การปรับปรุง VPN ใน iOS 13 และ macOS Catalina

IPsec รองรับ HMAC-SHA-256 ที่ใช้กับ VPN แบบ IKEv1 ตั้งแต่ iOS 13 เป็นต้นไป 

กำหนดค่าให้เซิร์ฟเวอร์ตัดเอาต์พุตของแฮช SHA-256 เหลือ 128 บิต เพื่อให้ไคลเอนต์ iOS 13 และ macOS Catalina สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IKEv1 VPN ได้ เนื่องจากหากตัดจำนวนบิตให้น้อยกว่านี้อาจส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์ไม่รับข้อมูลที่ไคลเอนต์ VPN ส่งมา

อย่าใช้อักขระเครื่องหมายคำพูดคู่ในค่าของคีย์ใดๆ ในโปรไฟล์การกำหนดค่า VPN เพื่อให้ไคลเอนต์ iOS 13 และ macOS Catalina สามารถใช้ IKEv1 หรือ L2TP ได้ เนื่องจากการใช้อักขระเครื่องหมายคำพูดคู่กับ VPN ประเภทเหล่านี้อาจส่งผลให้ไคลเอนต์ไม่ยอมเชื่อมต่อ ซึ่งมีผลตั้งแต่ iOS 13.6 และ macOS 10.15.6 เป็นต้นไป

วันที่เผยแพร่: