หากคุณเห็นการแจ้งเตือนใน "ผู้ใช้และบัญชี" บน Apple TV

ดูสิ่งที่ควรทำหากเห็นการแจ้งเตือนในการตั้งค่า Apple TV ว่า "อัพเดทการตั้งค่า Apple ID" หรือ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย"

หากมีคำแนะนำให้ "อัพเดทการตั้งค่า Apple ID"

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPod touch ของคุณได้รับการอัพเดทเป็น iOS 13.1 หรือใหม่กว่า หรือ iPad ของคุณใช้งาน iPadOS 
 2. ตรวจสอบว่า Apple ID ที่คุณลงชื่อเข้าใช้บน Apple TV เป็น Apple ID เดียวกับที่ใช้บน iPhone, iPod touch หรือ iPad 
 3. คลิก "อัพเดทการตั้งค่า Apple ID" บน Apple TV จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS 
 4. หากคุณทำตามขั้นตอน แต่ยังเห็นการแจ้งเตือนอยู่ให้รีสตาร์ท Apple TV

หากขึ้นคำแนะนำว่า "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย"

 1. รีสตาร์ท Apple TV
 2. หากคุณยังคงเห็นการแจ้งเตือนบน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > iCloud ออกจากระบบ iCloud จากนั้นลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

หากคุณยังคงเห็นการแจ้งเตือน

หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุบนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS, เห็นรหัสข้อผิดพลาด 301024 หรือ 71163 หรือไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่แนะนำด้วยเหตุผลอื่นให้

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีแอพบ้านในอุปกรณ์ หากยังไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก App Store แตะแอพบ้านแล้วตรวจสอบว่าหน้าจอโฮมเปิดอยู่ 
 2. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > บนอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณและตรวจสอบว่าแอพบ้านเปิดอยู่ 
 3. เพิ่ม Apple TV ในแอพบ้าน
 4. ลองทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำอีกครั้ง 
 5. หากการแจ้งเตือนยังขึ้นอยู่ ให้ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: