ใช้เวลาหน้าจอบน Mac ของคุณ

macOS Catalina นำคุณสมบัติเวลาหน้าจอทั้งหมดที่คุณชื่นชอบมาสู่ Mac ตรวจสอบการใช้งาน กำหนดเวลาไม่ใช้งาน และตั้งขีดจำกัดสำหรับทั้งแอพและเว็บไซต์ในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

วิธีเปิดเวลาหน้าจอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณใช้ macOS Catalina จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ 
 2. คลิก  ตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 3. คลิกเปิด
 4. หากต้องการดูข้อมูลการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ ให้เลือก ”แชร์ระหว่างอุปกรณ์” บน Mac แต่ละเครื่อง บน iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่ละเครื่อง ให้ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอและเปิดการตั้งค่าเดียวกัน

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีของเด็ก คุณสามารถเปิดเวลาหน้าจอจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องของเด็กได้ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจาก Mac ของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกเวลาหน้าจอในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกชื่อของเด็กจากรายการทางขวา
 3. คลิกปุ่มเปิดเวลาหน้าจอเพื่อกลับสู่การตั้งค่าเวลาหน้าจอ
 4. เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย
 5. คลิก  ตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 6. คลิกเปิด

ก่อนจะตัดสินใจว่าควรเลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” หรือไม่ ให้ดูเกี่ยวกับรหัสเวลาหน้าจอ

 


วิธีติดตามการใช้งาน

ใช้คุณสมบัติการใช้งานแอพ การแจ้งเตือน และการหยิบอุปกรณ์ในแถบด้านข้างของเวลาหน้าจอเพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปมากเพียงใดกับแอพและเว็บไซต์


การตั้งค่าเวลาหน้าจอ

แต่ละคุณสมบัติจะให้มุมมองที่หลากหลาย

 • หากต้องการดูเวลาใช้งานของอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว ให้เลือกอุปกรณ์จากเมนูที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 • หากต้องการสลับระหว่างวันต่างๆ ให้คลิกภายในแผนภูมิสัปดาห์ หรือใช้ปุ่มลูกศรเหนือแผนภูมิ หากต้องการดูการใช้งานทั้งหมดในรอบสัปดาห์ ที่รวมไปถึงข้อมูลเวลาการใช้งานที่มากขึ้นหรือลดลงของคุณโดยเทียบกับสัปดาห์ก่อน ให้เลือกสัปดาห์นี้จากเมนูวันที่ตรงด้านบนสุดของหน้าต่าง
 • หากต้องการดูการใช้งานของบัญชีเด็ก ให้เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย

 

การใช้งานแอพ

ดูว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละแอพมากเท่าใด คลิกที่หมวดหมู่เพื่อดูการใช้งานโดยแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น การใช้เครือข่ายสังคม การทำงาน หรือความบันเทิง หากต้องการดูหมวดหมู่ของแอพ ให้คลิกไอคอนข้อมูล  ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแอพในรายการ หรือคลิกไอคอนการจำกัดแอพ  เพื่อสร้าง การจำกัดแอพใหม่อย่างรวดเร็วสำหรับแอพหรือหมวดหมู่นั้น

  

การแจ้งเตือน

ดูว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนกี่ครั้งจากแต่ละแอพ โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถใช้เมนูอุปกรณ์ตรงด้านล่างสุดของหน้าต่างเพื่อแยกการแจ้งเตือนที่ได้รับใน Mac ออกจากการแจ้งเตือนที่ได้รับใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 

การหยิบอุปกรณ์

ดูว่าคุณหยิบ iPhone, iPad หรือ iPod touch กี่ครั้ง และแอพใดที่คุณใช้เป็นแอพแรกเมื่อหยิบอุปกรณ์

 


วิธีจำกัดการใช้งาน

ใช้คุณสมบัติเวลาไม่ใช้งาน การจำกัดแอพ อนุญาตเสมอ และเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวในแถบด้านข้างของเวลาหน้าจอเพื่อกำหนดเวลาไม่ใช้งานและตั้งการจำกัดแอพและเว็บไซต์ การจำกัดจะปรับใช้กับ Mac เครื่องนี้และอุปกรณ์เครื่องอื่นทั้งหมดของคุณที่ใช้เวลาหน้าจอและเปิดใช้งาน ”แชร์ระหว่างอุปกรณ์” อยู่

หากต้องการตั้งการจำกัดสำหรับบัญชีเด็ก ให้เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย จากนั้นตั้งค่าแต่ละคุณสมบัติ หรือดำเนินการจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องของบุตรหลานคุณ

  

เวลาไม่ใช้งาน

ช่วงกำหนดเวลาที่คุณสามารถใช้ได้เฉพาะแอพที่คุณอนุญาต การแจ้งเตือนเวลาไม่ใช้งานจะปรากฏขึ้นมาก่อนเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น 5 นาที หลังเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น แอพจะแสดงข้อความที่ว่าคุณใช้แอพจนถึงขีดจำกัดแล้ว 

 • คลิกตกลงเพื่อปิดแอพและเคารพต่อการจำกัดที่คุณตั้งไว้ หรือคลิกไม่สนใจการจำกัด จากนั้นเลือกอีกหนึ่งนาที เตือนฉันใน 15 นาที หรือไม่สนใจการจำกัดในวันนี้ 
 • หากคุณตั้งรหัสเวลาหน้าจอเวลาไม่ใช้งานจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติม: ปิดกั้นเมื่อถึงเวลาไม่ใช้งาน เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเลือกและคุณคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเมื่อเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น การป้อนรหัสจะช่วยให้คุณสามารถอนุมัติแอพเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือตลอดทั้งวันได้ บัญชีเด็กสามารถคลิกอีกหนึ่งนาทีได้หนึ่งครั้ง หรือคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อส่งคำขอไปยังบัญชีผู้ปกครองเพื่อขอรับการอนุมัติ

 

การจำกัดการใช้แอพ

ตั้งระยะเวลาที่คุณสามารถใช้แอพได้ คุณสามารถตั้งการจำกัดเวลาในแอพบางแอพ หรือทั้งหมวดหมู่ของแอพได้

การแจ้งเตือนการจำกัดแอพจะปรากฏขึ้นมาก่อนถึงกำหนดเวลาใช้งาน 5 นาที (หมดอายุ) เมื่อถึงกำหนดเวลาใช้งาน แอพจะแสดงหน้าต่างข้อความที่ระบุว่าคุณใช้แอพจนถึงขีดจำกัดแล้ว 

 • คลิกตกลงเพื่อปิดแอพและดำเนินการตามการจำกัดที่คุณตั้งไว้ หรือคลิกไม่สนใจการจำกัด จากนั้นเลือกอีกหนึ่งนาที เตือนฉันใน 15 นาที หรือไม่สนใจการจำกัดในวันนี้ 
 • หากคุณตั้งรหัสเวลาหน้าจอ การจำกัดแอพจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติม: ”ปิดกั้นเมื่อสิ้นสุดการจำกัด” เมื่อเลือกการตั้งค่านี้และคุณคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเมื่อถึงขีดจำกัด การป้อนรหัสจะทำให้คุณสามารถอนุมัติแอพเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือตลอดทั้งวันได้ บัญชีเด็กสามารถคลิกอีกหนึ่งนาทีได้หนึ่งครั้ง หรือคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อส่งคำขอไปยังบัญชีผู้ปกครองเพื่อขอรับการอนุมัติ

 

อนุญาตเสมอ

อนุญาตการใช้งานแอพบางรายการแม้อยู่ระหว่างเวลาไม่ใช้งานหรือเมื่อการจำกัดแอพตั้งค่าไว้เป็น ”แอพและหมวดหมู่ทั้งหมด” โทรศัพท์ แอพข้อความ FaceTime และแผนที่จะอนุญาตให้ใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่

 

เนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

จำกัดเนื้อหา การซื้อ และการดาวน์โหลด หรือกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หากคุณพยายามใช้รายการใดรายการหนึ่งที่ถูกจำกัด คุณจะเห็นข้อความที่อธิบายว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถใช้รายการนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณดูเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น ข้อความจะปรากฏขึ้นมาว่าเว็บไซต์ถูกปิดกั้นโดยตัวกรองเนื้อหา หากคุณใช้รหัสเวลาหน้าจอ ข้อความจะมีตัวเลือกให้คลิกเพิ่มเว็บไซต์ จากนั้นคุณจะสามารถป้อนรหัสเพื่ออนุญาตเว็บไซต์ได้ บัญชีเด็กสามารถส่งคำขอรับการอนุมัติไปยังบัญชีผู้ปกครองได้

 


วิธีอนุมัติคำขอเวลาหน้าจอ

แถบด้านข้างของเวลาหน้าจอจะแสดงคำขอเมื่อมีคำขอที่ไม่ได้ตอบรับจากบัญชีเด็ก จากตรงนี้ คุณสามารถจัดการคำขอทั้งหมดของบุตรหลานของคุณได้ อนุมัติคำขอเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวัน หรือคลิกไม่อนุมัติ

คำขอรับการอนุมัติจะมาในรูปแบบการแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน และคุณสามารถอนุมัติได้จากการแจ้งเตือนโดยตรง

 


วิธีตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอ

ตั้งรหัสเพื่อให้คุณเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาหน้าจอและอนุญาตให้ใช้เวลาเพิ่มเติมเมื่อการจำกัดแอพหมดอายุได้ หากคุณเป็นผู้ปกครอง ให้ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าเนื้อหาที่สามารถบังคับใช้ได้และการจำกัดของความเป็นส่วนตัวสำหรับบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีเด็ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อของเด็กจากเมนูที่มุมบนซ้ายของการตั้งค่าเวลาหน้าจอ
 2. คลิก  ตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 3. เลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” จากนั้นป้อนรหัสเมื่อระบบถาม

หากคุณไม่ได้ใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีเด็ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ Mac เครื่องเดียวกันกับบุตรหลาน และเข้าสู่ระบบในบัญชีมาตรฐานที่ใช้โดยบุตรหลาน หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทำเช่นใด ให้ดำเนินการต่อไปด้วยขั้นตอนด้านล่าง: เวลาหน้าจอจะช่วยเหลือคุณ
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ
 3. ตั้งค่าเวลาไม่ใช้งาน การจำกัดแอพ และเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวพร้อมด้วยข้อจำกัดที่คุณต้องการใช้กับบุตรหลานของคุณ
 4. คลิก  ตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 5. เลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” จากนั้นป้อนรหัสเมื่อระบบถาม

หากคุณตั้งค่ารหัสขณะที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ การแจ้งเตือนจะอธิบายให้คุณทราบว่าคุณควรดำเนินการดังกล่าวด้วยบัญชีมาตรฐาน หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีมาตรฐานสำหรับบุตรหลาน คุณสามารถดำเนินการได้ทั้งเข้าสู่ระบบในบัญชีของบุตรหลาน หรือเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้ทำหน้าที่ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ รหัสจะมีผลต่อผู้ใช้ปัจจุบัน แม้ว่าพวกเขาจะยังเป็นผู้ดูแลระบบของ Mac เครื่องนี้ด้วยก็ตาม จึงไม่แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ของ macOS ที่จะอนุญาตให้พวกเขาสามารถแก้ไขการจำกัดรหัสได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำหน้าที่ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการกำหนดค่าของคุณ คุณจะได้รับการนำทางไปยังขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองใช้งาน บัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่จะถูกแปลงเป็นบัญชีมาตรฐาน เพื่อให้บุตรหลานใช้งาน

 


วันที่เผยแพร่: