หากคุณใช้ WebDAV เพื่อจัดการเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หลังจากคุณอัพเดท Pages, Numbers หรือ Keynote เป็นเวอร์ชั่น 10.0 แล้ว คุณจะไม่สามารถอัพโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้อัพโหลดจะไม่หายไป ให้บันทึกการอัพโหลดที่ค้างอยู่ไปยังอุปกรณ์, iCloud หรือตำแหน่งอื่นๆ

หากคุณมอัพโหลดสิ่งใดค้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์ WebDAV หลังจากอัพเดท Pages, Numbers หรือ Keynote คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าต้องการกู้คืนเอกสารที่มีการอัพโหลดค้างไว้หรือไม่ แตะบันทึกสำเนาเพื่อบันทึกเอกสารหรือบันทึกสำเนาของเอกสารหลายเอกสาร จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกใน iCloud Drive หรือในตำแหน่งอื่นๆ หากคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ให้แตะลบ (หรือหากต้องการลบหลายเอกสารให้แตะลบทั้งหมด)

เอกสารใดๆ ที่คุณอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ก่อนการอัพเดท Pages, Numbers และ Keynote บนอุปกรณ์จะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

วันที่เผยแพร่: