หาก Mac ของคุณไม่สามารถใช้ NTLM เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

Mac ของคุณอาจรายงานว่าเกิดปัญหากับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใช้ข้อมูลประจำตัว NLTM เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

macOS Mojave และก่อนหน้าอาจไม่สามารถใช้ข้อมูลประจำตัว NTLM เพื่อเชื่อมต่อกับการแชร์ CIFS หรือ SMB1 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับรายการอัพเดทของ Microsoft Windows Server ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป หลังจากป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จะมีการแจ้งเตือนบอกว่ามีปัญหากับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ และให้ตรวจสอบชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ IP และลองอีกครั้ง

หากคุณแน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง ให้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้เพื่อให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: