การรับรองความปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชั่นของ Apple

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การตรวจสอบการเข้ารหัส และคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมระบบของ Apple ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ

นอกเหนือจากการรับรองทั่วไปที่แสดงในที่นี้แล้ว อาจมีการออกใบรับรองอื่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับบางประเทศ 

ติดต่อเราได้ที่ security-certifications@apple.com หากคุณมีคำถาม

เอกสารต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ได้ในบริบทที่มีการรับรองและการตรวจสอบเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ตของ Apple โปรดดู

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นของ Apple โปรดดู

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของ Apple โปรดดู

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบของเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่

การตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัส

การรับรองการตรวจสอบความสอดคล้อง FIPS 140-2/-3 ทั้งหมดของ Apple อยู่บนเว็บไซต์ CMVP Apple มีส่วนร่วมอย่างมากในการตรวจสอบโมดูล CoreCrypto User และ CoreCrypto Kernel สำหรับทุกๆ การเผยแพร่หลักของระบบปฏิบัติการ ซึ่งการตรวจสอบความสอดคล้องจะสามารถทำได้เฉพาะกับเวอร์ชั่นสมบูรณ์ของโมดูลที่เผยแพร่และส่งอย่างเป็นทางการให้กับ OS ที่มีการเผยแพร่สาธารณะแล้วเท่านั้น 

โดย CMVP จะคงสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของโมดูลการเข้ารหัสที่อยู่ในรายการแยกกันสี่รายการโดยขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของโมดูลเหล่านั้น โมดูลอาจเริ่มต้นใน รายชื่อการดำเนินงานที่กำลังทดสอบ จากนั้นดำเนินการต่อใน รายชื่อโมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว โมดูลเหล่านั้นจะปรากฏใน รายการโมดูลการเข้ารหัสที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และหลังจากนั้นห้าปี โมดูลจะถูกย้ายไปยัง รายการ "เก่า"

CMVP นำมาตรฐานสากล ISO/IEC 19790 มาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับ FIPS 140-3 ในปี 2020

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ FIPS 140-2/-3 โปรดดู ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Apple

แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมระบบของ Apple เรียกใช้โมดูลการเข้ารหัสที่ได้รับการตรวจสอบแล้วในฐานะส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่จำเป็น ดังที่ปรากฏในตารางด้านล่าง

  หมายเลขใบรับรอง CMVP ชื่อโมดูล ชนิดโมดูล SL วันที่ตรวจสอบ เอกสาร
โปรดตรวจสอบรายชื่อการดำเนินงานที่กำลังทดสอบและรายชื่อโมดูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
iOS 12 3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-23
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 สำหรับ ARM SW 1 2019-04-11
3523 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0
(sepOS)
HW 2 2019-09-10
iOS 11 3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-22

2018-07-06
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ ARM SW 1 2018-03-09

2018-05-17

2018-07-03
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0
(sepOS)
HW 1 2019-09-10

การรับรอง Common Criteria (CC)

โดยทั่วไปแล้ว NIAP จะคงการประเมินไว้บนรายการผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันเป็นเวลาสองปีหลังจากมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามนโยบายการบำรุงรักษาการประกันในปัจจุบัน พอร์ทัล CC อาจเก็บผลิตภัณฑ์ไว้บนรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองไว้ได้เป็นเวลาห้าปี 

พอร์ทัลเกณฑ์ทั่วไปจะระบุรายการใบรับรองที่สามารถรับรู้ร่วมกันภายใต้องค์กรการจัดการรับรองเกณฑ์ทั่วไป (CCRA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเกณฑ์ทั่วไป โปรดดูความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม Apple

ในปี 2018 Apple เริ่มต้นการประเมินความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นสำหรับแอพพลิเคชั่นหลักที่ใช้งานบน iOS 11 ด้วยเบราว์เซอร์ Safari และแอพพลิเคชั่นรายชื่อ Apple ยังดำเนินการประเมินเหล่านี้ต่อไปกับแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบน iOS 12 ในปี 2019 และ iOS 13 ใน 2020

Apple จะติดตามการประเมินความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นหลักเพิ่มเติมต่อไปในการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการในอนาคต

 

  ID แบบแผน ชื่อ โปรไฟล์การป้องกัน วันที่ได้รับการรับรอง เอกสาร
การประเมินด้วย NIAP ที่มีการเผยแพร่ว่ากำลังดำเนินการอยู่จะแสดงรายการที่ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการประเมิน (NIAP)
iOS 13 11060 Apple iOS 13 และ iPadOS 13: Safari PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น

EP สำหรับเว็บเบราว์เซอร์
2020-06-05
11050 Apple iOS 13 และ iPadOS 13: รายชื่อ PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น 2020-06-05
iOS 12 10960 iOS 12 Safari PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น

EP สำหรับเว็บเบราว์เซอร์
2019-06-12
10961 รายชื่อใน iOS 12 PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น 2019-02-28
iOS 11 10916 iOS 11 Safari PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น

EP สำหรับเว็บเบราว์เซอร์
2018-11-09
10915 รายชื่อใน iOS 11 PP สำหรับ SW แอพพลิเคชั่น 2018-09-13

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: