เกี่ยวกับการทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ใน Numbers

Numbers 10.0 ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานร่วมกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีที่สุด

Numbers 10.0 มาพร้อมประสิทธิภาพที่ปรับปรุงมาสำหรับการนำเข้า ส่งออก และการทำแผนภูมิข้อมูล คุณสามารถสร้าง แก้ไข และดูสเปรดชีตที่มีตารางมากถึง 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์ได้ใน Numbers 10.0 บน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac คุณสามารถสร้างและแก้ไขสเปรดชีตที่มีตารางมากถึง 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์ รวมถึงเปิดและดูสเปรดชีตและตารางที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นได้ใน Numbers สำหรับ iCloud

ประสิทธิภาพโดยรวมของชุดข้อมูลขนาดใหญ่ยังขึ้นอยู่กับพลังในการประมวลผล หน่วยความจำของอุปกรณ์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณมีอยู่ด้วย

การนำเข้าข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าชุดข้อมูลมายังสเปรดชีตได้ถึง 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์ใน Numbers 10.0 หากคุณพยายามนำเข้าข้อมูลมากกว่านั้น Numbers จะแจ้งเตือนว่าข้อมูลของคุณถูกตัดทอน

การส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกตารางได้ถึง 1,000,000 แถวและ 1,000 คอลัมน์ในรูปแบบ Excel, CSV หรือ TSV ใน Numbers 10.0 คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยังรูปแบบ Numbers '09 ได้เฉพาะการส่งออกตารางที่มี 65,535 แถวหรือ 256 คอลัมน์เท่านั้น

แผนภูมิ

เมื่อสร้างแผนภูมิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Numbers 10.0 จะใช้เทคนิคการลดอัตราสุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยจะคงรูปทรง รายละเอียด และลักษณะข้อมูลของคุณเอาไว้พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการสร้างแผนภูมิ แผนภูมิบางประเภทใน Numbers จะใช้เทคนิคการลดอัตราสุ่มนี้ ได้แก่

  • แผนภูมิ 2 มิติ รวมถึงบาร์ บาร์แบบเรียงซ้อน คอลัมน์ คอลัมน์แบบเรียงซ้อนพื้นที่ พื้นที่แบบเรียงซ้อน บรรทัด บรรทัดแบบผสม และแผนภูมิแบบสองแกน
  • แผนภูมิ 3 มิติทั้งหมด ยกเว้นแผนภูมิวงกลม

คุณสามารถสร้างแผนภูมิข้อมูลได้มากถึง 250,000 แถว เมื่อสร้างแผนภูมิสเปรดชีตที่มีแถวมากกว่า 250,000 แถว แผนภูมิจะแสดงเฉพาะข้อมูลจาก 250,000 แถวแรกเท่านั้น

ตารางที่จัดหมวดหมู่

ตารางที่จัดหมวดหมู่สามารถมีข้อมูลได้สูงสุด 200,000 แถวพร้อมการจัดหมวดหมู่ได้สูงสุด 4 ระดับ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: