โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกของ AirPods Pro และ AirPods Max Active

AirPods Pro และ AirPods Max มีโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสามโหมด ได้แก่ การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก หรือปิด คุณสามารถสลับระหว่างสามโหมดนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมากเพียงใด

โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกคืออะไร

ด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ไมโครโฟนที่หันออกด้านนอกจะตรวจจับเสียงภายนอก ซึ่ง AirPods Pro (รุ่นที่ 1 หรือ 2) หรือ AirPods Max ของคุณจะตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียง โดยตัดเสียงภายนอกก่อนที่คุณจะได้ยิน ไมโครโฟนที่หันเข้าด้านในฟังเสียงด้านในหูของคุณเพื่อตรวจจับเสียงภายในที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง AirPods Pro หรือ AirPods Max ของคุณก็ตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียงเช่นเดียวกัน

โหมดฟังเสียงภายนอกปล่อยให้เสียงภายนอกลอดเข้ามา คุณจึงได้ยินเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ AirPods Pro ใส่กระชับกับหูของคุณ

หากคุณมี AirPods Pro (รุ่นที่ 2) และ iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณยังสามารถใช้การปรับฟังเสียงภายนอกตามสภาพแวดล้อมเพื่อลดเสียงดังรอบตัวคุณได้ด้วย ขณะที่คุณใส่หูฟัง AirPods Pro (รุ่นที่ 2) และเชื่อมต่ออยู่กับ iPhone หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > [AirPods ของคุณ] แล้วเปิดการปรับฟังเสียงภายนอกตามสภาพแวดล้อม

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ได้โดยตรงจาก AirPods Pro หรือ AirPods Max หรือคุณสามารถใช้ iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac ก็ได้ เมื่อคุณสลับระหว่างโหมดต่างๆ คุณจะได้ยินเสียงกระดิ่ง

เมื่อคุณใช้ iOS, iPadOS, watchOS หรือ macOS ในการสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ คุณจะเห็นว่ามีการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟให้ใช้งานในรูปแบบการตัดเสียงรบกวน

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Max

เมื่อคุณสวม AirPods Max ให้กดปุ่มควบคุมเสียงรบกวนเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและโหมดฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า Bluetooth บน iPhone, iPad หรือ Mac

ปุ่มควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Max

 

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Pro

กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บนก้านของ AirPods จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือน
เซ็นเซอร์แบบกด AirPods Pro
เมื่อคุณใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า Bluetooth บน iPhone, iPad หรือ Mac

หากต้องการใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟกับ AirPods เพียงข้างเดียว ให้ใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AirPods แล้วเปิดการตัดเสียงรบกวนกับ AirPods ข้างเดียว จากนั้นให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด 

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนบน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS
 2. ขณะสวม AirPods Max หรือ AirPods ทั้งสองข้าง ให้แตะแถบเลื่อนปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นตัวควบคุมเพิ่มเติม
 3. แตะไอคอนการควบคุมเสียงรบกวน ที่มุมซ้ายล่าง
  โหมดการตัดเสียงรบกวนและฟังเสียงภายนอกบน iPhone
 4. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

 

คุณยังสามารถปรับแต่งและสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ในการตั้งค่าได้อีกด้วย ดังนี้

 1. เมื่อใส่ AirPods ในหูและเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad แล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธหรือคุณสามารถไปที่การตั้งค่า > [AirPods ของคุณ] ก็ได้
 2. ขณะที่สวม AirPods Max หรือ AirPods ทั้งสองข้าง ให้แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจาก AirPods ของคุณในรายชื่ออุปกรณ์
 3. หากต้องการสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ให้แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด หากต้องการเลือกโหมดการควบคุมเสียงรบกวนที่คุณต้องการใช้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงบน AirPods Pro หรือปุ่มควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Max ให้เลือกโหมดสองหรือสามโหมดภายใต้รอบปุ่มระหว่าง
  การตั้งค่า Bluetooth บน iPhone

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Watch

 1. ในขณะที่ฟังเสียงผ่านนาฬิกาของคุณ ให้แตะไอคอน AirPlay 
  ไอคอน Apple Watch AirPlay
 2. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด
  โหมดโหมดการตัดเสียงรบกวนและฟังเสียงภายนอกบน Apple Watch

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนบน Mac

 1. คลิกตัวควบคุมระดับเสียง ในแถบเมนูใน Mac ของคุณเมื่อ AirPods Pro หรือ AirPods Max เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่*
 2. เลือก AirPods Pro หรือ AirPods Max ของคุณ แล้วเลือกการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด
  ใช้แถบเมนูบน Mac ของคุณเพื่อสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ

คุณยังสามารถเลือกโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสองหรือสามโหมดที่คุณต้องการใช้กับเซ็นเซอร์วัดแรงบน AirPods Pro หรือปุ่มควบคุมเสียงรบกวนบน AirPods Max ได้ ดังนี้

 1. เมื่อเชื่อมต่อ AirPods Pro หรือ AirPods Max กับ Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก "กดค้างไว้เพื่อสลับไปมาระหว่าง" เพื่อเลือกโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสองหรือสามโหมดที่คุณต้องการสลับไปมา
  ใช้การตั้งค่าระบบเพื่อเลือกโหมดการควบคุมเสียงรบกวนที่คุณต้องการสลับไปมา

* หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมระดับเสียงในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกเสียง คลิกแท็บสัญญาณเสียงออก จากนั้นเลือก "แสดงเสียงในแถบเมนู"

วันที่เผยแพร่: