หากคุณใช้ WebDAV เพื่อจัดการเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน iPhone หรือ iPad

หลังจากคุณอัปเดต Pages, Numbers หรือ Keynote เป็นเวอร์ชั่น 10.0 หรือใหม่กว่าแล้ว คุณจะไม่สามารถอัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้อัปโหลดจะไม่หายไป ให้บันทึกการอัปโหลดที่ค้างอยู่ไปยังอุปกรณ์, iCloud หรือตำแหน่งอื่นๆ

หากคุณมอัปโหลดสิ่งใดค้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์ WebDAV หลังจากอัปเดต Pages, Numbers หรือ Keynote คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าต้องการกู้คืนเอกสารที่มีการอัปโหลดค้างไว้หรือไม่ แตะบันทึกสำเนาเพื่อบันทึกเอกสารหรือบันทึกสำเนาของเอกสารหลายเอกสาร จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกใน iCloud Drive หรือในตำแหน่งอื่นๆ หากคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ให้แตะลบ (หรือหากต้องการลบหลายเอกสารให้แตะลบทั้งหมด)

เอกสารใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV ก่อนการอัปเดต Pages, Numbers และ Keynote บนอุปกรณ์จะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

วันที่เผยแพร่: