เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟใน Mac Pro (2019)

ดูวิธีการถอดและเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟใน Mac Pro ของคุณ

ตรวจสอบเครื่องมือที่ต้องใช้

 • ไขควง Torx T8
 • ไขควงแฉก Phillips #1

หากคุณต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเปลี่ยน โปรดติดต่อ Apple 

ถอดตัวเครื่องหรือฝาครอบด้านบนออก

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อถอดตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือฝาครอบตัวเครื่องด้านบนของ Mac Pro (แร็ค ปี 2019) ออก

Mac Pro (ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดออกจาก Mac Pro ยกเว้นสายไฟ
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟให้เสร็จ และเลื่อนฝาปิดกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 5. พลิกสลักด้านบนขึ้น แล้วบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
 6. ยกตัวเครื่องขึ้นตรงๆ แล้วนำออกจาก Mac Pro วางไว้ด้านข้างด้วยความระมัดระวัง

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดออกจาก Mac Pro ยกเว้นสายไฟ
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟให้เสร็จ และเลื่อนฝาครอบตัวเครื่องด้านบนกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 5. เลื่อนสลักปลดฝาครอบตัวเครื่องด้านบนไปยังตำแหน่งปลดล็อค ยกฝาครอบตัวเครื่องด้านบนขึ้น แล้วดึงออกจากแผ่นด้านหน้า จากนั้นวางแยกไว้

ถอดอุปกรณ์จ่ายไฟออก

 1. บนแคลมป์เพลท #1 และ #3 ให้คลายไขสกรูหัวแฉก #1 ทั้งหกตัว แล้วถอดแคลมป์เพลททั้งสองออก
  สกรูจะยังคงอยู่กับที่และติดอยู่กับแคลมป์เพลท
 2. ถอดสกรู T8 หนึ่งตัวออกจากโครงยึดสายดินอุปกรณ์จ่ายไฟ
 3. จับทั้งสองด้านของอุปกรณ์จ่ายไฟและดึงออก หากจำเป็น ให้ถอดโมดูล MPX ที่ด้านบนอุปกรณ์จ่ายไฟออก เพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์จ่ายไฟได้ง่ายขึ้น  

ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟใหม่

 1. ใส่อุปกรณ์จ่ายไฟใหม่ในช่องด้านล่าง
 2. ออกแรงกดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าอุปกรณ์จ่ายไฟจะเข้าที่ดี หากคุณถอดโมดูล MPX ใดๆ ออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ 
 3. ติดตั้งสกรู T8 กลับเข้าที่ในโครงยึดสายดินอุปกรณ์จ่ายไฟ
 4. แนบแคลมป์เพลท #1 และ #3 และขันสกรูหัวแฉก #1 หกตัวให้แน่น

ติดตั้งตัวเครื่องหรือฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อติดตั้งตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือฝาครอบด้านบนของ Mac Pro (แร็ค, ปี 2019) กลับเข้าที่

Mac Pro (ปี 2019)

 1. ค่อยๆ วางตัวเครื่องลงบน Mac Pro ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้แตะกับส่วนใดของแผงวงจร
 2. หลังจากตัวเครื่องเข้าที่แล้ว ให้บิดสลักด้านบนไปทางขวาแล้วพลิกลงเพื่อล็อค
  ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
  ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. จัดตำแหน่งขอบของฝาครอบตัวเครื่องด้านบนให้ตรงกับช่องในแผ่นด้านหน้า จากนั้นกดให้แน่นตรงส่วนใกล้กับสลักปลดล็อคจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่
 2. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

ดูเพิ่มเติม

หากคุณได้รับชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนจาก Apple ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อส่งชิ้นส่วนเดิมของคุณกลับไปที่ Apple

วันที่เผยแพร่: