หากคุณลืมรหัสเวลาหน้าจอ

ดูวิธีรีเซ็ตรหัสหากคุณลืมรหัสดังกล่าว 

ใช้ขั้นตอนด้านล่างหากคุณลืมรหัสเวลาหน้าจอของคุณหรือรหัสเวลาหน้าจอสำหรับสมาชิกกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวของคุณ หากคุณลืมรหัสเพื่อปลดล็อค iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าเครื่องถูกปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แทน

วิธีรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณ

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอของคุณใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac 

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อุปกรณ์ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น iOS 13.4 หรือ iPadOS 13.4 หรือใหม่กว่าแล้ว
 2. ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ 
 3. แตะเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอ จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจออีกครั้ง
 4. แตะลืมรหัสหรือไม่
 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน* ที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอ
 6. ป้อนรหัสเวลาหน้าจอใหม่ จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บน Mac

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ Mac ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น macOS Catalina 10.15.4 หรือใหม่กว่าแล้ว 
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ
 3. คลิกตัวเลือก  ในมุมซ้ายล่าง 
 4. คลิกเปลี่ยนรหัส จากนั้นคลิกลืมรหัส 
 5. ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน* ที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอ
 6. ป้อนรหัสเวลาหน้าจอใหม่ จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หากคุณเปิดแชร์ทุกอุปกรณ์อยู่ รหัสเวลาหน้าจอใหม่ของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์เหล่านั้นหลังจากรีเซ็ต 

หากคุณยังคงพบปัญหาการรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วิธีรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ของเด็ก

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว เพื่อจัดการบัญชีของเด็ก ตัวเลือกรีเซ็ตรหัสจะไม่สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ของพวกเขา ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้บนอุปกรณ์ของผู้จัดการประจำครอบครัวเพื่อรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอสำหรับบุตรหลานของคุณ

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อุปกรณ์ของผู้จัดการประจำครอบครัวได้รับการอัพเดทเป็น iOS 13.4 หรือ iPadOS 13.4 หรือใหม่กว่าแล้ว
 2. บนอุปกรณ์ของผู้จัดการประจำครอบครัว ให้ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ
 3. เลื่อนลงแล้วเลือกชื่อของเด็กใต้ครอบครัว 
 4. แตะเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอ จากนั้นแตะเปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจออีกครั้ง คุณอาจถูกขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 5. ป้อนรหัสเวลาหน้าจอใหม่ จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

บน Mac

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ Mac ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น macOS Catalina 10.15.4 หรือใหม่กว่าแล้ว 
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ
 3. เลือกชื่อเด็กจากเมนูดรอปดาวน์ในแถบด้านข้างด้านซ้าย 
 4. คลิกตัวเลือก  ในมุมซ้ายล่าง 
 5. คลิกเปลี่ยนรหัส จากนั้นคลิกลืมรหัส 
 6. ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน* ที่คุณใช้ตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอ
 7. ป้อนรหัสเวลาหน้าจอใหม่ จากนั้นป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

หากคุณเปิดแชร์ทุกอุปกรณ์อยู่ รหัสเวลาหน้าจอใหม่ของคุณจะอัพเดทโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์เหล่านั้นหลังจากรีเซ็ต 

หากคุณยังคงพบปัญหาการรีเซ็ตรหัสเวลาหน้าจอ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

*ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืม Apple ID หรือรหัสผ่าน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเพื่อตั้งค่าเวลาหน้าจอ ดูปริมาณการใช้งาน และตั้งการจำกัด 

ใช้ Mac ของคุณเพื่อตั้งค่าเวลาหน้าจอ ดูปริมาณการใช้งาน และตั้งการจำกัด 

วันที่เผยแพร่: