ใช้โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกกับ AirPods Pro ของคุณ

AirPods Pro มีโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสามโหมด ได้แก่ การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก หรือปิด คุณสามารถสลับระหว่างสามโหมดนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมากเพียงใด

โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกคืออะไร

ด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ไมโครโฟนที่หันออกด้านนอกจะตรวจจับเสียงภายนอก ซึ่ง AirPods Pro ของคุณจะตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียง โดยตัดเสียงภายนอกก่อนที่คุณจะได้ยิน ไมโครโฟนที่หันเข้าด้านในฟังเสียงด้านในหูของคุณสำหรับเสียงภายในที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง AirPods Pro ของคุณก็ตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียงเช่นเดียวกัน

โหมดฟังเสียงภายนอกปล่อยให้เสียงภายนอกลอดเข้ามา คุณจึงได้ยินเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ AirPods Pro พอดีกับหูของคุณ

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ได้โดยตรงจาก AirPods Pro หรือคุณสามารถใช้ iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac ของคุณก็ได้

เมื่อใช้ iOS, iPadOS, watchOS หรือ macOS ในการสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนรบกวนโหมดต่างๆ คุณจะเห็นการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟมีให้ใช้งานในรูปแบบการตัดเสียงรบกวน

AirPods Pro

กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บนก้านของ AirPods จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือน

เมื่อคุณใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า

เมื่อคุณใส่ AirPods เพียงข้างเดียว ให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดฟังเสียงภายนอกและปิด

อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS

     

  1. เปิดศูนย์ควบคุม
  2. ในขณะที่ใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้แตะแถบเลื่อนปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นตัวควบคุมเพิ่มเติม
  3. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

คุณยังสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ในการตั้งค่าได้อีกด้วย ดังนี้

  1. ในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ 
  2. แตะปุ่มข้อมูล  ที่อยู่ถัดจาก AirPods ของคุณในรายการอุปกรณ์
  3. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

Apple Watch

  1. ในขณะที่ฟังเสียงผ่านนาฬิกาของคุณ ให้แตะไอคอน AirPlay 
  2. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

Mac

  1. คลิกตัวควบคุมระดับเสียง  ในแถบเมนูใน Mac ของคุณเมื่อ AirPods Pro เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่*
  2. เลือก AirPods Pro ของคุณ แล้วเลือกการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

 

* หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมระดับเสียงในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มตัวควบคุมระดับเสียง

วันที่เผยแพร่: