล้องในตัวไม่สามารถเปิดใช้งานหรือไม่ปรากฏในแอปบน Mac ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาหน้าจอ

หาก Mac ของคุณใช้ macOS Catalina หรือใหม่กว่าและคุณใช้เวลาหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่และแอปที่ใช้กล้องมีเวลาใช้งาน

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกเวลาหน้าจอ
  2. คลิกเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกการจํากัดแอป (หรือแอป)
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับกล้อง 
  4. คลิกการจำกัดการใช้แอป หากคุณต้องการใช้กล้องกับแอปในรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปปิดอยู่หรือไม่ได้เลือกแอปไว้

ให้อนุญาตแอป

หาก Mac ของคุณใช้ macOS Mojave หรือใหม่กว่า ให้เลือกแอปที่สามารถใช้กล้องในตัวของคุณ โดยทำดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  2. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (หรือความเป็นส่วนตัว) จากนั้นคลิกกล้อง
  3. เปิดแอปใดๆ ที่คุณต้องการใช้กล้อง คุณอาจได้รับแจ้งให้ปิดและเปิดแอปอีกครั้งก่อนที่แอปจะสามารถใช้งานกล้องได้

รีสตาร์ท Mac หรือรีเซ็ต SMC

หากคุณมี Mac ที่ใช้ Apple Silicon ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากคุณมี Mac ที่ใช้ Intel ให้รีเซ็ต SMC

ตรวจสอบไฟแสดงสถานะกล้อง

หากไฟแสดงสถานะกล้องที่อยู่ติดกับกล้องกะพริบเป็นสีเขียวบนโน้ตบุ๊ก Mac โปรดติดต่อ Apple

ดูเพิ่มเติม

หากคุณยังคงไม่สามารถใช้กล้องในตัวบน Mac ของคุณได้ โปรดติดต่อ Apple

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ FaceTime โปรดดูสิ่งที่ควรทำหาก FaceTime ไม่ทำงานบน Mac ของคุณ

วันที่เผยแพร่: