ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษใน Pages

เรียนรู้วิธีเพิ่มและแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษใน Pages

เอกสาร Pages ของ iPad Pro พร้อมกับแท็บข้อความของเมนูรูปแบบที่แสดงตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษซึ่งสลับเป็นเปิดอยู่

ตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษคือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถแทรกลงในข้อความเพื่อเพิ่มสไตล์และเน้นย้ำให้ชัดเจนได้ คุณสามารถเพิ่มตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษลงในเนื้อความหรือข้อความภายในรูปร่างหรือกล่องข้อความบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ หรือจะเพิ่มลงใน Pages บน iCloud.com ก็ทำได้เช่นกัน 


เพิ่มหรือลบตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ

หากต้องการเพิ่มตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษให้แตะหรือคลิกเพื่อใส่จุดแทรกลงในย่อหน้าที่คุณต้องการเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ แตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบ แตะหรือคลิกข้อความ แล้วเลือกตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษในตัวตรวจสอบ

หากต้องการลบตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษให้ยกเลิกการเลือกตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษในตัวตรวจสอบ


ปรับการตั้งค่าอักขระของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ

หากต้องการใช้ลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษบน iPhone หรือ iPad ให้แตะการตั้งค่าล่วงหน้ารายการใดรายการหนึ่ง

หากต้องการใช้ลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าบน Mac หรือ iCloud.com ให้คลิกเมนูป๊อปอัพลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ จากนั้นคลิกรายการใดรายการหนึ่ง

หากต้องการปรับแต่งตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ เช่น จำนวนบรรทัดของระยะตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ (บรรทัด) จำนวนอักขระในตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ (อักขระ) และอีกมากมาย แตะตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษบน iPhone และ iPad หรือคลิกตัวเลือกบน Mac หรือ iCloud.com เพื่อดูวิธีใส่ตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษในรูปแบบต่างๆ


เปลี่ยนพื้นหลังของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ

หากต้องการเพิ่มพื้นหลังให้กับตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ ให้แตะตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษบน iPhone และ iPad หรือคลิกตัวเลือกบน Mac หรือ iCloud.com จากนั้นเลือกรูปร่างพื้นหลัง หลังจากที่คุณเพิ่มพื้นหลังแล้ว คุณสามารถเพิ่มสี เส้นขอบ และอีกมากมายได้ดังนี้

  • หากต้องการเลือกสีสำหรับพื้นหลัง ให้แตะหรือคลิกตัวเลือกสีหรือวงล้อสี
  • หากต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ ให้แตะหรือคลิกเมนูป๊อปอัพเส้นขอบ
  • หากต้องการปรับขนาดของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษที่สัมพันธ์กับพื้นหลัง ให้ลากแถบเลื่อนขนาดอักขระ
  • หากต้องการปรับความโค้งมนของรูปร่างพื้นหลัง ให้ลากแถบเลื่อนรัศมีมุม


สร้างลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

หากคุณสร้างตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษแบบกำหนดเอง คุณจะสามารถบันทึกเป็นลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าบน Mac เพื่อใช้ในเอกสารของคุณได้อีก

หากต้องการบันทึกลักษณะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกเมนูป็อปอัพลักษณะของตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษ คลิกลูกศรขวา จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม 


ดูเพิ่มเติม

  • ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษใน Numbers บน iPhone, iPad หรือ Mac
  • ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษใน Keynote บน iPhone, iPad หรือ Mac
วันที่เผยแพร่: