แบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Watch

ทำความเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Watch และความสัมพันธ์กับแบตเตอรี่ของคุณ

Apple Watch ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและวิศวกรรมที่ซับซ้อน หนึ่งในเทคโนโลยีด้านที่สำคัญคือแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน แบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และมีตัวแปรจำนวนมากที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Watch ที่เกี่ยวข้อง แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปและมีอายุการใช้งานที่จำกัด ในที่สุด ความจุและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่เหล่านั้นก็จะเสื่อมลง และเมื่ออายุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Watch เราได้จัดทำบทความให้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ Apple Watch ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออน ซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นเก่า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า และมีความหนาแน่นของกำลังไฟที่สูงกว่า จึงให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นพร้อมทั้งมีน้ำหนักที่เบาลง ในปัจจุบันเทคโนโลยีลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

เมื่อแบตเตอรี่มีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ทุกชนิดเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น

เมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้น ปริมาณประจุที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้จะลดลง ส่งผลให้อุปกรณ์มีระยะเวลาการใช้งานสั้นลงก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ ปริมาณนี้เรียกว่าความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ หรือค่าวัดความจุของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ นอกจากนี้ ความสามารถของแบตเตอรี่ในการมอบประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในทันที หรือ “กำลังไฟสูงสุด” อาจลดลงด้วย เพื่อให้ Apple Watch สามารถทำงานอย่างเป็นปกติได้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถดึงกำลังไฟจากแบตเตอรี่ได้ทันที คุณลักษณะหนึ่งที่ส่งผลต่อการจ่ายไฟอย่างทันทีนี้คือความต้านทานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่มีความต้านทานสูงอาจไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอตามที่ระบบต้องการ ซึ่งความต้านทานของแบตเตอรี่สามารถเพิ่มขึ้นได้หากแบตเตอรี่มีอายุทางเคมีมากขึ้น ความต้านทานของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟต่ำและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยเมื่อผนวกกับอายุทางเคมีที่สูงแล้ว ความต้านทานจะเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติทางเคมีในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นปกติทั่วไปของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้

เมื่อมีการดึงกำลังไฟจากแบตเตอรี่ที่มีระดับความต้านทานสูง แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก้อนนั้นจะลดลงเป็นอย่างมาก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จะหมายรวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ วงจรไฟฟ้า และตัวแบตเตอรี่เอง ระบบการจัดการพลังงานจะกำหนดขีดปริมาณการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ รวมถึงจัดการปริมาณงานเพื่อให้สามารถรักษาการทำงานได้ เมื่อระบบการจัดการพลังงานไม่สามารถรองรับการทำงานอีกต่อไป ระบบจะปิดเครื่องเพื่อปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ซึ่งแม้ว่าการปิดเครื่องนี้จะเป็นการกระทำโดยเจตนาจากฝั่งของอุปกรณ์ แต่ฝั่งของผู้ใช้อาจไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้เต็มขีดความสามารถ

“ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่” หมายถึงระยะเวลาที่อุปกรณ์สามารถทำงานได้ก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่ “อายุการใช้งานแบตเตอรี่” หมายถึงระยะเวลาจนกระทั่งแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่มาจากหลายๆ สิ่งที่คุณทำกับอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบใด ก็จะมีวิธีในการช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะเชื่อมโยงกับ “อายุทางเคมี” ของแบตเตอรี่ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของระยะเวลาเพียงอย่างเดียว แต่จะประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆ อาทิ จำนวนรอบการชาร์จและวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ให้เต็มขีดความสามารถ และช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น ชาร์จ Apple Watch เพียงครึ่งเดียวเมื่อต้องเก็บในระยะยาว อีกทั้งให้หลีกเลี่ยงการชาร์จหรือวาง Apple Watch ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

การจัดการแบตเตอรี่และประสิทธิภาพการทำงาน

Apple Watch SE และ Apple Watch Series 5 ขึ้นไปมีระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในตัวที่ช่วยลดผลกระทบด้านประสิทธิภาพการทำงานที่อาจสังเกตเห็นได้ในบางสภาวะ เช่น เมื่อแบตเตอรี่มีประจุไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำ สถานการณ์ที่ต้องใช้กำลังไฟสูง หรือเมื่อแบตเตอรี่มีอายุทางเคมีมากขึ้น ระบบนี้ทำงานโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ระบบจะตรวจสอบความต้องการด้านพลังงานแบบไดนามิกและจัดการประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรับมือกับความต้องการนี้แบบเรียลไทม์ ระบบช่วยให้ Apple Watch SE และ Apple Watch Series 5 ขึ้นไปสามารถปรับสมดุลและลดผลกระทบด้านประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด ผู้ใช้อาจหรืออาจไม่สังเกตถึงผลกระทบที่มีต่ออุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ตัวอย่างบางตัวอย่างของผลกระทบเหล่านี้อาจรวมไปถึงเวลาในการเปิดแอปที่นานขึ้น อัตราเฟรมตกลง การรับส่งข้อมูลไร้สายลดลง หน้าจอหรี่ลง เสียงของลำโพงเบาลง หรือข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจหายไปในระหว่างออกกำลังกาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์และงานที่ Apple Watch กำลังทำอยู่

หากประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ของคุณได้รับผลกระทบจากแบตเตอรี่ที่มีอายุทางเคมีเพิ่มขึ้นและคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยน Apple Watch โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการและการรีไซเคิลแบตเตอรี่

เกี่ยวกับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่และโหมดประหยัดพลังงานบน Apple Watch

Apple Watch ที่ใช้ watchOS 7 และใหม่กว่าจะเรียนรู้จากพฤติกรรมการชาร์จรายวันของคุณเพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คุณสมบัตินี้ที่เรียกว่าการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ของคุณและปรับปรุงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยลดระยะเวลาที่ Apple Watch มีการชาร์จเต็ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่

โหมดประหยัดพลังงานใน watchOS 9 จะลดปริมาณพลังงานที่ Apple Watch ของคุณใช้โดยปิดหรือเปลี่ยนบางคุณสมบัติ คุณจึงสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงาน

การรายงานความจุของแบตเตอรี่ใน Apple Watch Series 4 และ Series 5

หลังจากอัปเดตเป็น watchOS 9 เรียบร้อยแล้ว Apple Watch Series 4 หรือ Series 5 ของคุณจะมีการปรับเทียบใหม่ และประเมินความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่: