โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกของ AirPods Pro

AirPods Pro มีโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสามโหมด ได้แก่ การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก หรือปิด คุณสามารถสลับระหว่างสามโหมดนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมากเพียงใด

โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกคืออะไร

ด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ไมโครโฟนที่หันออกด้านนอกจะตรวจจับเสียงภายนอก ซึ่ง AirPods Pro ของคุณจะตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียง โดยตัดเสียงภายนอกก่อนที่คุณจะได้ยิน ไมโครโฟนที่หันเข้าด้านในฟังเสียงด้านในหูของคุณเพื่อตรวจจับเสียงภายในที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง AirPods Pro ของคุณก็ตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียงเช่นเดียวกัน

โหมดฟังเสียงภายนอกปล่อยให้เสียงภายนอกลอดเข้ามา คุณจึงได้ยินเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ AirPods Pro ใส่กระชับกับหูของคุณ

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ได้โดยตรงจาก AirPods Pro หรือคุณสามารถใช้ iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac ก็ได้

เมื่อใช้ iOS, iPadOS, watchOS หรือ macOS ในการสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ คุณจะเห็นว่ามีการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟให้ใช้งานในรูปแบบการตัดเสียงรบกวน

AirPods Pro

กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บนก้านของ AirPods จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือน

เมื่อคุณใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า

หากต้องการใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟกับ AirPods เพียงข้างเดียว ให้ใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดการตัดเสียงรบกวนกับ AirPods ข้างเดียว จากนั้นให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด 

อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS

     

  1. เปิดศูนย์ควบคุม
  2. ในขณะที่ใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้แตะแถบเลื่อนปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นตัวควบคุมเพิ่มเติม
  3. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

คุณยังสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ในการตั้งค่าได้อีกด้วย ดังนี้

  1. ในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ 
  2. แตะปุ่มข้อมูล  ที่อยู่ถัดจาก AirPods ของคุณในรายการอุปกรณ์
  3. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

Watch

  1. ในขณะที่ฟังเสียงผ่านนาฬิกาของคุณ ให้แตะไอคอน AirPlay 
  2. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

Mac

  1. คลิกตัวควบคุมระดับเสียง  ในแถบเมนูใน Mac ของคุณเมื่อ AirPods Pro เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่*
  2. เลือก AirPods Pro ของคุณ แล้วเลือกการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

 

* หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมระดับเสียงในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มตัวควบคุมระดับเสียง

วันที่เผยแพร่: