การอ่านข้อความโดย Siri บน AirPods

เมื่อคุณใส่ AirPods หรือหูฟัง Beats ที่ใช้งานร่วมกันได้ Siri จะอ่านข้อความเข้าของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถตอบกลับได้ทันทีแบบแฮนด์ฟรี

สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถให้ Siri อ่านข้อความเข้าด้วยหูฟังต่อไปนี้ได้

 • AirPods Max
 • AirPods (รุ่นที่ 2)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

หูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณจะต้องจับคู่กับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้

 • iPhone ที่มี iOS 14.3 หรือใหม่กว่า
 • iPad ที่มี iPadOS 14.3 หรือใหม่กว่า


อ่านข้อความโดย Siri

วิธีเปิดการอ่านข้อความโดย Siri

 1. เปิดแอพการตั้งค่า
 2. แตะการแจ้งเตือน แล้วแตะการอ่านข้อความโดย Siri
 3. เปิดการอ่านข้อความโดย Siri

เมื่อเปิดคุณสมบัตินี้ Siri จะอ่านออกเสียงข้อความเข้าของคุณเมื่อหูฟังเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad โดยที่คุณกำลังใส่หูฟังและอุปกรณ์ล็อคอยู่ Siri จะส่งเสียงแล้วอ่านชื่อผู้ส่งและอ่านข้อความ หากข้อความยาวเกินไป Siri จะอ่านเฉพาะชื่อผู้ส่งและบอกแค่ว่าบุคคลนี้ส่งข้อความถึงคุณ คุณสามารถขอให้ Siri อ่านข้อความทั้งหมด หรือคุณสามารถเปิด iPhone หรือ iPad เพื่ออ่าน

คุณสามารถจัดการได้ด้วยว่าจะให้ Siri อ่านข้อความจากผู้ติดต่อรายใด โดยไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การอ่านข้อความโดย Siri แตะข้อความแล้วเลือกจากรายการโปรด ล่าสุด รายชื่อ หรือทุกคน

หากคุณปรับแต่ง Control Center บน iPhone หรือ iPod touch หรือ iPad ให้แสดงการอ่านข้อความโดย Siri คุณสามารถใช้ศูนย์ควบคุมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีตอบกลับข้อความ

 1. รอให้ Siri อ่านข้อความ แล้ว Siri จะรอฟังการตอบกลับของคุณ
 2. บอก Siri ว่าคุณต้องการตอบกลับ จากนั้นพูดข้อความของคุณ พูดประโยคอย่างเช่น "ตอบกลับไปว่า 'กำลังจะไป'" หรือ "บอกว่า 'ไปเจอกันที่นั่น'" เมื่อคุณหยุดพูด Siri จะอ่านการตอบกลับให้คุณ และถามว่าคุณต้องการส่งหรือไม่ 

คุณสามารถให้ Siri ส่งการตอบกลับทันที โดยไม่ต้องอ่านให้ฟังก่อน ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การอ่านข้อความโดย Siri แล้วเปิดตอบกลับโดยไม่ต้องยืนยัน

หากคุณได้รับหลายข้อความพร้อมกัน คุณสามารถหยุดการอ่านข้อความโดย Siri ไว้ชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วด้วยการถอด AirPods ออกหนึ่งข้างหรือถอดหูฟังออก

หากคุณไม่ได้ยินการอ่านข้อความของ Siri

หากคุณไม่ได้ยินที่ Siri อ่านข้อความของคุณ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ AirPods หรือหูฟัง Beats ที่ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ของคุณในการตั้งค่า > บลูทูธ
 3. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การอ่านข้อความโดย Siri และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการอ่านข้อความโดย Siri อยู่ จากนั้นแตะข้อความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการอ่านข้อความโดย Siri ในนั้นด้วย
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPad ของคุณล็อคอยู่และหน้าจอมืด Siri จะไม่อ่านข้อความหากคุณใช้อุปกรณ์อยู่

วันที่เผยแพร่: