หากคุณลืมรหัสบน iPad หรือ iPad ของคุณถูกปิดใช้งาน

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสบน iPad หรือหากมีข้อความระบุว่า iPad ของคุณปิดใช้งานอยู่ 

หากคุณป้อนรหัสผิดหลายครั้งเกินไป คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่า iPad ของคุณถูกปิดใช้งาน หากคุณจำรหัสไม่ได้ คุณจะต้องล้างข้อมูล iPad ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด รวมถึงรหัสด้วย

หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPad ไว้ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ หลังจากที่คืนค่า iPad ได้ หากคุณไม่เคยสำรองข้อมูล iPad ก่อนที่คุณจะลืมรหัส คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลเดิมใน iPad ของคุณไว้ได้เลย ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบรหัส

คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำขั้นตอนต่อไปนี้ หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ โปรดขอยืมจากเพื่อน หรือไปที่ Apple Retail Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ลบรหัสบน iPad ที่มี Face ID

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
  2. กดปุ่มด้านบนและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มไหนก็ได้ค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPad จากนั้นเชื่อมต่อ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกับกดปุ่มด้านบนค้างไว้ กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  3. หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPad ไว้ หลังจากที่ลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

ลบรหัสบน iPad ที่มีปุ่มโฮม

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
  2. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPad จากนั้นเชื่อมต่อ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์พร้อมกับกดปุ่มโฮมค้างไว้ กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอโหมดการกู้คืน
  3. หากคุณเคยสำรองข้อมูล iPad ไว้ หลังจากที่ลบรหัสแล้ว ให้กู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ

กู้คืน iPad ของคุณ

  1. ค้นหา iPad บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้เลือกกู้คืน Finder หรือ iTunes จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับ iPad ของคุณ หากใช้เวลาดาวน์โหลดเกิน 15 นาที iPad ของคุณจะออกจากโหมดการกู้คืนและคุณจะต้องทำขั้นตอนด้านบนซ้ำเพื่อลบรหัสของคุณ
  2. รอให้เสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นคุณก็สามารถตั้งค่าและใช้ iPad ของคุณ ได้

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

  • หากคุณไม่สามารถกู้คืนหรืออัพเดท iPad ได้ด้วยโหมดการกู้คืน หรือไม่สามารถใช้โหมดการกู้คืนได้เนื่องจากปุ่มเสียหรือค้าง โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าบริการสำหรับ iPad ของคุณ
  • หากระบบขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านในขณะที่คุณตั้งค่า iPad ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
วันที่เผยแพร่: