โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกของ AirPods Pro และ AirPods Max Active

AirPods Pro และ AirPods Max มีโหมดการควบคุมเสียงรบกวนสามโหมด ได้แก่ การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก หรือปิด คุณสามารถสลับระหว่างสามโหมดนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมากเพียงใด

โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกคืออะไร

ด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ไมโครโฟนที่หันออกด้านนอกจะตรวจจับเสียงภายนอก ซึ่ง AirPods Pro หรือ AirPods Max ของคุณจะตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียง โดยตัดเสียงภายนอกก่อนที่คุณจะได้ยิน ไมโครโฟนที่หันเข้าด้านในฟังเสียงด้านในหูของคุณเพื่อตรวจจับเสียงภายในที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง AirPods Pro หรือ AirPods Max ของคุณก็ตอบโต้ด้วยการป้องกันเสียงเช่นเดียวกัน

โหมดฟังเสียงภายนอกปล่อยให้เสียงภายนอกลอดเข้ามา คุณจึงได้ยินเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ AirPods Pro ใส่กระชับกับหูของคุณ

สลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ได้โดยตรงจาก AirPods Pro หรือ AirPods Max หรือคุณสามารถใช้ iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac ก็ได้ เมื่อคุณสลับระหว่างโหมดต่างๆ คุณจะได้ยินเสียงกระดิ่ง

เมื่อใช้ iOS, iPadOS, watchOS หรือ macOS ในการสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ คุณจะเห็นว่ามีการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟให้ใช้งานในรูปแบบการตัดเสียงรบกวน

AirPods Max

เมื่อคุณสวม AirPods Max ให้กดปุ่มควบคุมเสียงรบกวนเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและโหมดฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า

ปุ่มควบคุมเสียงรบกวน

 

AirPods Pro

กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บนก้านของ AirPods จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือน
เซ็นเซอร์วัดแรงกดของ AirPods

เมื่อคุณใส่ AirPods ทั้งสองข้าง ให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้บน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและฟังเสียงภายนอก คุณสามารถปรับแต่งโหมดที่จะสลับระหว่างกัน (โหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด) ได้ในการตั้งค่า

หากต้องการใช้การตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟกับ AirPods เพียงข้างเดียว ให้ใช้ iPhone หรือ iPad ของคุณเพื่อไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วเปิดการตัดเสียงรบกวนกับ AirPods ข้างเดียว จากนั้นให้กดเซ็นเซอร์วัดแรงกดค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ฟังเสียงภายนอก และปิด 

อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS

     

โหมดการตัดเสียงรบกวนและฟังเสียงภายนอก

 1. เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS
 2. ขณะสวม AirPods Max หรือ AirPods ทั้งสองข้าง ให้แตะแถบเลื่อนปรับระดับเสียงค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นตัวควบคุมเพิ่มเติม
 3. แตะไอคอนการตัดเสียงรบกวน ที่มุมล่างซ้าย
 4. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

การตั้งค่าบลูทูธ

คุณยังสามารถสลับระหว่างโหมดการควบคุมเสียงรบกวนโหมดต่างๆ ในการตั้งค่าได้อีกด้วย ดังนี้

 1. ในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ 
 2. แตะปุ่มข้อมูล  ที่อยู่ถัดจาก AirPods ของคุณในรายการอุปกรณ์
 3. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด

Watch

 1. ในขณะที่ฟังเสียงผ่านนาฬิกาของคุณ ให้แตะไอคอน AirPlay 
  ไอคอน Apple Watch AirPlay
 2. แตะการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด
  โหมดโหมดการตัดเสียงรบกวนและฟังเสียงภายนอกบน Apple Watch

Mac

 1. คลิกตัวควบคุมระดับเสียง ในแถบเมนูใน Mac ของคุณเมื่อ AirPods Pro หรือ AirPods Max เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณอยู่*
 2. เลือก AirPods Pro หรือ AirPods Max ของคุณ แล้วเลือกการตัดเสียงรบกวน ฟังเสียงภายนอก หรือปิด
  โหมดโหมดการตัดเสียงรบกวนและฟังเสียงภายนอกบน Mac

* หากคุณไม่เห็นตัวควบคุมระดับเสียงในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มตัวควบคุมระดับเสียง

วันที่เผยแพร่: