หากคุณลืมรหัส iPad ของคุณ

ลืมรหัส iPad ใช่ไหม ดูวิธีทำให้ iPad เข้าสู่โหมดการกู้คืนเพื่อให้คุณสามารถลบข้อมูลและตั้งค่าอีกครั้งได้

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป หน้าจอล็อคของ iPad จะมีการแจ้งเตือนแจ้งว่า iPad ของคุณถูกระงับการใช้งาน (ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณเห็น "[อุปกรณ์] ไม่พร้อมใช้งาน" หรือ "ควบคุมความปลอดภัย" บนหรือ iPad)

หากคุณจำรหัสไม่ได้เมื่อลองอีกครั้ง คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำให้ iPad ของคุณเข้าสู่โหมดการกู้คืน กระบวนการนี้จะลบข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ รวมถึงรหัสของคุณด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า iPad ของคุณได้อีกครั้ง

หลังจากที่คุณลบข้อมูล iPad ของคุณแล้ว คุณสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าจากข้อมูลสำรองได้ หากคุณไม่ได้สำรองข้อมูล iPad ไว้ คุณสามารถตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่คุณมีอยู่ใน iCloudiPad แสดงหน้าจอ iPad ถูกปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ (Mac หรือ PC)

กระบวนการนี้ต้องใช้ Mac หรือ PC หากคุณใช้ PC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Windows 8 หรือใหม่กว่า และมี iTunes ติดตั้งไว้แล้ว คุณต้องใช้สายที่มาพร้อมกับ iPad หรือสายอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเชื่อมต่อ iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์

หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ คุณสามารถขอยืมเครื่องได้ โดยคุณสามารถไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2: ปิด iPad ของคุณ

 1. ถอด iPad ออกจากคอมพิวเตอร์ หากเชื่อมต่ออยู่
 2. ปิด iPad ของคุณโดยใช้วิธีการสำหรับ iPad รุ่นของคุณ ดังนี้
  • หาก iPad ของคุณไม่มีปุ่มโฮม: กดปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มด้านบนค้างไว้พร้อมกันจนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
   แผนผังของ iPad รุ่นต่างๆ ที่แสดงปุ่มด้านบนและปุ่มปรับระดับเสียง
  • หาก iPad ของคุณมีปุ่มโฮม: กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น
   แผนผังของ iPad ที่แสดงปุ่มด้านบน
 3. ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPad จากนั้นรอสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปิดสนิทแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ปล่อยให้ iPad เข้าสู่โหมดการกู้คืน

 1. เตรียมพร้อมโดยการหาปุ่มบน iPad ที่คุณต้องกดค้างไว้ในขั้นตอนถัดไป:
  • ใช้ปุ่มด้านบนสำหรับ iPad รุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮม
   แผนผังของ iPad ที่แสดงปุ่มด้านบน
  • ใช้ปุ่มโฮมสำหรับ iPad รุ่นที่มีปุ่มโฮม
   แผนผังของ iPad ที่แสดงปุ่มโฮม
 2. กดปุ่มที่ถูกต้องสำหรับ iPad รุ่นของคุณค้างไว้ทันทีในขณะที่เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยปุ่ม
 3. กดปุ่มค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืนบน iPad ของคุณ จากนั้นปล่อยปุ่ม
  แผนผังของ iPad ที่แสดงหน้าจอโหมดการกู้คืน
  หากคุณเห็นหน้าจอรหัส คุณต้องปิด iPad ของคุณ และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถทำให้ iPad แสดงหน้าจอโหมดการกู้คืนและต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ขั้นตอนที่ 4: กู้คืน iPad ของคุณ

 1. ค้นหา iPad ของคุณใน Finder หรือใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไว้ (เรียนรู้วิธีค้นหา iPad ที่เชื่อมต่อของคุณ)
 2. เลือก "กู้คืน" เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัปเดต คอมพิวเตอร์ของคุณจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPad และเริ่มกระบวนการกู้คืน หากการดาวน์โหลดใช้เวลานานเกิน 15 นาทีและอุปกรณ์ของคุณออกจากหน้าจอโหมดการกู้คืน ปล่อยให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จากนั้นปิดเครื่อง iPad และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  หน้าจอ iPad แสดงปุ่มการกู้คืน
 3. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ  
 4. ตัดการเชื่อมต่อ iPad ของคุณจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นตั้งค่าและใช้งาน iPad ของคุณ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่หรือไม่

หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ หากคุณยังคงได้รับแจ้งให้ป้อนรหัส หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: