วิธียกเลิกการสมัครรับปฏิทินบน iPhone ของคุณ

หากคุณได้รับคำเชิญปฏิทินหรือการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ไม่ต้องการบน iPhone ของคุณ โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

ยกเลิกการสมัครรับจากปฏิทิน iCloud

  1. ไปที่แอพปฏิทิน 
  2. แตะปฏิทิน จากนั้นแตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากปฏิทินที่คุณต้องการลบออก
  3. เลื่อนลง จากนั้นแตะลบปฏิทิน

หากคุณได้รับคำเชิญปฏิทินที่ไม่ต้องการใน iCloud ผ่านแอพเมลหรือปฏิทิน คุณสามารถรายงานว่าคำเชิญนั้นเป็นขยะ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครรับปฏิทิน iCloud

ยกเลิกการสมัครรับจากปฏิทินอื่น

หากต้องการยกเลิกการสมัครรับจากปฏิทินอื่นนอกเหนือจากปฏิทิน iCloud ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี
  2. แตะบัญชี 
  3. แตะแถบเลื่อนเพื่อปิดปฏิทิน 
  4. แตะลบออกจาก iPhone ของฉัน

หากคุณได้รับคำเชิญหรือการแจ้งเตือนปฏิทินที่ไม่ต้องการจากแอพของบริษัทอื่น ให้ลองลบแอพนั้นออกจากอุปกรณ์ของคุณ หรือติดต่อบริษัทอื่นพื่อหาวิธีลบปฏิทินออก

ลบคำเชิญปฏิทินเฉพาะ

หากต้องการลบคำเชิญที่คุณตอบรับแล้ว ให้แตะกิจกรรมแล้วแตะปฏิเสธหรือลบกิจกรรม หากคุณสมัครรับข้อมูลปฏิทินที่ไม่ต้องการโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ทำดังนี้

  1. เปิดแอพปฏิทิน จากนั้นแตะปฏิทินและค้นหาปฏิทินที่ไม่รู้จักหรือน่าสงสัย 
  2. แตะปฏิทิน 
  3. เลื่อนลง จากนั้นแตะลบปฏิทิน

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: