ตั้งค่าค้นหาของฉันบน iPhone, Mac และอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อใช้ iOS 13, iPadOS และ macOS Catalina คุณจะสามารถใช้แอพค้นหาของฉันเพื่อค้นหาเพื่อนหรือคนในครอบครัว แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรือค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายได้ วิธีการเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้

แอพ "ค้นหาของฉัน" ได้รวมแอพ "ค้นหา iPhone ของฉัน" และ "ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน" เป็นแอพเดียวใน iOS 13, iPadOS และ macOS Catalina หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาแอพนี้ ให้ใช้ค้นหาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือใช้ Spotlight บน Mac นอกจากนี้คุณยังสามารถ แชร์ตำแหน่งหรือค้นหาอุปกรณ์ที่หายไปบน iCloud.com

หากคุณไม่มี iOS 13, iPadOS, macOS Catalina หรือ watchOS 6 ตั้งค่าและใช้ค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนของฉันแทน ค้นหาของฉัน หรือใช้ iCloud.com เพื่อค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานค้นหาของฉันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ค้นหาเพื่อนและคนในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย  แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับผู้อื่น เปิดให้ผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเขากลับมา ตลอดจนค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแอพค้นหาของฉัน

เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เปิดแอพการตั้งค่า
 2. เลื่อนลงแล้วเลือกความเป็นส่วนตัว
 3. เลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 4. เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

เปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

หากต้องการให้เพื่อนและครอบครัวรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน ให้เปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หากเพื่อนและครอบครัวแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกลับมา คุณจะสามารถดูได้ว่าบุคคลนี้อยู่ที่ไหนเช่นกัน

 1. เปิดแอพการตั้งค่าแล้วเลือก [ชื่อของคุณ]
 2. เลือกค้นหาของฉัน
 3. เปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

หากคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว คุณจะสามารถดูสมาชิกของกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวที่คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วยได้

หลังจากที่คุณเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน ให้ดูวิธีตั้งค่าและใช้ค้นหาของฉันเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ใช้อุปกรณ์ที่มี iOS 12 ขึ้นไป, macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าหรือ watchOS 3 ถึง 5 จำเป็นต้องตั้งค่าและใช้งานค้นหาเพื่อนๆ ของฉันเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนและครอบครัว

เปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน

 1. เปิดแอพการตั้งค่าแล้วเลือก [ชื่อของคุณ]
 2. เลือกค้นหาของฉัน จากนั้นเลือก ค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน แล้วเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน
 3. หากต้องการดูอุุปกรณ์ของคุณเมื่ออุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ ให้เปิด "เปิดใช้การค้นหาออฟไลน์"
 4. หากต้องการส่งตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณมาให้เราเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ให้เปิดส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด

หาก Apple Watch และ AirPods ของคุณจับคู่อยู่กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน

เลือกการตั้งค่าแผนที่ของคุณ

เลือกมุมมองแผนที่โปรดของคุณในแอพค้นหาของฉัน อีกทั้งคุณยังสามารถดูระยะทางบนแผนที่เป็นหน่วยไมล์หรือกิโลเมตรได้อีกด้วย

เลือกมุมมองแผนที่

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกไอคอนข้อมูล 
 3. ภายใต้มุมมองแผนที่ ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการดู คุณสามารถเลือกมุมมองแบบแผนที่ ผสม หรือดาวเทียมได้
   

เลือกการตั้งค่าระยะทางแผนที่

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกไอคอนข้อมูล 
 3. ที่ใต้ระยะทาง ให้เลือกไมล์หรือกิโลเมตร
   

เริ่มต้นใช้งานค้นหาของฉันบน Mac

ค้นหาเพื่อนและคนในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย  แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับผู้อื่น เปิดให้ผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของเขากลับมา ตลอดจนค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยแอพค้นหาของฉัน

เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิกแท็บความเป็นส่วนตัว 
 3. หากไอคอนกุญแจที่ด้านซ้ายล่างล็อคอยู่ ให้คลิกที่ไอคอนนั้นแล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
 4. เลือกบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
 5. ทำเครื่องหมายในช่อง "เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง" 
 6. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ค้นหาของฉัน" ในรายการแอพภายใต้ "บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง" 

เปิดค้นหา Mac ของฉัน

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID แล้วคลิก iCloud
 3. ทำเครื่องหมายเพื่อเปิด "ค้นหา Mac ของฉัน" 

หลังจากที่คุณเปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉันแล้ว ให้ดูวิธีค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายด้วยค้นหาของฉัน

บนอุปกรณ์ที่มี iOS 12 หรือเก่ากว่าหรือ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ตั้งค่าและใช้ค้นหา iPhone ของฉัน

เลือกการตั้งค่าแผนที่ของคุณ

เลือกมุมมองแผนที่โปรดของคุณในแอพค้นหาของฉัน อีกทั้งคุณยังสามารถดูระยะทางบนแผนที่เป็นหน่วยไมล์หรือกิโลเมตรได้อีกด้วย

เลือกมุมมองแผนที่

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกมุมมองในแถบเมนู
 3. คลิกมุมมอง จากนั้นเลือกมุมมองแบบแผนที่ ผสม หรือดาวเทียม

เลือกการตั้งค่าระยะทางแผนที่

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกมุมมองในแถบเมนู
 3. คลิกระยะทาง จากนั้นเลือกไมล์หรือกิโลเมตร

วันที่เผยแพร่: