ถ่ายภาพและวิดีโอด้วยปุ่มกล้องบน Smart Battery Case

นี่คือวิธีใช้ปุ่มกล้องบน Smart Battery Case สำหรับ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max

ถ่ายภาพและวิดีโอ

  • ปุ่มกล้องอยู่ทางด้านขวาล่างของ Smart Battery Case ของคุณ
  • หากต้องการเปิดแอพกล้อง ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นแอพกล้อง
  • หากต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องขณะที่แอพกล้องเปิดอยู่
  • หากต้องการถ่ายวิดีโออย่างรวดเร็วด้วย QuickTake ให้กดปุ่มกล้องค้างไว้ขณะที่แอพกล้องเปิดอยู่ แล้วปล่อยปุ่มเพื่อหยุดบันทึก

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: