เปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูลใหม่บน MacBook Pro หรือ Apple Pro Display XDR

คุณสามารถสลับระหว่างอัตราการดึงข้อมูลใหม่บน MacBook Pro รุ่น 16 นิ้ว, MacBook Pro รุ่น 14 นิ้ว หรือ Pro Display XDR ได้

สำหรับเวิร์กโฟลว์ระดับโปรอย่าง การตัดต่อวิดีโอ คุณสามารถตั้งอัตราการดึงข้อมูลใหม่ของจอแสดงผลให้ตรงกับอัตราเฟรมของวิดีโอที่กำลังตัดต่อหรือดูอยู่


อัตราการดึงข้อมูลใหม่ที่ใช้ได้

คุณสามารถสลับระหว่างอัตราการดึงข้อมูลใหม่เหล่านี้บนจอแสดงผล Retina ของคุณ

  • 60 เฮิร์ตซ์
  • 59.94 เฮิร์ตซ์
  • 50 เฮิร์ตซ์
  • 48 เฮิร์ตซ์
  • 47.95 เฮิร์ตซ์

ใน MacBook Pro รุ่น 14 นิ้วและ 16 นิ้วที่มี Apple silicon คุณสามารถเลือก ProMotion สำหรับอัตราการดึงข้อมูลใหม่ที่ปรับได้สูงสุดถึง 120Hz


เปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูลใหม่

เลือกอัตราการดึงข้อมูลใหม่ที่อัตราเฟรมของคอนเทนต์หารได้ลงตัว ตัวอย่างเช่น หากคอนเทนต์ที่คุณดูเป็น 24 เฟรมต่อวินาที ให้เลือกอัตราการดึงข้อมูลใหม่ 48 เฮิร์ตซ์

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
  2. คลิกเมนูป๊อปอัปอัตราการดึงข้อมูลใหม่และเลือกอัตราการดึงข้อมูลใหม่
    แสดงเมนูอัตราการดึงข้อมูลใหม่ของหน้าต่างการกำหนดค่าระบบของจอภาพ

เมื่อคุณดูหรือตัดต่อเนื้อหาวิดีโอเสร็จแล้ว คุณอาจต้องการเปลี่ยนอัตราการดึงข้อมูลใหม่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับจอภาพ

ใน macOS Catalina และ macOS Big Sur ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกปุ่มตามอัตราส่วน เพื่อแสดงเมนูอัตราการดึงข้อมูลใหม่


วันที่เผยแพร่: