อัพเดท iPhone 5 ของคุณเพื่อใช้งาน App Store, iCloud, อีเมล, เว็บ และบริการอื่นๆ ต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 iPhone 5 จะต้องอัพเดท iOS เพื่อช่วยให้ตำแหน่งที่ตั้ง GPS แม่นยำ และเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นที่ต้องใช้วันที่และเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึง App Store, iCloud, อีเมล และการเรียกดูเว็บ  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการเลื่อนเวลา GPS ที่เริ่มส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน GPS จากผู้ผลิตรายอื่นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2019 อุปกรณ์ Apple ที่ประสบปัญหาดังกล่าวจะยังไม่ได้รับผลกระทบจนกว่าจะถึงเวลา 12:00 น. ตามเวลา UTC ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019

อัพเดทซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์

หากคุณไม่อัพเดท iPhone 5 ของคุณก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 เครื่องจะไม่สามารถให้ตำแหน่งที่ตั้ง GPS แม่นยำ หรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นที่ต้องใช้วันที่และเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึง App Store, iCloud, อีเมล และการเรียกดูเว็บ  คุณต้องสำรองข้อมูลและกู้คืนโดยใช้ Mac หรือ PC เพื่อที่จะอัพเดท เนื่องจากจะไม่สามารถใช้การอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่านระบบไร้สายและข้อมูลสำรอง iCloud ได้

ตรวจสอบเวอร์ชั่น iOS ของอุปกรณ์ของคุณ

หลังจากที่อัพเดท iPhone 5 คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อัพเดทเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดแอพการตั้งค่า
  2. แตะทั่วไป แล้วแตะเกี่ยวกับ
  3. มองหาหมายเลขที่อยู่ถัดจากเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

หมายเลขเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่อัพเดทควรเป็น 10.3.4

ดูเพิ่มเติม

ดูว่าปัญหานี้ส่งผลอย่างไรต่อ iPhone และ iPad รุ่นอื่นๆ

หากคุณได้อัพเดทอุปกรณ์ของคุณแล้วและยังพบปัญหาอยู่ ให้ลองดูบทความเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: