ใช้จอแสดงผลหลายจอกับ MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019) ของคุณ

เชื่อมต่อจอแสดงผล 4K ได้สูงสุดสี่จอ หรือจอแสดงผล 6K สองจอผ่านพอร์ต Thunderbolt 3 สี่พอร์ตบน MacBook Pro

เชื่อมต่อกับจอแสดงผล 4K, 5K และ 6K

คุณสามารถเชื่อมต่อกับจอแสดงผลได้สูงสุดสี่จอด้วยการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล 6K ที่มีความละเอียด 6016 x 3384 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผล 5K ที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผลแบบ 4K ที่มีความละเอียด 4096 x 2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสี่จอ
  • จอแสดงผล 5K ที่มีความละเอียด 5120 x 2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ และจอแสดงผล 4K ที่มีความละเอียด 4096 x 2304 ที่ความถี่ 60Hz สูงสุดจำนวนสามจอ

เชื่อมต่อกับจอแสดงผล LG UltraFine 4K และ 5K

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผล LG UltraFine 4K และ 5K หลายจอในการกำหนดค่าเหล่านี้

  • จอแสดงผล LG UltraFine 5K จำนวนสองจอที่กำหนดค่าที่ความละเอียด 5120 x 2880 10bpc ที่ความถี่ 60Hz
  • จอแสดงผล LG UltraFine 4K จำนวนสี่จอกำหนดค่าที่ความละเอียด 4096 x 2304 8bpc ที่ความถี่ 60Hz
  • จอแสดงผล LG UltraFine 5K หนึ่งจอเชื่อมต่อกับด้านหนึ่งของ Mac และจอแสดงผล LG UltraFine 4K สองจอเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ฝั่งตรงข้าม

เชื่อมต่อกับบัส Thunderbolt 3 ต่างๆ

MacBook Pro ของคุณมีสองบัสสำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 สี่พอร์ต แต่ละคู่ของพอร์ต Thunderbolt 3 (ด้านซ้ายและด้านขวาของ Mac) นั้นคือคนละบัส เชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณกับบัสที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกครั้งที่ทำได้ อย่าเชื่อมต่อจอแสดงผลมากกว่าสองจอเข้ากับบัสใดก็ตาม เมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผล 6K, 5K หรือ 4K แบบหลายสาย ให้ใช้บัสคนละตัวสำหรับจอแสดงผลแต่ละ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: