วิธีใช้แอปออกซิเจนในเลือดบน Apple Watch Series 6 หรือ Series 7

แอปออกซิเจนในเลือดช่วยให้คุณสามารถวัดระดับออกซิเจนในเลือดได้แบบตามต้องการจากข้อมือของคุณโดยตรง เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของคุณ

การวัดค่าออกซิเจนโดยใช้แอปออกซิเจนในเลือดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ แต่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการออกกำลังกายและสุขภาพทั่วไปเท่านั้น

แอปออกซิเจนในเลือดมีให้ใช้งานในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น ดูว่าแอปออกซิเจนในเลือดมีให้ใช้งานได้ที่ใดบ้าง 

ออกซิเจนในเลือดคืออะไร

ระดับออกซิเจนในเลือดของคุณแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถนำออกจากปอดไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ การทราบว่าเลือดของคุณสามารถทำหน้าที่ที่สำคัญนี้ได้ดีเพียงใดจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงสุขภาพโดยรวมของคุณเองได้

คนส่วนใหญ่จะมีระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ที่ 95 - 100% อย่างไรก็ตาม ยังมีคนบางกลุ่มที่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 95% ค่าที่ต่ำกว่าปกติเล็กน้อยซึ่งวัดได้ขณะนอนหลับถือเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายอาจวัดค่าได้ต่ำกว่า 95% ด้วย

 

วิธีใช้แอปออกซิเจนในเลือด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบตามความต้องการด้านล่าง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าแอปออกซิเจนในเลือด

สิ่งที่คุณต้องมี

*แอปออกซิเจนในเลือดจะไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณตั้งค่า Apple Watch ของคุณด้วยการตั้งค่าครอบครัว

iPhone ที่แสดงหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอปออกซิเจนในเลือด

ตั้งค่าแอปออกซิเจนในเลือดและการอ่านข้อมูลพื้นหลัง

 1. บน iPhone ให้เปิดแอปสุขภาพ
 2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณไม่เห็นข้อความแจ้งให้ตั้งค่า ให้แตะแท็บเลือกหา จากนั้นแตะระบบทางเดินหายใจ > ออกซิเจนในเลือด > เปิดใช้งาน
 3. หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอปออกซิเจนในเลือดใน Apple Watch ของคุณเพื่อวัดระดับออกซิเจนในเลือด

หากคุณยังไม่เห็นแอปออกซิเจนในเลือดใน Apple Watch คุณสามารถค้นหาออกซิเจนในเลือดและดาวน์โหลดได้จาก App Store ใน Apple Watch

ระบบจะติดตั้งแอปออกซิเจนในเลือดในระหว่างการตั้งค่าแอปสุขภาพ หากคุณลบแอปออกซิเจนในเลือด คุณจะสามารถติดตั้งได้อีกครั้งจาก App Store ใน Apple Watch หากคุณตั้งค่าแอปออกซิเจนในเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

gif แบบเคลื่อนไหวที่แสดงการนับถอยหลัง 15 วินาทีเมื่อวัดค่าออกซิเจนในเลือดของคุณ

วิธีการวัดค่าออกซิเจนในเลือด

คุณสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ทุกเมื่อด้วยแอปออกซิเจนในเลือด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวม Apple Watch ให้กระชับพอดีแบบสบายๆ รอบข้อมือของคุณ
 2. เปิดแอปออกซิเจนในเลือดใน Apple Watch
 3. อยู่นิ่งๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมือของคุณอยู่ในแนวราบโดยให้ Apple Watch หงายขึ้น
 4. แตะเริ่มต้น จากนั้นให้วางแขนไว้นิ่งๆ เป็นเวลา 15 วินาที
 5. รอ การวัดค่าจะใช้เวลา 15 วินาที เมื่อวัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับผลลัพธ์ 
 6. แตะ เสร็จสิ้น

 

ภาพหน้าจอของ Apple Watch Series 7 ที่แสดงวิธีสวมใส่นาฬิกาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิธีการรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 1. วางแขนบนโต๊ะหรือบนตักของคุณขณะวัดค่า วางข้อมือและฝ่ามือให้ราบและนิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch บนข้อมือของคุณไม่หลวม สายควรจะกระชับพอดีแบบสบายๆ และส่วนหลังของ Apple Watch จะต้องสัมผัสกับข้อมือของคุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนหลังของ Apple Watch แนบเสมอกับส่วนบนสุดของข้อมือคุณ หากกระดูกข้อมือของคุณทำให้ส่วนหลังของ Apple Watch ไม่เรียบเสมอกับส่วนบนสุดของข้อมือ โปรดเลื่อนนาฬิกาขึ้นให้ห่างออกจากส่วนกระดูกข้อมือคุณ 1 ถึง 2 นิ้ว

 

ปัจจัยเสริม

Apple Watch อาจไม่ได้รับค่าที่เชื่อถือได้จากการวัดค่าออกซิเจนในเลือดทุกครั้ง แม้จะใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้ใช้จำนวนน้อยไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้

 • การกำซาบของผิวหนัง (หรือปริมาณเลือดที่ไหลเวียนผ่านผิวหนังของคุณ) อาจมีผลกระทบต่อการวัดได้ การกำซาบของผิวหนังจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและยังอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น การกำซาบของผิวหนังบริเวณข้อมืออาจต่ำจนเซ็นเซอร์ไม่สามารถทำงานร่วมกับแอปออกซิเจนในเลือดเพื่อวัดค่าได้ 
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผิวหนังของคุณทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เช่น รอยสักบางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วยเช่นกัน หมึก ลวดลาย และความเข้มของรอยสักบางประเภทอาจปิดกั้นแสงจากเซ็นเซอร์ และเป็นอุปสรรคต่อการวัดค่าของแอปออกซิเจนในเลือดได้
 • การเคลื่อนไหวคืออีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการวัดค่าตามต้องการหรือการวัดค่าในเบื้องหลังให้สำเร็จ ท่าทางบางอย่าง เช่น การห้อยแขนไว้ข้างลำตัวหรือการกำหมัดอาจส่งผลให้การวัดค่าไม่สำเร็จได้อีกด้วย
 • คุณจะไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้สำเร็จ หากอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงเกินไป (สูงกว่า 150 BPM) ขณะอยู่นิ่งๆ 


ภาพหน้าจอของการตั้งค่าออกซิเจนในเลือดใน Apple Watch Series 7

เกี่ยวกับการวัดค่าในเบื้องหลัง

แอปออกซิเจนในเลือดใน Apple Watch จะวัดระดับออกซิเจนในเลือดของคุณเป็นครั้งคราว หากคุณเปิดการวัดค่าในเบื้องหลังไว้ โดยการวัดค่ามักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เคลื่อนไหว จำนวนครั้งของการอ่านค่าที่เก็บรวบรวมในแต่ละวันและการเว้นระยะเวลาระหว่างการอ่านค่าแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ การวัดค่าออกซิเจนในเลือดจะใช้แสงสีแดงสดที่ส่องสว่างอยู่บนข้อมือของคุณ คุณจึงสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แสงน้อย หากคุณพบว่าแสงทำให้คุณเสียสมาธิ คุณสามารถปิดการวัดค่าในเบื้องหลังได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าบน Apple Watch
 2. แตะออกซิเจนในเลือด จากนั้นปิดโหมดโฟกัสในเวลานอนหลับและในโหมดโรงภาพยนตร์

ระบบจะวัดค่าออกซิเจนในเลือดเฉพาะระหว่างที่นอนหลับ หากคุณเปิดการตั้งค่าติดตามการนอนหลับด้วย Apple Watch เอาไว้

 

วิธีการทำงานของแอปออกซิเจนในเลือด

ใน Apple Watch Series 6 และ Series 7 เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสงได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการวัดค่าออกซิเจนในเลือด ระหว่างการวัดค่าออกซิเจนในเลือด ผลึกด้านหลังจะเปล่งแสง LED สีแดงและเขียวรวมถึงแสงอินฟราเรดใส่ข้อมือของคุณ จากนั้นโฟโต้ไดโอดจะวัดปริมาณของแสงที่สะท้อนกลับ

รูปภาพด้านหลังของ Apple Watch Series 6 หรือ Series 7 ที่แสดงเซ็นเซอร์วัดออกซิเจนในเลือดและเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแสง

อัลกอริทึมระดับสูงจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อคำนวณสีของเลือดของคุณ สีดังกล่าวจะระบุถึงระดับออกซิเจนในเลือดของคุณ โดยเลือดที่มีสีแดงสดจะมีออกซิเจนอยู่มาก ในขณะที่เลือดสีแดงเข้มจะมีออกซิเจนอยู่น้อยกว่า

 

iPhone ที่แสดงกราฟรายสัปดาห์ของการวัดค่าออกซิเจนในเลือด

ดูข้อมูลสุขภาพของคุณ

การวัดค่าออกซิเจนในเลือดทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นการวัดตามต้องการหรือวัดค่าในเบื้องหลังจะได้รับการบันทึกไว้ในแอปสุขภาพใน iPhone ของคุณ

 1. เปิดแอปสุขภาพ
 2. แตะแท็บเลือกหา จากนั้นแตะระบบทางเดินหายใจ > ออกซิเจนในเลือด

คุณสามารถกรองและดูการวัดค่าขณะนอนหลับหรือในสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้ด้วย

 

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • การวัดค่าโดยแอพออกซิเจนในเลือดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัยด้วยตนเองหรือการปรึกษาแพทย์ แต่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการออกกำลังกายและสุขภาพทั่วไปเท่านั้น
 • แอพออกซิเจนในเลือดได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

วันที่เผยแพร่: