เปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูลบนจอแสดงผล MacBook Pro ขนาด 16 นิ้ว

คุณสามารถสลับระหว่างอัตราการดึงข้อมูลบนจอแสดงผล Retina ของ MacBook Pro (16 นิ้ว ปี 2019)

สำหรับเวิร์กโฟลว์ระดับมืออาชีพ เช่น การแก้ไขวิดีโอ คุณสามารถกำหนดอัตราการดึงข้อมูลของจอแสดงผลให้ตรงกับอัตราเฟรมของวิดีโอที่คุณกำลังแก้ไขหรือดูได้

อัตราการดึงข้อมูลที่ใช้ได้

คุณสามารถสลับระหว่างอัตราการดึงข้อมูลเหล่านี้บนจอแสดงผล Retina ของคุณ

  • 60 เฮิร์ตซ์
  • 59.94 เฮิร์ตซ์
  • 50 เฮิร์ตซ์
  • 48 เฮิร์ตซ์
  • 47.95 เฮิร์ตซ์

เปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูล

เลือกอัตราการดึงข้อมูลที่แบ่งเป็นอัตราเฟรมของเนื้อหาของคุณได้เท่ากัน ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาที่คุณดูเป็น 24 เฟรมต่อวินาที ให้เลือกอัตราการดึงข้อมูล 48 เฮิร์ตซ์

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
  2. กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกปุ่มตามอัตราส่วน เมนูอัตราการดึงข้อมูลจะปรากฏขึ้น
  3. คลิกเมนูป๊อปอัพอัตราการดึงข้อมูลและเลือกอัตราการดึงข้อมูล

เมื่อคุณดูหรือแก้ไขเนื้อหาวิดีโอเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูลกลับเป็นค่าเริ่มต้นที่ 60 เฮิร์ตซ์ 

วันที่เผยแพร่: