เกี่ยวกับการทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Numbers

Numbers 10.0 และใหม่กว่าได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด

Numbers 10.0 และใหม่กว่าบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับการนำเข้า ส่งออก และการทำแผนภูมิข้อมูล สร้าง แก้ไข และดูสเปรดชีตที่มีตารางสูงสุด 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์

คุณสามารถสร้างและแก้ไขสเปรดชีตที่มีตารางมากถึง 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์ รวมถึงเปิดและดูสเปรดชีตและตารางที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นได้ใน Numbers สำหรับ iCloud

ประสิทธิภาพโดยรวมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ยังขึ้นอยู่กับพลังในการประมวลผล หน่วยความจำของอุปกรณ์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณมีอยู่ด้วย

การนำเข้าข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าชุดข้อมูลมายังสเปรดชีตได้สูงสุด 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์ หากคุณพยายามนำเข้าข้อมูลมากกว่านั้น Numbers จะแจ้งเตือนว่าข้อมูลของคุณถูกตัดทอน

การส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกตารางได้สูงสุด 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์ในรูปแบบ Excel, CSV หรือ TSV

การส่งออกเป็นรูปแบบเก่าบางรูปแบบจะมีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

  • การส่งออกเป็น XLS (Excel 1997-2004 ที่ใช้งานร่วมกันได้) จะรองรับตารางที่มีข้อมูลสูงสุด 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์ และหากคุณเลือก "แผ่นงานต่อแผ่น" เมื่อส่งออกและตารางมีข้อมูลเกิน 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์ ข้อมูลนั้นจะส่งออกเป็นหนึ่งแผ่นงานต่อตาราง
  • การส่งออกเป็นรูปแบบ Numbers ’09 จะรองรับตารางที่มีข้อมูลสูงสุด 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์

แผนภูมิ

เมื่อสร้างแผนภูมิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Numbers จะใช้เทคนิคการลดอัตราสุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยจะคงรูปทรง รายละเอียด และลักษณะข้อมูลของคุณเอาไว้พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการสร้างแผนภูมิ แผนภูมิบางประเภทใน Numbers จะใช้เทคนิคการลดอัตราสุ่มนี้ ได้แก่

  • แผนภูมิ 2 มิติ รวมถึงบาร์ บาร์แบบเรียงซ้อน คอลัมน์ คอลัมน์แบบเรียงซ้อนพื้นที่ พื้นที่แบบเรียงซ้อน บรรทัด บรรทัดแบบผสม และแผนภูมิแบบสองแกน
  • แผนภูมิ 3 มิติทั้งหมด ยกเว้นแผนภูมิวงกลม

คุณสามารถสร้างแผนภูมิข้อมูลได้มากถึง 250,000 แถว เมื่อสร้างแผนภูมิสเปรดชีตที่มีแถวมากกว่า 250,000 แถว แผนภูมิจะแสดงเฉพาะข้อมูลจาก 250,000 แถวแรกเท่านั้น

ตารางที่จัดหมวดหมู่

ตารางที่จัดหมวดหมู่สามารถมีข้อมูลได้สูงสุด 200,000 แถวพร้อมการจัดหมวดหมู่ได้สูงสุด 4 ระดับ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: