วิธีสร้างการประชุมสายจาก·iPhone

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถตั้งค่าการประชุมสายบน iPhone ได้สูงสุด 5 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมสาย รวมถึงความสามารถในการเพิ่ม รวม หรือเลิกเชื่อมต่อผู้โทรแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการประชุมสาย

วิธีเริ่มการประชุมสาย

  1. โทรไปยังคนแรกแล้วรอให้สายเชื่อมต่อ
  2. แตะเพิ่มสาย ปุ่มบวก
  3. โทรไปยังคนที่สองแล้วรอให้สายเชื่อมต่อ 
  4. แตะรวมสาย ปุ่มรวมสาย
  5. สายทั้งสองสายจะรวมกันเป็นการประชุมสาย หากต้องการเพิ่มคนอื่นอีก ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเพิ่มสายอื่น แสดงว่าคุณอาจได้เพิ่มผู้เข้าร่วมสูงสุดที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอนุญาตแล้ว

ผู้ที่เริ่มการประชุมสายเท่านั้นที่จะสามารถเห็นชื่อผู้เข้าร่วมทุกคนได้ แต่หากผู้เข้าร่วมเพิ่มคนอื่นลงไป พวกเขาจะสามารถเห็นชื่อของคนที่เพิ่มลงไปและคนที่เริ่มการประชุมสายได้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกการรวมสาย แสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสาย

นอกจากการตั้งค่าการประชุมสายบน iPhone คุณสามารถใช้การโทร FaceTime แบบกลุ่มเพื่อพูดคุยกับผู้คนหลายๆ คนพร้อมกันได้

วิธีเพิ่มผู้โทรเข้า

หากคุณกำลังประชุมสายอยู่และมีคนโทรหาคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีเพิ่มผู้คนเหล่านั้น

  1. แตะพักสายและตอบรับ
  2. รอให้สายเชื่อมต่อ แล้วแตะรวมสาย 

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับรวมสาย แสดงว่าสายปัจจุบันหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

 

วิธีลบบุคคลออก

  1. ขณะประชุมสายอยู่ ให้แตะปุ่มข้อมูล 
  2. แตะสิ้นสุดที่อยู่ถัดจากคนที่คุณต้องการลบออก

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับลบผู้โทรออก แสดงว่าสายปัจจุบันหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

วันที่เผยแพร่: