ติดตั้งหรือเปลี่ยนโมดูล SSD ใน Mac Pro ของคุณ (2019)

เรียนรู้วิธีติดตั้งโมดูล SSD ใน Mac Pro ของคุณและวิธีใช้ Apple Configurator เพื่อตั้งค่าโมดูลสำหรับ Mac ของคุณ

Mac Pro รองรับโมดูลโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) ได้มากถึงหนึ่งหรือสองโมดูล โดยขึ้นอยู่กับความจุ โมดูล SSD ได้รับการจับคู่และเข้ารหัสโดย T2 Security Chip หากคุณเปลี่ยนโมดูล SSD ให้ใช้ Apple Configurator เพื่อลบและตั้งค่าโมดูลสำหรับ Mac Pro ของคุณ 

ตรวจสอบความต้องการ

หากต้องการติดตั้งหรือเปลี่ยนโมดูล SSD ใน Mac Pro ของคุณ คุณต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้

ถอนการติดตั้งและติดตั้งโมดูล SSD


อย่าดำเนินการต่อยกเว้นว่าข้อมูลทั้งหมดจาก SSD ที่มีอยู่ได้รับการสำรองไว้แล้ว เมื่อการจับคู่ SSD ใหม่เริ่มขึ้นแล้วข้อมูลใน SSD ที่มีอยู่จะไม่สามารถกู้คืนได้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อถอนการติดตั้งและติดตั้งโมดูล SSD ใน Mac Pro ของคุณ

 

กู้คืนเฟิร์มแวร์

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: