หากไฟล์ใน Windows ไม่เชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive เนื่องจากพาธยาวเกินไป

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนบน PC ที่ระบุว่าบางไฟล์ของคุณใน iCloud Drive จะไม่เชื่อมข้อมูล ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ชื่อไฟล์หรือพาธอาจยาวเกินไป

พาธที่ยาวเกินไปอาจหมายถึงกรณีต่อไปนี้

  • ชื่อไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ยาวเกินไป
  • พาธยาวเกินไป พาธอาจรวมชื่อไฟล์และชื่อของโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยที่มีไฟล์อยู่

หาก iCloud สำหรับ Windows 10.8 หรือใหม่กว่า ชื่อไฟล์หรือพาธที่ยาวเกินไปอาจไม่เชื่อมข้อมูล แต่ไฟล์อื่นจะยังคงเชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive ต่อไป คุณจะเห็นชื่อของพาธไฟล์ที่ยาวเกินไป เพื่อที่คุณจะได้หาไฟล์การค้นหาไฟล์ได้ง่ายๆ

ใน iCloud สำหรับ Windows 10 หรือก่อนหน้า ชื่อไฟล์หรือพาธที่ยาวเกินไปจะทำให้ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive

เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์อื่นๆ ของคุณยังคงเชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive ต่อไป ให้ดาวน์โหลด iCloud สำหรับ Windows 10.8

ค้นหาชื่อไฟล์หรือพาธ

หากคุณทราบชื่อของพาธไฟล์ที่ไม่เชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive คุณสามารถค้นหาไฟล์ในการค้นหาไฟล์ได้ หากคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยในพาธไฟล์ ให้เลือกชื่อที่มีอักขระยาวน้อยกว่า 256 ตัว วิธีนี้อาจช่วยให้ไฟล์เชื่อมข้อมูลกับ iCloud Drive ได้

หากคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ แอพของผู้ให้บริการรายอื่นบางแอพอาจไม่อัพเดทการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: