ใช้รูปภาพข้างในรูปภาพบน Apple TV ของคุณด้วยแอพ Apple TV

ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะดูอะไรดีใช่ไหม ใช้การดูแบบรูปภาพข้างในรูปภาพเพื่อเล่นวิดีโอสองรายการพร้อมกัน หรือเรียกดูแอพ Apple TV ในขณะเล่นวิดีโอที่มุมหน้าจอของคุณ

รูปภาพข้างในรูปภาพมีอยู่ใน Apple TV 4K และ Apple TV HD ที่มี tvOS เวอร์ชั่นล่าสุด

เปิดรูปภาพข้างในรูปภาพ

  1. เล่นภาพยนตร์หรือรายการทีวีในแอพ Apple TV 
  2. แตะพื้นผิวระบบสัมผัสบน Siri Remote ของคุณเพื่อแสดงไทม์ไลน์ของวิดีโอ
  3. ปัดขึ้นบนพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อไฮไลต์ จากนั้นคลิกพื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อเลือก ถ้าคุณไม่เห็น แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในแอพ Apple TV และระบบไม่รองรับรูปภาพข้างในรูปภาพ
  4. วิดีโอจะย่อลงมาที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

หากต้องการดูวิดีโออื่นในแบบเต็มหน้าจอขณะที่หน้าต่างวิดีโอของคุณเล่นที่มุม ให้ค้นหาอย่างอื่นเพื่อดูในแอพ Apple TV และคลิกเล่น  

แอพ Apple TV ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาคดูว่าแอพ Apple TV มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่

ควบคุมหน้าต่างวิดีโอของคุณ

กดแอพ Apple TV/ปุ่มโฮม บน Siri Remote ของคุณเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกรูปภาพข้างในรูปภาพ ใช้พื้นผิวระบบสัมผัสเพื่อปัดระหว่างตัวเลือกต่างๆ

เลือกเต็มหน้าจอเพื่อย้ายหน้าต่างวิดีโอกลับไปเป็นขนาดเต็ม

ไฮไลต์ที่การย้าย จากนั้นคลิกพื้นผิวระบบสัมผัสจนกระทั่งหน้าต่างวิดีโออยู่ในมุมที่คุณต้องการ

คลิกปิดหากคุณดูวิดีโอเสร็จแล้ว

กดเล่น/พัก บน Siri Remote ของคุณเพื่อเริ่มหรือหยุดเล่นคอนเทนต์ในหน้าต่างวิดีโอของคุณในขณะที่คุณอยู่ในเมนูตัวเลือกรูปภาพข้างในรูปภาพ

เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับหน้าต่างวิดีโอเสร็จแล้ว ให้กดเมนูบน Siri Remote เพื่อดูในโหมดรูปภาพข้างในรูปภาพต่อไป 

 

 

วันที่เผยแพร่: