ใช้คีย์บอร์ดลอยบน iPad

iPadOS ช่วยให้คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดลอยบน iPad ของคุณเพื่อทำให้คีย์บอร์ดมีขนาดเล็กลง จึงช่วยให้พิมพ์ด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้น จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดกลับไปเป็นขนาดเต็ม

วิธีทำให้คีย์บอร์ด iPad ของคุณเล็กลง

  1. เปิดแอพที่ใช้คีย์บอร์ด iPadOS เช่น โน้ตหรือข้อความ
  2. ใช้สองนิ้วเพื่อบีบคีย์บอร์ดเข้าด้านในเพื่อทำให้เล็กลง
  3. แตะเส้นสีเทาค้างไว้  เพื่อย้ายคีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

หากต้องการใช้ QuickPath เพื่อพิมพ์ด้วยมือเดียว ให้ใช้นิ้วปัดจากตัวอักษรหนึ่งไปถึงอีกตัวหนึ่งเพื่อสะกดคำที่ต้องการใช้

วิธีทำให้คีย์บอร์ด iPad ของคุณมีขนาดเต็ม

  1. วางสองนิ้วบนคีย์บอร์ดลอย
  2. แยกนิ้วออกจากกันเพื่อขยายคีย์บอร์ดกลับเป็นขนาดเต็ม

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย iPad

ต้องการแยกและย้ายคีย์บอร์ดบน iPad ของคุณหรือไม่ มาดูวิธีกัน

 

วันที่เผยแพร่: