เปลี่ยนพื้นหลังของเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote

คุณสามารถเพิ่มสี การไล่ระดับสี หรือภาพเป็นพื้นหลังสำหรับเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอของคุณได้

เปลี่ยนพื้นหลังของเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเอกสารใน Pages, Numbers และ Keynote บน iPhone, iPad และ iPod touch ได้

Pages

การเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าในเอกสารประมวลผลคำจะเปลี่ยนพื้นหลังสำหรับทุกหน้าในส่วนเดียวกันด้วย คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ทีละหน้าในเอกสารเค้าโครงหน้า

 1. เมื่อเปิดเอกสารในส่วนหรือหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนพื้นหลังแล้ว ให้แตะที่พื้นที่ว่างบนหน้าดังกล่าว เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 2. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" , แตะ "ตั้งค่าเอกสาร" จากนั้นแตะแท็บส่วนในเอกสารประมวลผลคำ
  • แตะปุ่ม "รูปแบบ"  ในเอกสารเค้าโครงหน้า
 3. แตะ "พื้นหลัง" แล้วแตะตัวเลือกพื้นหลัง

หากคุณต้องการเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าเดียว คุณต้องทำให้หน้านั้นเป็นส่วนของตัวเองก่อน แล้วจึงเปลี่ยนพื้นหลัง:

Numbers

คุณสามารถเพิ่มสีให้กับพื้นหลังของแผ่นงานแต่ละแผ่นในสเปรดชีตได้

 1. เมื่อเปิดสเปรดชีต ให้เลือกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการเพิ่มพื้นหลัง
 2. แตะที่พื้นที่ว่างบนแผ่นงาน เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 3. แตะปุ่มรูปแบบ แตะ "พื้นหลัง" แล้วเลือกสี

Keynote

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือภาพของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอได้

 1. เมื่อเปิดงานนำเสนอ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มพื้นหลัง
 2. แตะที่พื้นที่ว่างบนสไลด์ เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 3. แตะปุ่มรูปแบบ , แตะ "พื้นหลัง" แล้วแตะตัวเลือกพื้นหลัง

ตัวเลือกพื้นหลังสำหรับ Pages และ Keynote บน iPhone, iPad และ iPod touch

 • หากต้องการเลือกพื้นหลังที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแบบรวดเร็ว ให้แตะช่องสีที่อยู่ถัดจากพื้นหลัง แล้วเลือกสี การไล่ระดับสี หรือภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 
 • หากต้องการเลือกสีที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ให้แตะ "สี" แล้วเลือกสีจากตัวเลือกสีตัวอย่าง
 • หากต้องการสร้างพื้นหลังแบบไล่ระดับสีสองสี ให้แตะ "ไล่ระดับสี" แล้วใช้ตัวเลือกสีเพื่อเลือกสีตัวอย่าง แตะ "พลิกสี" เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไล่ระดับสี
 • หากต้องการเพิ่มภาพเป็นพื้นหลัง ให้แตะที่ภาพ แล้วแตะ "เปลี่ยนภาพ" จากนั้นเลื่อนไปยังภาพที่คุณต้องการ คุณสามารถปรับขนาด ยืดภาพ จัดเรียงภาพ และอีกมากมายได้ 

ดูพื้นหลังในมุมมองหน้าจอบน iPhone

เมื่อเปิดมุมมองหน้าจอสำหรับ Pages บน iPhone พื้นหลังบางประเภทจะทำงานแตกต่างกันในเอกสารที่มีหลายส่วน หากแต่ละส่วนของเอกสารของคุณมีรูปภาพหรือพื้นหลังแบบไล่ระดับสีต่างกัน เนื้อหาของเอกสารจะเคลื่อนไปตามการเลื่อนของคุณ แต่พื้นหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือย้าย เมื่อคุณเลื่อนจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วน พื้นหลังจะสลับที่ตัวแบ่งส่วน


เปลี่ยนพื้นหลังของเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac

คุณสามารถเพิ่มสี การไล่ระดับสี หรือภาพเป็นพื้นหลังใน Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac ได้

Pages

การเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าในเอกสารประมวลผลคำจะเปลี่ยนพื้นหลังสำหรับทุกหน้าในส่วนเดียวกันด้วย หากคุณต้องการเปลี่ยนเพียงหน้าเดียว คุณต้องทำให้หน้านั้นเป็นส่วนของตัวเองก่อน แล้วจึงเปลี่ยนพื้นหลัง คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ทีละหน้าในเอกสารเค้าโครงหน้า

 1. คลิกปุ่มมุมมองในแถบเครื่องมือบนเอกสารที่เปิดอยู่ แล้วเลือก "รูปย่อของหน้า"
 2. เลือกรูปย่อของหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน ในเอกสารประมวลผลคำ หน้าอื่นๆ ในส่วนนั้นจะมีเส้นขอบสีน้ำเงินในแถบด้านข้าง
 3. เลือก "เอกสาร" ในแถบเครื่องมือ หากจำเป็นให้คลิกปุ่มส่วน
 4. หากต้องการเพิ่มพื้นหลังอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่กล่องถัดจากพื้นหลัง จากนั้นเลือกสี การไล่ระดับสี หรือภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 
 5. หากต้องการปรับแต่งพื้นหลัง ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากพื้นหลัง แล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูป็อปอัพ

Numbers

คุณสามารถเพิ่มสีให้กับพื้นหลังของแผ่นงานสเปรดชีตแต่ละแผ่นได้

 1. เมื่อเปิดสเปรดชีต ให้เลือกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการเพิ่มพื้นหลัง
 2. คลิกที่พื้นที่ว่างบนแผ่นงาน เพื่อยกเลิกการเลือกทั้งหมด
 3. คลิกปุ่มรูปแบบ , คลิกที่กล่องถัดจากพื้นหลัง จากนั้นเลือกสี หรือคลิกวงล้อสีและเลือกสี

Keynote

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือภาพของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอได้

 1. เมื่อเปิดงานนำเสนอ ให้คลิกปุ่มมุมมองในแถบเครื่องมือ แล้วเลือก "แถบนำทาง"
 2. จากนั้นคลิกเพื่อเลือกสไลด์เดียวหรือเลือกหลายสไลด์ในแถบนำทางสไลด์
 3. คลิกปุ่มรูปแบบ
 4. หากต้องการเพิ่มพื้นหลังอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ช่องสีถัดจากพื้นหลัง จากนั้นเลือกสี การไล่ระดับสี หรือภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 
 5. หากต้องการปรับแต่งพื้นหลัง ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากพื้นหลัง แล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูป็อปอัพ

ตัวเลือกพื้นหลังแบบกำหนดเองสำหรับ Pages และ Keynote บน Mac

 • หากต้องการเลือกสีที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ให้เลือก "เติมสี" แล้วเลือกสีจากตัวเลือกสีตัวอย่างหรือวงล้อสี
 • หากต้องการสร้างพื้นหลังแบบไล่ระดับสีสองสี ให้เลือก "เติมการไล่ระดับสี" จากนั้นใช้ตัวเลือกสีหรือวงล้อสีเพื่อเลือกสีสองสีในสีแบบไล่ระดับ ตัวอย่างเช่น เลือกสีม่วงเพื่อเริ่มการไล่ระดับสีและสีน้ำเงินเพื่อสิ้นสุดการไล่ระดับสี ใช้การควบคุมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนมุมและทิศทางของการไล่ระดับสี
 • หากต้องการเพิ่มสีมากกว่าสองสีในการไล่ระดับ ให้เลือก "เติมการไล่ระดับสีขั้นสูง" ใช้แถบเลื่อนเพื่อเพิ่มการหยุดสี แล้วใส่สีเพิ่มเติมลงในการไล่ระดับสี คลิกที่การหยุดสีเพื่อเปลี่ยนสีของการหยุดนั้น ลากการหยุดสีและใช้การควบคุมอื่นๆ เพื่อปรับการผสมสี มุม และทิศทางของการไล่ระดับสี
 • หากต้องการเพิ่มภาพเป็นพื้นหลัง ให้เลือก "เติมภาพ" คลิก "เลือก" แล้วเลื่อนไปยังภาพที่คุณต้องการ คุณสามารถปรับขนาด ยืดภาพ จัดเรียงภาพ และอีกมากมายได้ 
 • หากต้องการเพิ่มการทับซ้อนสีลงในภาพ ให้เลือก "เติมภาพขั้นสูง" แล้วคลิกตัวเลือกสีหรือวงล้อสี เพื่อปรับเปลี่ยน

วันที่เผยแพร่: