หากการค้นหาไม่ทำงานบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณลองใช้การค้นหาในแอพใดแอพหนึ่ง เช่น เมล ข้อความ ไฟล์ หรือโน้ต แล้วคุณได้รับข้อความแจ้งว่า "ผลการค้นหาเพิ่มเติมจะแสดงเมื่อสิ้นสุดการสร้างดัชนี [แอพ]" ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณเห็นข้อความที่ระบุข้างต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. อัพเดทอุปกรณ์ของคุณให้เป็น iOS 13.2.3
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟไว้ข้ามคืน
วันที่เผยแพร่: