เกี่ยวกับดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่านเท่านั้นใน macOS Catalina

macOS Catalina ทำงานในดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่านเท่านั้น ซึ่งจะแยกออกจากไฟล์อื่นๆ บน Mac ของคุณ เมื่อคุณอัพเกรดเป็น Catalina จะมีการสร้างดิสก์โวลุ่มที่สอง และบางไฟล์อาจย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกย้ายตำแหน่ง 

macOS Catalina ทำงานในดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่านเท่านั้นซึ่งเรียกว่า Macintosh HD ดิสก์โวลุ่มนี้จะแยกจากข้อมูลอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเขียนทับบนไฟล์ระบบปฏิบัติการที่สำคัญโดยไม่ตั้งใจ ไฟล์และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในอีกดิสก์โวลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Macintosh HD - Data โดยใน Finder ดิสก์โวลุ่มทั้งสองจะปรากฏในชื่อ Macintosh HD 

แอพยูทิลิตี้ดิสก์ใน macOS Catalina จะแสดงว่า Macintosh HD เป็นดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่าน ส่วน Macintosh HD - Data จะเป็นดิสก์ที่เก็บส่วนที่เหลือของไฟล์และข้อมูลของคุณ

หากคุณอัพเกรดจาก macOS เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น macOS Catalina ดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่านจะถูกสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการอัพเกรด ไฟล์หรือข้อมูลที่คุณเก็บไว้ในดิสก์โวลุ่มเริ่มต้นก่อนหน้านี้จะถูกย้ายไปยังดิสก์โวลุ่มใหม่ และบางส่วนของไฟล์อาจไปปรากฏในโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่ารายการที่ถูกย้ายตำแหน่ง คุณสามารถเข้าไปดูในโฟลเดอร์นี้ได้ หากหาไฟล์ใดๆ ไม่พบ

คุณจะไม่สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลไว้ในดิสก์โวลุ่มที่มีเฉพาะข้อมูลระบบแบบอ่านบน macOS Catalina และไม่สามารถเขียนไปยังไดเรกทอรี "root" (/) จากบรรทัดคำสั่ง เช่น เทอร์มินัล อีกต่อไป 

เกี่ยวกับโฟลเดอร์รายการที่ถูกย้ายตำแหน่ง

ไฟล์และข้อมูลที่ไม่สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้ในระหว่างการสร้างดิสก์โวลุ่มแยกของกระบวนการอัพเกรด จะถูกใส่ไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกย้ายตำแหน่ง โฟลเดอร์รายการที่ถูกย้ายตำแหน่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่แชร์ภายในโฟลเดอร์ผู้ใช้ (/ผู้ใช้/โฟลเดอร์ที่แชร์/รายการที่ถูกย้ายตำแหน่ง) และใช้งานได้ผ่านคำสั่งลัดบนเดสก์ท็อป โฟลเดอร์รายการที่ถูกย้ายตำแหน่งจะมีเอกสาร PDF ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์เหล่านี้

 

วันที่เผยแพร่: