ใช้เวลาหน้าจอบน Mac ของคุณ

ด้วยเวลาหน้าจอ คุณสามารถตรวจสอบการใช้งาน กำหนดเวลาหยุดทำงาน และตั้งค่าขีดจำกัดของอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ใช้เวลาหน้าจอเพื่อดูว่าคุณและบุตรหลานใช้เวลาไปเท่าใดไปกับแอป เว็บไซต์ และอื่นๆ จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีใช้อุปกรณ์และจำกัดการใช้งานตามที่ต้องการ


เปิดเวลาหน้าจอ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน macOS Catalina หรือใหม่กว่า

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ 
 2. คลิกตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 3. คลิกเปิด
 4. หากต้องการดูข้อมูลการใช้งานสำหรับอุปกรณ์อื่นทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ ให้เลือก ”แชร์ทุกอุปกรณ์” บน Mac แต่ละเครื่อง บน iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่ละเครื่อง ให้ไปที่การตั้งค่า > เวลาหน้าจอ และเปิดการตั้งค่าเดียวกัน

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีของบุตรหลาน คุณสามารถเปิดเวลาหน้าจอจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องของบุตรหลานได้โดยตรง หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจาก Mac ของคุณ*

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์กันในครอบครัว
 2. คลิกเวลาหน้าจอในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกชื่อของเด็กจากรายการทางขวา
 3. คลิกปุ่มเปิดเวลาหน้าจอเพื่อกลับสู่การตั้งค่าเวลาหน้าจอ
 4. เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย
 5. คลิกตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 6. คลิกเปิด

ก่อนจะตัดสินใจว่าควรเลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” หรือไม่ ให้ดูเกี่ยวกับรหัสเวลาหน้าจอ


ใช้ตั้งรหัสเวลาหน้าจอ

ตั้งรหัสเพื่อให้คุณเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาหน้าจอและอนุญาตให้ใช้เวลาเพิ่มเติมเมื่อการจำกัดแอปหมดอายุ หากคุณเป็นผู้ปกครอง ให้ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าเนื้อหาที่สามารถบังคับใช้ได้ การสื่อสาร และการจำกัดความเป็นส่วนตัวสำหรับบุตรหลานของคุณ

หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีเด็ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้*

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ
 2. เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย
 3. คลิกตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 4. เลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” จากนั้นป้อนรหัสเมื่อระบบถาม
 5. หากคุณกำลังใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณมีตัวเลือกในการป้อน Apple ID ของคุณเพื่อเปิดใช้การกู้คืนรหัสเวลาหน้าจอในกรณีที่คุณลืมรหัสเวลาหน้าจอของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้การแชร์กันในครอบครัวเพื่อจัดการบัญชีเด็ก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ Mac เครื่องเดียวกันกับบุตรหลาน และเข้าสู่ระบบในบัญชีมาตรฐานที่ใช้โดยบุตรหลาน หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทำเช่นใด ให้ดำเนินการต่อไปด้วยขั้นตอนด้านล่าง: เวลาหน้าจอจะช่วยเหลือคุณ
 2. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเวลาหน้าจอ
 3. ตั้งช่วงเวลาไม่ใช้งาน, การจำกัดแอป, การจำกัดการสื่อสาร และเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวให้มีการจำกัดการใช้งานที่ต้องการสำหรับบุตรหลานของคุณ
 4. คลิกตัวเลือกตรงมุมล่างซ้าย
 5. เลือก ”ใช้รหัสเวลาหน้าจอ” จากนั้นป้อนรหัสเมื่อระบบถาม
 6. หากคุณกำลังใช้ macOS, iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด คุณมีตัวเลือกในการป้อน Apple ID ของคุณเพื่อเปิดใช้การกู้คืนรหัสเวลาหน้าจอในกรณีที่คุณลืมรหัสเวลาหน้าจอของคุณ

หากคุณตั้งค่ารหัสขณะที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ การแจ้งเตือนจะอธิบายให้คุณทราบว่าคุณควรดำเนินการดังกล่าวด้วยบัญชีมาตรฐาน หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีมาตรฐานสำหรับบุตรหลานของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้โดยเข้าสู่ระบบในบัญชีของบุตรหลาน หรือเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อนุญาตให้ผู้ใช้รายนี้ทำหน้าที่ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ รหัสจะมีผลต่อผู้ใช้ปัจจุบัน แม้ว่าพวกเขาจะยังเป็นผู้ดูแลระบบของ Mac เครื่องนี้ด้วยก็ตาม จึงไม่แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ของ macOS ที่จะอนุญาตให้พวกเขาสามารถแก้ไขการจำกัดรหัสได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำหน้าที่ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านบัญชีเพื่อแก้ไขการกำหนดค่าของคุณ คุณจะได้รับการนำทางไปยังขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองใช้งาน บัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณลงชื่อเข้าใช้อยู่จะถูกแปลงเป็นบัญชีมาตรฐาน เพื่อให้บุตรหลานใช้งาน

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสผ่านเวลาหน้าจอของคุณ


ติดตามการใช้งาน

ใช้คุณสมบัติการใช้งานแอป การแจ้งเตือน และการหยิบอุปกรณ์ในแถบด้านข้างของเวลาหน้าจอเพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปมากเพียงใดกับแอปและเว็บไซต์

การตั้งค่าเวลาหน้าจอ: การใช้แอป

แต่ละคุณสมบัติจะให้มุมมองที่หลากหลาย

 • หากต้องการดูเวลาใช้งานของอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว ให้เลือกอุปกรณ์จากเมนูที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 • หากต้องการสลับระหว่างวันต่างๆ ให้คลิกภายในแผนภูมิสัปดาห์ หรือใช้ปุ่มลูกศรเหนือแผนภูมิ หากต้องการดูการใช้งานทั้งหมดในรอบสัปดาห์ ที่รวมไปถึงข้อมูลเวลาการใช้งานที่มากขึ้นหรือลดลงของคุณโดยเทียบกับสัปดาห์ก่อน ให้เลือกสัปดาห์นี้จากเมนูวันที่ตรงด้านบนสุดของหน้าต่าง
 • หากต้องการดูการใช้งานของบัญชีเด็ก ให้เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย
    

ไอคอนการใช้งานแอป
การใช้งานแอป

ดูว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละแอปมากเท่าใด คลิกที่หมวดหมู่เพื่อดูการใช้งานโดยแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น การใช้เครือข่ายสังคม การทำงาน หรือความบันเทิง หากต้องการดูหมวดหมู่ของแอป ให้คลิกไอคอนข้อมูล  ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือแอปในรายการ หรือคลิกไอคอนการจำกัดแอป  เพื่อสร้างการจำกัดแอปใหม่อย่างรวดเร็วสำหรับแอปหรือหมวดหมู่นั้น
  

ไอคอนการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือน

ดูว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนกี่ครั้งจากแต่ละแอป โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถใช้เมนูอุปกรณ์ตรงด้านล่างสุดของหน้าต่างเพื่อแยกการแจ้งเตือนที่ได้รับใน Mac ออกจากการแจ้งเตือนที่ได้รับใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ
  

ไอคอนการหยิบอุปกรณ์
การหยิบอุปกรณ์

ดูว่าคุณหยิบ iPhone, iPad หรือ iPod touch กี่ครั้ง และแอปใดที่คุณใช้เป็นแอปแรกเมื่อหยิบอุปกรณ์


จำกัดการใช้งาน

ใช้คุณสมบัติช่วงเวลาไม่ใช้งาน, การจำกัดแอป, การจำกัดการสื่อสาร Always Allowed และเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวในเวลาหน้าจอเพื่อกำหนดช่วงเวลาไม่ใช้งาน รวมถึงจำกัดการใช้งานบนแอปและเว็บไซต์ การจำกัดจะปรับใช้กับ Mac เครื่องนี้และอุปกรณ์เครื่องอื่นทั้งหมดของคุณที่ใช้เวลาหน้าจอและเปิดใช้งาน ”แชร์ระหว่างอุปกรณ์” อยู่

หากต้องการตั้งการจำกัดสำหรับบัญชีเด็ก ให้เลือกชื่อของเด็กจากเมนูตรงมุมบนซ้าย จากนั้นตั้งค่าแต่ละคุณสมบัติ* หรือดำเนินการจากอุปกรณ์แต่ละเครื่องของบุตรหลานคุณ

ไอคอนช่วงเวลาไม่ใช้งาน
เวลาไม่ใช้งาน

ช่วงกำหนดเวลาที่คุณสามารถใช้ได้เฉพาะแอปที่คุณอนุญาต การแจ้งเตือนเวลาไม่ใช้งานจะปรากฏขึ้นมาก่อนเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น 5 นาที หลังเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น แอปจะแสดงข้อความที่ว่าคุณใช้แอปจนถึงขีดจำกัดแล้ว 

 • คลิกตกลงเพื่อปิดแอปและดำเนินการตามการจำกัดที่คุณตั้งไว้ หรือคลิกไม่สนใจการจำกัด จากนั้นเลือกอีกหนึ่งนาที เตือนฉันใน 15 นาที หรือไม่สนใจการจำกัดในวันนี้ 
 • หากคุณตั้งรหัสเวลาหน้าจอ เวลาไม่ใช้งานจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติม: ปิดกั้นเมื่อถึงเวลาไม่ใช้งาน เมื่อการตั้งค่านี้ถูกเลือกและคุณคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเมื่อเวลาไม่ใช้งานเริ่มต้น การป้อนรหัสจะช่วยให้คุณสามารถอนุมัติแอปเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือตลอดทั้งวันได้ บัญชีเด็กสามารถคลิกอีกหนึ่งนาทีได้หนึ่งครั้ง หรือคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อส่งคำขอไปยังบัญชีผู้ปกครองเพื่อขอรับการอนุมัติ

ไอคอนการจำกัดการใช้แอป
การจำกัดการใช้แอป

ตั้งระยะเวลาที่คุณสามารถใช้แอปได้ คุณสามารถตั้งการจำกัดเวลาในแอปบางแอป หรือทั้งหมวดหมู่ของแอปได้

การตั้งค่าเวลาหน้าจอ: การจำกัดการใช้แอป 

การแจ้งเตือนการจำกัดแอปจะปรากฏขึ้นมาก่อนถึงกำหนดเวลาใช้งาน 5 นาที (หมดอายุ) เมื่อถึงกำหนดเวลาใช้งาน แอปจะแสดงหน้าต่างข้อความที่ระบุว่าคุณใช้แอปจนถึงขีดจำกัดแล้ว 

 • คลิกตกลงเพื่อปิดแอปและดำเนินการตามการจำกัดที่คุณตั้งไว้ หรือคลิกไม่สนใจการจำกัด จากนั้นเลือกอีกหนึ่งนาที เตือนฉันใน 15 นาที หรือไม่สนใจการจำกัดในวันนี้ 
 • หากคุณตั้งรหัสเวลาหน้าจอ การจำกัดแอปจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติม: ”ปิดกั้นเมื่อสิ้นสุดการจำกัด” เมื่อเลือกการตั้งค่านี้และคุณคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเมื่อถึงขีดจำกัด การป้อนรหัสจะทำให้คุณสามารถอนุมัติแอปเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือตลอดทั้งวันได้ บัญชีเด็กสามารถคลิกอีกหนึ่งนาทีได้หนึ่งครั้ง หรือคลิกขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อส่งคำขอไปยังบัญชีผู้ปกครองเพื่อขอรับการอนุมัติ

ไอคอนการสื่อสาร
ขีดจำกัดการสื่อสาร

ควบคุมว่าบุตรหลานของคุณสามารถสื่อสารกับใครบ้างในช่วงตลอดทั้งวันและระหว่างเวลาไม่ใช้งาน ขีดจำกัดเหล่านี้ใช้กับรายชื่อในโทรศัพท์, FaceTime, ข้อความ และ iCloud โดยจะอนุญาตให้สื่อสารกับหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณระบุได้เสมอ หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องเปิดใช้รายชื่อในการตั้งค่า iCloud

การตั้งค่าเวลาหน้าจอ: การสื่อสาร 

ไอคอนอนุญาตเสมอ
อนุญาตเสมอ

อนุญาตการใช้งานแอปบางรายการแม้อยู่ระหว่างเวลาไม่ใช้งานหรือเมื่อการจำกัดแอปตั้งค่าไว้เป็น ”แอปและหมวดหมู่ทั้งหมด” โทรศัพท์ แอปข้อความ FaceTime และแผนที่จะอนุญาตให้ใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่

ไอคอนเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว
เนื้อหาและความเป็นส่วนตัว

จำกัดเนื้อหา การซื้อ และการดาวน์โหลด หรือกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หากคุณพยายามใช้รายการใดรายการหนึ่งที่ถูกจำกัด คุณจะเห็นข้อความที่อธิบายว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถใช้รายการนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณดูเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น ข้อความจะปรากฏขึ้นมาว่าเว็บไซต์ถูกปิดกั้นโดยตัวกรองเนื้อหา หากคุณใช้รหัสเวลาหน้าจอ ข้อความจะมีตัวเลือกให้คลิกเพิ่มเว็บไซต์ จากนั้นคุณจะสามารถป้อนรหัสเพื่ออนุญาตเว็บไซต์ได้ บัญชีเด็กสามารถส่งคำขอรับการอนุมัติไปยังบัญชีผู้ปกครองได้


อนุมัติคำขอเวลาหน้าจอ

ไอคอนคำขอ
คำขอ

แถบด้านข้างของเวลาหน้าจอมีส่วนคำขอเมื่อคุณมีคำขอที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากบัญชีของบุตรหลาน จากตรงนี้ คุณสามารถจัดการคำขอทั้งหมดของบุตรหลานของคุณได้ อนุมัติคำขอเป็นเวลา 15 นาที หนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งวัน หรือคลิกไม่อนุมัติ

การตั้งค่าเวลาหน้าจอ: คำขอ

คำขอรับการอนุมัติจะมาในรูปแบบการแจ้งเตือนเช่นเดียวกัน และคุณสามารถอนุมัติได้จากการแจ้งเตือนโดยตรง


ดูเพิ่มเติม

* หากคุณใช้ iPhone เพื่อตั้งค่า Apple Watch สำหรับสมาชิกในครอบครัว คุณต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 14 หรือ iPadOS 14 เพื่อตั้งค่าหรือปรับเวลาหน้าจอสำหรับนาฬิกานั้น

วันที่เผยแพร่: