เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟใน Mac Pro (2019)

ดูวิธีถอดตัวเครื่องของ Mac Pro ถอดอุปกรณ์จ่ายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟใหม่

หากคุณต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเปลี่ยน โปรดติดต่อ Apple 

ตรวจสอบเครื่องมือที่ต้องใช้

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟใน Mac Pro คุณจะต้องมีเครื่องมือต่อไปนี้

 • ไขควง Torx T8
 • ไขควงแฉก Phillips #1

ถอดตัวเครื่องออก

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. หากคอมพิวเตอร์ร้อยเกินกว่าจะแตะได้ ให้รอประมาณ 5 ถึง 10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. แตะที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟให้เสร็จ และเลื่อนฝาปิดกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 4. ถอดสายและสายไฟทั้งหมดออกจาก Mac Pro ของคุณ
 5. พลิกสลักด้านบนขึ้น แล้วบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
 6. ยกตัวเครื่องขึ้นตรงๆ แล้วนำออกจาก Mac Pro วางไว้ด้านข้างด้วยความระมัดระวัง
  Mac Pro จะเปิดเครื่องไม่ได้เมื่อฝาครอบถูกถอดออก

ถอดอุปกรณ์จ่ายไฟออก

 1. บนแคลมป์เพลทด้านซ้ายและขวา ให้คลายไขสกรู Phillips #1 ทั้งหกตัว แล้วถอดแคลมป์เพลททั้งสองออก
  สกรูจะยังคงอยู่กับที่และติดอยู่กับแคลมป์เพลท
 2. ถอดสกรู T8 หนึ่งตัวออกจากโครงยึดสายดินอุปกรณ์จ่ายไฟ
 3. จับทั้งสองด้านของอุปกรณ์จ่ายไฟและดึงออก หากจำเป็น ให้ถอดโมดูล MPX ที่ด้านบนอุปกรณ์จ่ายไฟออก เพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์จ่ายไฟได้ง่ายขึ้น  

ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟใหม่

 1. ใส่อุปกรณ์จ่ายไฟใหม่ในช่องด้านล่าง
 2. ออกแรงกดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าอุปกรณ์จ่ายไฟจะเข้าที่ดี หากคุณถอดโมดูล MPX ใดๆ ออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ 
 3. ติดตั้งสกรู T8 กลับเข้าที่ในโครงยึดสายดินอุปกรณ์จ่ายไฟ
 4. แนบแคลมป์เพลทด้านซ้ายและขวาและขันสกรูหัวแฉก Phillips #1 หกตัวให้แน่น

ติดตั้งตัวเครื่องอีกครั้ง

 1. ค่อยๆ วางตัวเครื่องลงบน Mac Pro ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้แตะกับส่วนใดของแผงวงจร
 2. หลังจากตัวเครื่องเข้าที่แล้ว ให้บิดสลักด้านบนไปทางขวาแล้วพลิกลงเพื่อล็อค
  ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
  ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

ดูเพิ่มเติม

หากคุณได้รับชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนจาก Apple ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อส่งชิ้นส่วนเดิมของคุณกลับไปที่ Apple

วันที่เผยแพร่: