ให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนบน AirPods หรือ Beats

เมื่อคุณสวม AirPods หรือหูฟัง Beats ที่ใช้งานร่วมกันได้ Siri สามารถอ่านการแจ้งเตือนที่เข้ามาจากแอปต่างๆ เช่น ข้อความและเตือนความจำ และจากแอปของบริษัทอื่นที่รองรับ จากนั้นคุณสามารถตอบกลับได้ทันทีแบบแฮนด์ฟรี

สิ่งที่ต้องมี

คุณสามารถให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนที่เข้ามาโดยใช้หูฟังต่อไปนี้ได้

 • AirPods Max
 • AirPods (รุ่นที่ 2) หรือใหม่กว่า
 • AirPods Pro (รุ่นที่ 1) หรือใหม่กว่า
 • Beats Fit Pro
 • Powerbeats
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro

หูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณจะต้องจับคู่กับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต่อไปนี้

 • iPhone ที่ใช้ iOS 15 หรือใหม่กว่า
 • iPad ที่ใช้ iPadOS 15 หรือใหม่กว่า


เปิดอ่านการแจ้งเตือน

 1. เปิดแอปการตั้งค่า
 2. แตะการแจ้งเตือน
 3. แตะอ่านการแจ้งเตือน
  อ่านข้อความโดย Siri
 4. เปิดใช้งานอ่านการแจ้งเตือน


ใช้อ่านการแจ้งเตือน

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ Siri จะอ่านการแจ้งเตือนที่เข้ามาจากแอปต่างๆ เช่น ข้อความและเตือนความจำ และจากแอปของบริษัทอื่นที่รองรับ Siri จะอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนที่เข้ามาของคุณเมื่อหูฟังเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPad เมื่อคุณกำลังสวมใส่ และเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกล็อคอยู่

หากแอปที่คุณกำลังใช้จัดประเภทการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนที่สำคัญต่อเวลาหรือเป็นข้อความโดยตรง Siri จะเล่นเสียงเตือนแล้วอ่านการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนใด โดยทำดังนี้

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > อ่านแจ้งเตือน
 2. แตะข้อความ 
 3. เลือก "สำคัญต่อเวลาและข้อความส่งตรง" หรือ "การแจ้งเตือนทั้งหมด"

หากคุณปรับแต่งศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือ iPad ของคุณให้รวมอ่านการแจ้งเตือนไว้ด้วย คุณจะสามารถใช้ศูนย์ควบคุมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนหลายรายการพร้อมกัน คุณสามารถหยุดไม่ให้ Siri อ่านการแจ้งเตือนทั้งหมดได้โดยการถอดหูฟังข้างหนึ่งออกหรือถอดหูฟังออก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

สำหรับแอปที่คุณสามารถตอบกลับได้ เช่น ข้อความ คุณสามารถตอบกลับการแจ้งเตือนที่ Siri อ่านบนหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้หรือในรถยนต์ที่รองรับ CarPlay:

 1. รอให้ Siri อ่านการแจ้งเตือน แล้ว Siri จะรอฟังการตอบกลับของคุณ
 2. บอก Siri ว่าคุณต้องการตอบกลับ จากนั้นพูดข้อความของคุณ พูดประโยคอย่างเช่น "ตอบกลับไปว่า 'กำลังจะไป'" หรือ "บอกว่า 'ไปเจอกันที่นั่น'" เมื่อคุณหยุดพูด Siri จะอ่านการตอบกลับให้คุณ และถามว่าคุณต้องการส่งหรือไม่


หากคุณไม่ได้ยินการอ่านข้อความของ Siri

หากคุณไม่ได้ยินที่ Siri อ่านการแจ้งเตือนของคุณ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่ AirPods หรือหูฟัง Beats ที่ใช้งานร่วมกันได้จับคู่อยู่กับอุปกรณ์ของคุณในการตั้งค่า > บลูทูธ
 3. ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > อ่านการแจ้งเตือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด "อ่านการแจ้งเตือน" แล้ว
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPad ของคุณล็อคอยู่และหน้าจอมืด Siri จะไม่อ่านข้อความหากคุณใช้อุปกรณ์อยู่


วันที่เผยแพร่: