เปลี่ยนการ์ด I/O ของ Apple ใน Mac Pro (2019)

ดูวิธีถอดและเปลี่ยนการ์ด I/O ของ Apple ใน Mac Pro

ตรวจสอบเครื่องมือที่ต้องใช้

 • ไขควงแฉก Phillips #1

หากคุณต้องการสั่งซื้อการ์ด I/O ของ Apple สำหรับเปลี่ยน โปรดติดต่อ Apple

ถอดตัวเครื่องหรือฝาครอบด้านบนออก

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อถอดตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือฝาครอบตัวเครื่องด้านบนของ Mac Pro (แร็ค ปี 2019) ออก

Mac Pro (ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดยกเว้นสายไฟออกจาก Mac Pro
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งการ์ด I/O ของ Apple ให้เสร็จ และเลื่อนตัวเครื่องกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 5. พลิกสลักด้านบนขึ้น แล้วบิดไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อคตัวเครื่อง
 6. ยกตัวเครื่องขึ้นตรงๆ และนำออกจากคอมพิวเตอร์ วางไว้ด้านข้างด้วยความระมัดระวัง
  Mac Pro จะเปิดเครื่องไม่ได้เมื่อฝาครอบถูกถอดออก

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. ปิดเครื่อง Mac Pro
 2. รอประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
 3. ถอดสายทั้งหมดยกเว้นสายไฟออกจาก Mac Pro
 4. สัมผัสที่ตัวเครื่องโลหะที่ด้านนอกของ Mac Pro เพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต แล้วถอดสายไฟ
  ปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ก่อนจะแตะส่วนต่างๆ หรือติดตั้งส่วนประกอบภายใน Mac Pro ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต อย่าย้ายที่ไปรอบห้องจนกว่าคุณจะติดตั้งการ์ด I/O ของ Apple ให้เสร็จ และเลื่อนฝาครอบตัวเครื่องด้านบนกลับเข้าที่บนคอมพิวเตอร์
 5. เลื่อนสลักปลดฝาครอบตัวเครื่องด้านบนไปยังตำแหน่งปลดล็อค ยกฝาครอบตัวเครื่องด้านบนขึ้น แล้วดึงออกจากแผ่นด้านหน้า จากนั้นวางแยกไว้

ถอดและติดตั้งการ์ด I/O ของ Apple

 1. คลายสกรูดัวแฉก #1 สองตัวที่แคลมป์เพลทตที่ปิดช่อง 5-8 แล้วถอดเพลทออก
  สกรูจะยังคงอยู่กับที่และติดอยู่กับแคลมป์เพลท
 2. เลื่อนสลักยึด PCI ไปยังตำแหน่งปลดล็อค
 3. จับที่ขอบของการ์ด I/O ของ Apple และดึงออกจากช่อง 8 ตรงๆ
 4. ติดตั้งการ์ด I/O ของ Apple ลงในช่อง 8 ออกแรงกดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าการ์ดจะเข้าที่ดี
 5. เลื่อนสลักยึด PCI ไปยังตำแหน่งล็อค
 6. วางแคลมป์เพลทบนกลับเข้าที่บนช่อง 5-8 และขันสกรูหัวแฉก #1 สองตัวให้แน่น

ติดตั้งตัวเครื่องหรือฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อติดตั้งตัวเครื่องบน Mac Pro (ปี 2019) หรือฝาครอบด้านบนของ Mac Pro (แร็ค, ปี 2019) กลับเข้าที่

Mac Pro (ปี 2019)

 1. ค่อยๆ วางตัวเครื่องลงบน Mac Pro ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้แตะกับส่วนใดของแผงวงจร
 2. หลังจากตัวเครื่องเข้าที่แล้ว ให้บิดสลักด้านบนไปทางขวาแล้วพลิกลงเพื่อล็อค

  ด้านบน: ตำแหน่งล็อค (จุดตรงกัน)
  ด้านล่าง: ตำแหน่งปลดล็อค (จุดไม่ตรงกัน)
 3. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

Mac Pro (แร็ค ปี 2019)

 1. จัดตำแหน่งขอบของฝาครอบตัวเครื่องด้านบนให้ตรงกับช่องในแผ่นด้านหน้า จากนั้นกดให้แน่นตรงส่วนใกล้กับสลักปลดล็อคจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่
 2. เชื่อมต่อสายไฟ จอแสดงผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 

ดูเพิ่มเติม

หากคุณได้รับชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนจาก Apple ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อส่งชิ้นส่วนเดิมของคุณกลับไปที่ Apple

วันที่เผยแพร่: